Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger


Send artiklen DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren til din ven.
Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren


Skal pligten til at ægtevie homoseksuelle også pålægges andre trossamfund?

Annonce flexblock
flexblock
Forstør Send Print

De danske overvejelser om homoseksuelle vielser og tvang over for religiøse grupper vil blive fulgt med interesse i totalitære stater, skriver Paul Jørgensen

Drøftelsen af muligheden for at indføre kirkelig vielse af homoseksuelle rejser som bekendt i det mindste to spørgsmål. Det ene er: Kan staten eller Folketinget pålægge folkekirken at indføre en sådan pligt? Det andet er: Kan kirkeministeren dernæst pålægge kirkens embedsbærere at udforme et ritual? På det seneste er et tredje spørgsmål dukket op: Skal pligten til at ægtevie homoseksuelle også pålægges andre trossamfund i Danmark?

LÆS OGSÅ: Biskop støtter klart brud på religionsfrihed

Reguleringen af forholdet mellem stat og kirke er et gammelt problem i Europa. Uden at gå alt for mange år tilbage, kan vi begynde med konkordatet mellem Napoleon og Pius VII i 1801. I revolutionstiden var der et anspændt forhold mellem den revolutionære stat og kirken. Da Napoleon havde brug for kirken, indgik han konkordatet med paven. I vor sammenhæng er den vigtigste bestemmelse i konkordatet, at kirken havde fuld frihed til at ordne sine egne indre forhold, herunder sine ritualer (artikel IX).

Det berygtede rigskonkordat mellem Hitler-staten fra 1933 og Vatikanet er også interessant. I dette konkor-dats artikel 1 anerkender Tyskland den katolske kirkes ret til at ordne sine egne indre anliggender. Napoleon og Hitler er ikke kendte for blødsødenhed, men kunne indse det fornuftige i et indre selvstyre for kirken. At Hitler så forsøgte at danne en rigskirke af de evangeliske kirkesamfund, har jeg ikke glemt.

Annonce
Napoleon og Hitler respek-terede kirkens indre ritualer. Det danske Folketing og kirkeministeren går i vor tid videre en disse to diktatorer!

Og hvorfor det? Der går en ubetvivlelig linje fra oplysningstidens filosoffer (Voltaire) og de franske revolutionære (Robespierre) over vore egne kulturradikale (Brandes og PH) frem til det nuværende radikale regeringsparti.

Hvis religion er en ligegyldig sag, hvorfor så blande sig? Er det for at håne og tryne jøder, muslimer, katolikker og andre?

At Ateistisk Selskab blander sig er helt uforståeligt. Selskabet burde forholde sig i ligegyldighed over for folkekirkelige uenigheder. At selskabet desuden vil tvinge trossamfund uden for folkekirken til også at vie homoseksuelle, fortæller mig, at selskabet ikke har styr på Grundlovens paragraf 67.

OM TROSSAMFUND uden for folkekirken hedder det: ”Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod den offentlige orden”, se også paragraf 69. Betyder dette, at disse trossamfund også kan tvinges til at vie homoseksuelle? At biskop Kresten Drejergaard i Odense gør fælles sag med Ateistisk Selskab, er bare pinligt.

Hvis en tvangslovgivning gennemføres over for de forskellige trossamfund, må vi forvente et retsligt efterspil i første omgang ved dansk ret, senere kommer så en afgørelse ved domstolen i Strasbourg. I en sådan sag må det videre forventes, at andre lande (Ungarn eller Polen, måske) vil gå ind i sagen.

Artikel 9 i Den Europæiske Menneskeretskonvention vil blive bragt i anvendelse. Når domstolen i Strasbourg skal træffe afgørelse, vil domstolen sædvanligvis se på øvrig europæisk retspraksis. Den tyske forfatningsdomstol afgjorde i 1957, at rigskonkordatet folkeretsligt stadig stod ved magt. Altså også den før nævnte artikel 1. Det må endelig forventes, at dansk tvangslovgivning om homoseksuelle vielser vil blive underkendt.

Jeg er sikker på, at danske overvejelser om homoseksuelle vielser eller ej og tvang over for religiøse grupper vil blive fulgt med interesse i totalitære stater og blandt religiøse ledere i resten af verden. Religion og politik er ikke pjat.

