Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger


Send artiklen DEBAT: Grundloven gør det umuligt til din ven.
Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Grundloven gør det umuligt


"Bibelen betegner homoseksualitet som synd. Derfor vil det være i strid med Grundloven, hvis Folketinget vedtager en lov, der godkender et ritual for vielse af homoseksuelle i folkekirken og påtvinger folkekirken et sådant ritual," skriver Poul Damgaard.

- Colourbox.com

Annonce flexblock
flexblock
Forstør Send Print

Ritualer må ikke være i modstrid med bibel og bekendelse, mener Poul Damgaard

DET ER I Grundlovens paragraf 4 bestemt, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Folkekirken hviler på de i Danske Lov 2-1 nævnte bekendelsesskrifter, som er Bibelen, den apostolske trosbekendelse, den nikænske trosbekendelse og den athanasianske trosbekendelse, Den Augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus.

Sammenhængen mellem Grundloven og bekendelsesskrifterne har den konsekvens, at Folketinget ikke kan lovgive om folkekirkens forhold på en måde, der er i strid med den grundlæggende evangelisk-lutherske bekendelse.

LÆS OGSÅ:Magt og kærlighed i Bibelens to skabelsesberetninger

Bibelen betegner homoseksualitet som synd. Derfor vil det være i strid med Grundloven, hvis Folketinget vedtager en lov, der godkender et ritual for vielse af homoseksuelle i folkekirken og påtvinger folkekirken et sådant ritual.

Annonce
Anbefalingerne fra et flertal af det af Kirkeministeriet udpegede og nedsatte udvalg og den af biskopperne vejledende ordning fra 2005 om gudstjenestelig velsignelse af registreret partnerskab modsiges meget klart af, at alle de nuværende ritualer i folkekirken uden undtagelse bygger på Jesu befaling, Guds skaberorden eller Skriftens vidnesbyrds direkte og entydige bekræftelse.

INGEN AF DE RITUALER, udvalgsflertallet anbefaler, bygger på fortolkninger af Bibelen. Intet sted i Skriften, hverken Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente, findes nogen bekræftelse af homoseksuelt samliv – tværtimod. Det klare og entydige grundlag for alle de nuværende ritualer står i skærende modsætning til den utydelige og "tågede" begrundelse for udvalgsflertallets indstilling om et autoriseret ritual til velsignelse af homoseksuelt samliv.

I Den Augsburgske Bekendelse og i Reformationen i øvrigt træder det tydeligt frem, at man her netop gjorde op med alt det, der ikke hentede sin legitimitet i Skriften. Således afskaffede Reformationen afladshandelen, og man gjorde op med cølibatet, da det var i strid med Skriftens ord.

Flere steder i Den Augsburgske Bekendelse ophævedes hidtidige gældende ordninger, fordi de var i strid med enkelte konkrete bibelord, og det fastslås, at ny skik, der søges indført, og som er imod Guds befaling, ikke godkendes.

Derfor kræver bekendelsesgrundlaget, at ethvert nyt ritual, der indføres i folkekirken, ikke blot skal være i overensstemmelse med "summen af evangelierne" eller "evangeliets helhedssyn", men tillige, at et sådant ritual heller ikke må være i strid med konkrete bibelord eller skriftsteder.

ALLE STEDER, hvor Bibelen omtaler homoseksualitet, betegnes den som synd. Dette gælder både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Er homoseksualitet i dag anderledes end dengang? Bibelen gør ingen undtagelse for homoseksuelle, der ønsker at leve sammen i et livslangt parforhold.

Danmarks Riges Grundlov siger ikke noget om bekendelsesskrifternes udlægning – naturligvis. Men selvom man gør plads for en rummelig, nutidig tolkning af Bibelen, vil enhver tolkning, der hævder, at sådanne livslange homoseksuelle parforhold ikke er omfattet af den homoseksualitet, Bibelen taler om, og derfor ikke er synd, være en tolkning, som hverken Bibelen eller bekendelsesskrifterne giver belæg for.

Derfor er flertallet i det af kirkeministeren nedsatte udvalg og flertallet af landets biskopper i dette spørgsmål helt ude af trit med den kristne tro. Det er meget beskæmmende og ulykkeligt for vores folkekirke, at de, der således er sat til at stå vagt om Bibelens ord, hellere indtager en mere populær holdning, der ikke vækker politisk anstød.

Poul Damgard,
forstkandidat,
Dalkær 10,
Langeskov

FACEBOOK: Bliv ven med Kristeligt Dagblad

Andre artikler:


Vil du kommentere artiklen?

Du skal være logget ind for at kunne kommentere artiklen.

 1. Jeg har glemt min adgangskode
Trådet overblik  |  Fladt overblik

overtro ud af grundloven NU!

Christian, publiceret d.02/05 14:07 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
problem løst... se så at gifte folk som folk ønsker... og så lev DIT EGET LIV SOM DU ØNSKER OG HOLD DIG FRA ANDRES FOR RESTEN!
Link

Poul Damgard, du er min helt!

