Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger


Send artiklen Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken til din ven.
Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken

Et nyt forslag vil skrive Dronningen ud af folkekirken. Her ses Dronning Margrethe til bispevielse i maj 2010
. foto: Ajs Nielsen/Scanpix Denmark

Annonce flexblock
flexblock
Forstør Send Print

MED AFSTEMNING Selskab for Kirkeret står bag nyt forslag til kirkeforfatning, der vil gøre folkekirken mere selvstændig

Skal dronningen skrives ud af en ny forfatning for folkekirken?
 

 
 
Når Selskab for Kirkeret i dag præsenterer sit oplæg til en kirkeforfatning for folkekirken, er en af konsekvenserne i forslaget, at det eneste tvungne medlem af den evangelisk-lutherske kirke forsvinder som symbolsk overhoved.

LÆS OGSÅ: Nyt forslag lægger op til at løsne bånd mellem stat og kirke

Det betyder ifølge forslaget, at alle beslutninger om folkekirkens indre anliggender flyttes over i et kirkemøde og et kirkeråd. Det vil også sige de ritualer, som konge eller dronning siden enevældens slutning i 1849 som symbol for staten har autoriseret.

”Det er en enevældig kanal til fortiden, at ritualer skal autoriseres af regenten. Regenten var i enevældens tid staten, og det er regenten stadig i den sammenhæng, så måske skal der moderniseres,” siger tidligere stiftamtmand Peter Christensen, der er formand for Selskab for Kirkeret, og en af hovedskribenterne på forslaget til kirkeforfatningen.

”Det er ikke retligt nødvendigt at autorisere ritualer, salmebøger og bibler, og skulle det være, så kan folkekirken selv gøre det, hvis den får en forfatning,” siger han.

Det nye forslag til en kirkeforfatning indebærer blandt andet et kirkemøde og et kirkeråd – et folketing og en regering, om man vil – der kan udtale sig på folkekirkens vegne.

Folkekirken er i forvejen delt på spørgsmålet om, hvorvidt kirken skal have en forfatning eller ej.

Men forslaget om, at Dronningen ikke længere skal autorisere ritualer, vækker også modstand fra mennesker, som har været meget stærke fortalere for en kirkeforfatning.

”Dronningen skal være medlem af folkekirken og er jo også folkekirkens øverste værner. Derfor bør hun også fortsat autorisere ritualer,” siger biskop i Viborg Stift, Karsten Nissen, der siden begyndelsen af dette århundrede har talt for en selvstændiggørelse af folkekirken, og dermed en vis frihed fra folketingets lovgivning om kirkelige anliggender.

Sognepræst i Jyllinge Kaj Bollmann, som i 1992 var medforfatter til debatbogen ”Kirkens mund og mæle”, hvor kirkeforfatningen også var et ønske, advarer mod at koble dronningen af folkekirken.

”Monarken er bestemt ikke ligegyldig i forhold til folkekirken. Her har hun helt samme positive betydning som i nytårstalen, hvor hun jo samler nationen foran tv’et. Jeg mener, dette er en hurdle for en kirkeforfatning, som man virkelig bør tænke over, hvordan man løser,” siger Kaj Bollmann.

Uanset om Dronningen og hendes kongelige efterfølgere skrives ud af autorisationerne, så vil regenten, i hvert fald frem til en grundlovsændring, stadig være tvungent medlem af folkekirken.

Forslaget til en kirkeforfatning fremlægges i dag på Københavns Teologiske Fakultet fra klokken 14.

FACEBOOK: Bliv ven med Kristeligt Dagblad

Andre artikler:


Vil du kommentere artiklen?

Du skal være logget ind for at kunne kommentere artiklen.

 1. Jeg har glemt min adgangskode
Trådet overblik  |  Fladt overblik

Et stort skridt!

Per Feldvoss Olsen, publiceret d.26/09 10:18 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken
Jeg mener, som Kristen, at vi naturligvis ikke kan tvangsindskrive andre mennesker - helle ikke dronninger eller konger i vores love. Dermed giver det rigtigt god meing at overlade denne indskrivining til personen selv. Det kan måske også tyde på at det er nogle meget kloge mennesker som sidder i det råd - godt de ikke gik ind i politik.
VH Per
Link

Et medlemsskab mindre..

Just Justesen, publiceret d.26/09 12:25 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken
Såfremt omtalen af forslaget er som beskrevet bliver mit nyerhvervede medlemsskab af Selskab for kirkeret af kort varighed. Jeg undres over, at iveren for at ændre en ordning, som fungerer tilfredsstillende, er så stor i visse kredse. Glædes over (det foreløbige) resultat af "afstemningen" i KD viser at 67% er imod en ændring og kun 26% for.

Just J
Link

Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken

Heinrich R., publiceret d.26/09 12:42 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken
Ved enevældens ophør var intentionen at monarkiet skulle videreføres, med det dynastielle overhovede som den synlige repræsentant for Oplysningstidens værdier. En rolle, der indebar lederskab, og meget få administrative pligter.

Hvad der mentes med "folkekirken" var ikke "statskirkens" videreførelse under ny ledelse, men at folkekirken var identisk med dets medlemmer, og at dette (ånds)fællesskab var baseret på en individuel frihed til at udlægge teksten som hver især fandt rigtig. Således blev religionsfriheden indført, i juridisk forstand.