Paul Jørgensen er lektor i historie og religion på VUC Hvidovre-Amager

FACEBOOK: Bliv ven med Kristeligt Dagblad

Andre artikler:


Vil du kommentere artiklen?

Du skal være logget ind for at kunne kommentere artiklen.

 1. Jeg har glemt min adgangskode
Trådet overblik  |  Fladt overblik

Fascismen respekt?

Per Feldvoss Olsen, publiceret d.20/12 10:19 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Man må vel spørge hvad fascime er - og svaret er at det er det der sker når man påtvinger den anden sine værdier (alterntivt undertrykke værdier og menneskelig adfærd).

Når Hitler gjorde dette skete det i måske i mekanisk respekt for kirken - ikke fordi han respekterede kirkens værdier, men fordi hans egen værdier var af den "pseudoreligiøse" nationalistiske type....

Spørgsmålet er altså om disse vielser udtrykker nogle ukristeligt værdier, som folkekirken påtvinges - eller omvendt om der er "nogen" der ønsker "undertrykke" et og anden.
Vh Per
Link

Fascismen respekt?

britt, publiceret d.20/12 10:48 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Tak til Paul Jørgensen for at sætte tingene i perspektiv. Vi kan jo så trøste os med, at hele miseren uden tvivl vil blive underkendt i Strasbourg, når og hvis den når dertil.
Men ak! Hvorfor dog bruge tid, kræfter og penge på en strid, der kun viser, hvor uvidende og magtbegærlige politikere i grunden er. "There is something rotten in the state of Denmark." Stadigvæk eller igen.
Link

Tak for præciseringen!

Karenerfaren, publiceret d.20/12 11:24 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Tak til Paul Jørgensen for perspektivet!

Inden de kvindelige præster kommer på banen igen, så husk lige: Omkring den sag, var folketingets handling at fjerne et forbud og overlade resten til kirkens ledelse og de enkelte menighedsråd. Ingen nye ritualer var nødvendige.

Her er der tale om, at staten vil pålægge kirken at udforme et nyt og hidtil ukendt, og kontroversielt, ritual. Eller at omforme det gældende ægteskabsritual til et "kønsneutralt" ritual. Hvilket betyder at en ny ritualbog skal autoriseres og dermed gøres gældende som kirkens "ansigt" udadtil.
Et ansigt, som mange kirker ud over verden vil have rigtig svært ved at forstå.
Link

Sv. Fascismen respekt?

Stefan K. Søndergaard, publiceret d.20/12 11:57 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Per Feldvoss Olsen skrev:
Man må vel spørge hvad fascime er - og svaret er at det er det der sker når man påtvinger den anden sine værdier (alterntivt undertrykke værdier og menneskelig adfærd).

Det er rigtignok et af fascismens kendetegn. Men også mange andre ismer og bevægelser vil hjælpe menneskeheden ved at fremme egne ideer selv med tvivlsomme midler.

Det er dog, så vidt jeg kan se, ikke Paul Jørgensens pointe at sammenligne situationen nu med nazisme eller "napoleonisme", for han nævner i stedet for "en ubetvivlelig linje fra oplysningstidens filosoffer (Voltaire) og de franske revolutionære (Robespierre) over vore egne kulturradikale (Brandes og PH) frem til det nuværende radikale regeringsparti".

Derfor misrepræsenterer den valgte overskrift "Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren" også Paul Jørgensens debatindlæg. Paul Jørgensen har ikke trukket "nazi-kortet", med den historiske redegørelse for Napoleons konkordat i 1801 og rigskonkordatet i 1933, og hans gode debatindlæg falder ikke ind under tillægget til Godwins lov (se http://da.wikipedia.org/wiki/Godwins_lov).
Link

Sv. Fascismen respekt?

søren jessen, publiceret d.20/12 12:21 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Stefan K. Søndergaard skrev:
Per Feldvoss Olsen skrev: Man må vel spørge hvad fascime er - og svaret er at det er det der...