Curt Henning, publiceret d.02/05 15:53 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Gid Poul Damgards argumentation må anerkendes! Simpel, logisk og absolut grundlæggende argumentation. Poul Damgard, du er min helt!
Link

DEBAT: Grundloven gør det umuligt

Heinrich R., publiceret d.02/05 16:31 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
DET ER I Grundlovens paragraf 4 bestemt, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Folkekirken hviler på de i Danske Lov 2-1 nævnte bekendelsesskrifter, som er Bibelen, den apostolske trosbekendelse, den nikænske trosbekendelse og den athanasianske trosbekendelse, Den Augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus.


Grundlovens § 4 er ikke en hindring for noget som helst. Ordlyden kan betyde hvad som helst. Der findes ingen definition af hvad en "evangelisk-luthersk kirke" er. At der tales om en "folkekirke" er heller ikke defineret som begreb. Det tredje element i GRL § 4, er at den understøttes af staten, uagtet at der intet fremgår om på hvilken måde det skal ske.

Læser man referaterne fra Rigsdagens forhandlinger om Junigrundloven, fremgår det, at der med den første ubekendte menes et teologisk ståsted. Et ståsted, er involverer bl.a. luthers tankegods. Hvilket igen kan være hvad som helst - solo scriptura var Luthers kongstanke. I det mindste påstod han, at det var tilfældet.

Den anden ubekendte var et nys opfundent modeord, der udtrykte en forhåbning om at den stækkede kongemagt ikke længere skulle definere og diktere hvad statskirken skal mene og gøre, men at statens kirken fremover skulle være folkets. Hvilket forklarer den nuværende Grundlovs § 6, der dikterer vigtigheden af at statsoverhovedet der ligeledes er "folkekirkens" overhovede, trods alt ikke måtte erklære nye doktriner for kirkens. Således er danske monarker forhindret i at konvertere til f.eks. katolicismen.

På trods af antydningen af at statsoverhovedet ikke længere suverænt kan diktere nationalkirkens doktriner, er denne fortsat denne kirkes overhovede. Ligesom samme kirke fortsat er en statskirke.

Statskirkens forhold er ordnet ved lov. Det har de været i århundreder, ligesom stort set alt andet er reguleret ved lov. Kirkens doktriner er ganske rigtigt defineret af Danske Lov, fra 1683.

Landets lovgivere kan når som helst ophæve bestemmelserne i Danske Lov, og erstatte disse med hvad som helst de måtte beslutte. Det er flertallet af lovgiverne (ofte regeringen) der fortolker Grundloven, og hverken Højesteret eller andre har kan forventes at ville realitetsbehandle nogen som helst protester over nogle måtte mene, at der var tale om Grundlovsbrud af nogen art.

Hvad der derimod var et klart element af Rigsdagens forhandlinger om rigets første grundlov, var den store fokus der var på at der skulle indføres religionsfrihed. Det var det bærende princip i lovbehandlinger.

At grupper der føler sig særligt kristne forsøger at gøre retskrav på statskirke, folkekirke og det evangelisk-lutherske, er snarere en krænkelse af det meget klart udtalte ønske fra lovgiverne side.
Link

Grundloven gør det umuligt

disciple, publiceret d.02/05 16:53 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
God gået Poul Damgård med din kronik om, at Grundloven ikke gør det muligt at Folketinget kan trække et ritual ned over hovedet på folkekirkens praksis eller fokyndelse.

Folketinget kan kun lovgive om de økonomiske og bygningsmæssige forhold, men kan IKKE lovgive om forkyndelsens indhold og ej heller pålægge præster, at gennemføre en vielseshandling for et homoseksuelt eller lesbisk par.
Jesus sagde tydeligt: "Ved I ikke at Gud fra begyndelsen skabte manden og kvinden og at de skulle blive eet kød?"

Og jeg er enig med dig i, at det er forstemmende at vide, at et flertal af biskopperne anbefaler et ritual, hvorved de er utro overfor deres bispeløfte, som de svor ved deres indsættelse i embedet.Nemlig at sikre den rette lære og forkyndelse af evangeliet!

En præst kan aldrig velsigne noget, som er synd i Guds øjne, hvilket bibelen omtaler mange steder ligesom Apostlen Paulus tydeligt angiver i Romerbrevet kap. 1 vers 24-27, at mænd og kvinder ombytter den naturlige omgang med den unaturlige!

En præst kan selvfølgelig velsigne et ægteskab mellem en mand og en kvinde, idet det er Guds egen forordning, som bekræftes og velsignes!

Og mennesker/politikere, der ikke er troende kristne har ingensomhelst forståelse for Guds værdier, for som Paulus skriver i 1.Kor. brev kap. 2 vers 12-14:
"Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os sin egen Ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde har givet os.Og det taler vi om med ord, som ikke udspringer af menneskelig visdom, men af den inspiration, som Helligånden giver os, idet vi forklarer åndelige ting for åndelige mennesker. Uåndelige mennesker kan ikke forstå eller tage imod det, der kommer fra Guds Ånd. For dem er det jo bare tåbelig snak."