Det er bizart, hvis teologer ikke har bedre greb om Oplysningstid, filosofi, forfatningsret, jura og historie. Bortset fra Karsten Nissen og Kaj Bollmann betragtninger, er det forvirret tågesnak der fremsættes.
Link

Folkekirken har brug for selvstændighed og egen forfatning

Per Mollerup, publiceret d.26/09 14:06 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken
Jeg mener det er et godt forslag ikke at tvangsindlægge regenten til at være symbolsk overhoved for Folkekirken. Hvis Folkekirken får en forfatning og landets regent ønsker det, vil det i mine øjne være naturligt at vælge regenten til protektor for Folkekirken på linie med mange gode foreninger, og i så fald kan regenten også varetage funktioner som at underskrive udgivelsen af nye ritualer og salmebøger
Link

Sv. Folkekirken har brug for selvstændighed og egen forfatning

Heinrich R., publiceret d.26/09 15:01 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken
Per Mollerup skrev:
at vælge regenten til protektor for Folkekirken på linie med mange gode foreninger


Det var i forbindelse med den proces der førte frem til den første grundlovs vedtagelse i 1849, klart for lovgiverne i den daværende Rigsdag hvad de mente med den paragraf, der i dag er § 4 i 1953-grundloven. Deres opfattelse af "folkekirken" var bestemt ikke at der var tale om en organisation, et klerikrati eller lignende. Det var et fællesskab bestående af de personer der bekendte sig et evangelisk-luthersk grundlag.

Baggrunden for den første grundlov var Oplysningstidens ideer om den personlige frihed, det personlige ansvar, og ikke mindst frihed fra at få nogle nye fyrster til at indføre et "tvangshuus" (som ét rigsdagsmedlem omtaler det) påny.
Link

På tide med folkekirkelig selvstændiggørelse!

Jørn Arpe, publiceret d.26/09 15:16 (for 3 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Nyt forslag skriver Dronningen ud af folkekirken
Der lader trods alt til at være lys forude i spørgsmålet om en selvstændigggørelse af folkekirken i forhold til staten.

Selvom der ganske vist i forslaget ikke er tale om en egentlig adskillelse af stat og kirke, som i et demokratisk, multietnisk og multikulturelt samfund som det danske naturligvis er den eneste rigtige og holdbare løsning, er forslaget dog et skridt i den rigtige retning.

Staten skal anno 2011 ikke som i enevældens tid drive religionsvæsen, og derfor er det også logisk og selvindlysende at skrive dronningen ud af folkekirken. Der er ikke brug for, at hun - in casu staten - blander sig i religion gennem diverse autorisationer. Noget sådant må, såfremt det skønnes nødvendigt, foretages af folkekirkens egne styringsorganer, hvad enten man benævner dem synode, kirkeråd eller noget helt tredje.

At forslaget derimod lægger op til, at begravelsesvæsenet og civilregistreringen stadig skal være i folkekirkeligt regi, er totalt uforståeligt. Døden er noget vi alle skal igennem, men vi er ikke ligestillede i døden, idet man som ikkemedlem af folkekirken må betale en højere pris for et gravsted end medlemmer. Dette skyldes, at kirkegårdene langt de fleste steder administreres af folkekirken. Kun i de større byer, hvor man har kommunale kirkegårde, betaler alle den samme pris, hvorfor det da også burde være således, at alle kirkegårde overføres til kommunalt regi.

Det samme burde naturligvis være tilfældet med civilregistreringen, som udelukkende er et civilretligt foretagende og intet har med kirken at gøre. Ordningen har historiske oprindelse i en tid, hvor præsterne stort set var de eneste i lokalsamfundene, som kunne læse og skrive. Da alle jo som bekendt kan læse og skrive i dag, ville det selvfølgelig være oplagt at udbrede den preussiske kommunale personregistrering, som vi stadig har i Sønderjylland, til den øvrige del af landet. Og keine Hexerei: Man undgår unødig diskrimination og slipper samtidig for tåbelig dobbeltadministation!
Link
flexblock
flexblock
flexblock

Job på k.dk I samarbejde med Jobzonen

 1. Kordegn ved Sthens kirke

  Sthens kirke

  Oprettet den: 04-04-2014

 2. Administrationschef til KFUM og KFUK

  KFUM og KFUKs Landskontor

  Oprettet den: 14-04-2014

 3. Vil du arbejde og udvikle sammen med frivillige i KFUM og KFUK?

  KFUM og KFUK

  Oprettet den: 14-04-2014

 4. Skoleleder til Skt. Knuds Skole, Aarhus

  Skt. Knuds Skole, Aarhus

  Oprettet den: 07-04-2014

 5. Sognepræst

  Sct. Peders Pastorat i Århus Stift

  Oprettet den: 08-04-2014

 6. Studenterpræst søges

  Aarhus Valgmenighed

  Oprettet den: 26-03-2014

Se flere jobmuligheder
flexblock

Læs hele dagens avis

flexblock
Læs alle artikler her på siden samt i vores e-avis og apps - køb adgang for kun 79,- kroner om ugen
» Læs hele avisen her på siden samt i vores e-avis og apps: Få adgang for kun 79,- pr. uge flexblock

flexblock
flexblock
flexblock
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... flexblock

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​