Jeg tror ikke at Hitler og Mussolini havde nogen speciel respekt for kirken.
Men de vidste at præster og andre kirkelige var gode til at indoktrinere de troende,så hvis de fik kirkerne over på deres side, ville de have nogle gode allierede til at overbevise folkene om de nazi- og fascistiske tankers rigtighed.
Det lykkedes jo også til en vis grad.
Selv i Danmark var der lidt for mange præster der lod sig overbevise om de sydlige tankers rigtighed.
Link

Et rigtigt godt spørgsmål

Slettet bruger, publiceret d.20/12 14:06 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Skal pligten til at ægtevie homoseksuelle også pålægges andre trossamfund i Danmark?
Link

Flot indlæg.

Nederby Jessen, publiceret d.20/12 18:39 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
STOR TAK til Paul Jørgensen for dette flotte indlæg, et indlæg med både vid og bid, et indlæg, der for alvor sætter tingene i perspektiv. Det er et af de bedste indlæg, jeg længe har set, om dette emne. Og jeg ser frem til, at en kommende lovgivning om kirkelig vielse af homosexuelle vil ende for rette i Danmark og måske senere i Strasbourg.

Bjarne Nederby Jessen.
Link

Fascismen respekt?

Anker, publiceret d.21/12 10:02 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Tak til Paul Jørgensen for perspektivet.

Hvor han taler for at det var rigtigt af kirken at hjælpe Hitler med undertrykkelse af dem der var "anderledes", sålænge de må styre sig selv.
Og hvor han siger at det stadig er vigtigt at kirken får lov at hjælpe med at undertrykke dem der er "anderledes", og at dem der syntes forskelbehandling er skidt, er være end Hitler.
Link

Under fascismen var "de anderledes" kirken !

Karenerfaren, publiceret d.21/12 10:38 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Anker!
Det er trist at se, at når et skarpt set perspektiv som Paul Jørgensens bliver læst med kirkefjendtlige øjne, så kan man læse noget ud af det, der er modsat hensigten.!!
Selv ikke Hitler eller fascismen underkendte risikoen ved at gå ind og bestemme et religiøst samfunds indre anliggender. (Hitler forsøgte nu)

Men pointen, som jeg læser den, er, at det vil interessere totalitære stater, at vi i et liberalt samfund som Danmark bare kan tænkes at ville tvinge kirkesamfund til homo-vielser....
Det vil en instans som domstolen i Strassburg så forhåbentlig underkende.

Afslørende også for Folkekirken, at den faktisk kan tvinges!!!
Link

Fascismen respekt?

Anker, publiceret d.21/12 10:58 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: DEBAT: Napoleon og Hitler havde større respekt for kirken end kirkeministeren
Men pointen, som jeg læser den, er, at det vil interessere totalitære stater, at vi i et liberalt samfund som Danmark bare kan tænkes at ville tvinge kirkesamfund til homo-vielser....


Du mener et land som Iran, der også har en statskirke (dog en noget være version end Danmark).
Der tror jeg ikke du behøver at være bange for at de skal indføre vielser af homoseksuelle. De har slet ikke nogen homoseksuelle. (ifølge deres præsident).
Link
Mere:   1 | 2   Næste

flexblock
flexblock
flexblock

Job på k.dk I samarbejde med Jobzonen

 1. Christians Sogns Menighedspleje søger Sognemedhjælper

  Kristeligt Dagblad

  Oprettet den: 01-04-2014

 2. Kordegn ved Sthens kirke

  Sthens kirke

  Oprettet den: 04-04-2014

 3. Børne- og ungemedarbejder

  Værløse Sogn

  Oprettet den: 16-04-2014

 4. Vil du arbejde og udvikle sammen med frivillige i KFUM og KFUK?

  KFUM og KFUK

  Oprettet den: 14-04-2014

 5. Ny kirketjener pr. 1. juni 2014

  Bellahøj Kirke ? Bellahøj-Utterslev sogn

  Oprettet den: 04-04-2014

 6. Administrationschef til KFUM og KFUK

  KFUM og KFUKs Landskontor

  Oprettet den: 14-04-2014

Se flere jobmuligheder
flexblock

Læs hele dagens avis

flexblock
Læs alle artikler her på siden samt i vores e-avis og apps - køb adgang for kun 79,- kroner om ugen
» Læs hele avisen her på siden samt i vores e-avis og apps: Få adgang for kun 79,- pr. uge flexblock

flexblock
container
flexblock
flexblock
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... flexblock

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​