Disse ord burde visse biskopper reflektere over og bede Gud om tilgivelse for deres vildfarelse og trang til at "please" folket mere end Gud!

mvh
disciple
Link

Kristen pendant til sharia

Jørgen, publiceret d.03/05 00:55 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Virkelig et gedigent forslag til en pendant til ekstrem sharia-argumentation.
Link

Sv. Grundloven gør det umuligt

Peer Aagaard, publiceret d.03/05 09:34 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Disciple:

Du forvansker som sædvanlig fakta for at få det til at passe ind i din egen argumentation.

Der er INGEN - ingen ministre, udvalg, homoer eller andre - som vil presse nogetsomhelst nedover ALLE præster. Debatten handler om at give de præster som selv vil mulighed for at vie homoseksuelle.

Du kan m.a.o. være ganske helt rolig: vælger du din homofobiske præst medrette omhu, slipper du helt for at komme i en kirke, hvor homoer viser sig.
Link

Sv. Kristen pendant til sharia

Heinrich R., publiceret d.03/05 10:27 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Jørgen skrev:
Virkelig et gedigent forslag til en pendant til ekstrem sharia-argumentation.


Når jødedom og islam kritiseres for at være lovreligioner, er det åbenbart udtryk for kristelig misundelse.
Link

Sv. Grundloven gør det umuligt

disciple, publiceret d.03/05 11:07 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Peer Aagaard skrev:
Disciple:

Du forvansker som sædvanlig fakta for at få det til at passe ind i din egen argumentation


Kommentar:
Til din kommentar er blot at skrive, at du som sædvanlig helt har overset hvad der er kommet fra det nedsatte udvalg (som overhovedet ikke repræsenterer Folkekirken, men er udvalgt specielt til formålet)og at du forvansker meningen med mit indlæg!

Ligeledes er det fakta, at Folketinget ikke kan vedtage en lov, som griber ind i præsternes forkyndelse, lovgivningen kan kun omfatte økonomi og bygninger!

For nu at sikre at du ikke helt brýder sammen i hyklerisk krampegråd, så kan jeg fortælle dig, at homofobi overhovedet ikke findes hverken hos mig eller mine venner, der er sandelig homoseksuelle blandt dem, som frekventerer den kirke jeg kommer i.

Vi spørger nemlig ikke folk ved kirkedøren, hvilken seksualitet de er til, så de er velkomne alle steder.
At vi så peger på Guds ord om at ægteskab er mellem en mand og en kvinde er en anden sag og at kirken derfor ikke kan velsigne det omvendte begreb.

At du som ikke kristen (måske ateist?)så ikke kan forstå det er dit eget problem og ikke mit!
mvh
disciple
Link

Sv. overtro ud af grundloven NU!

Andreas Christian Jensen, publiceret d.03/05 11:38 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Christian skrev:
problem løst... se så at gifte folk som folk ønsker... og så lev DIT EGET LIV SOM DU ØNSKER OG HOLD DIG FRA ANDRES FOR RESTEN!


Simple løsninger giver altid komplicerede resultater, for løsninger danner præcedens for andre problemstillinger.

Hvordan løser vi trafikproblemerne: problem løst... lad folk køre som de vil og kør du så som du selv vil...
Link

Sv. overtro ud af grundloven NU!

søren jessen, publiceret d.03/05 12:31 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Grundloven gør det umuligt
Andreas Christian Jensen skrev:
Christian skrev: problem løst... se så at gifte folk som folk ønsker... og så lev DIT EGET LIV...


Der er den fejl ved Christians paralleltilfælde, at folk der "kører som de selv vil" meget let kommer til at skade andre.
Det gør de mennesker, som debatten handler om, ikke.
Link
Mere:   1 | 2   Næste

flexblock
flexblock
flexblock

Job på k.dk I samarbejde med Jobzonen

 1. Administrationschef til KFUM og KFUK

  KFUM og KFUKs Landskontor

  Oprettet den: 14-04-2014

 2. Skoleleder til Skt. Knuds Skole, Aarhus

  Skt. Knuds Skole, Aarhus

  Oprettet den: 07-04-2014

 3. Christians Sogns Menighedspleje søger Sognemedhjælper

  Kristeligt Dagblad

  Oprettet den: 01-04-2014

 4. Børne- og ungemedarbejder

  Værløse Sogn

  Oprettet den: 16-04-2014

 5. Vil du arbejde og udvikle sammen med frivillige i KFUM og KFUK?

  KFUM og KFUK

  Oprettet den: 14-04-2014

 6. Sognepræst

  Sct. Peders Pastorat i Århus Stift

  Oprettet den: 08-04-2014

Se flere jobmuligheder
flexblock

Læs hele dagens avis

flexblock
Læs alle artikler her på siden samt i vores e-avis og apps - køb adgang for kun 79,- kroner om ugen
» Læs hele avisen her på siden samt i vores e-avis og apps: Få adgang for kun 79,- pr. uge flexblock

flexblock
container
flexblock
flexblock
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... flexblock

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​