Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger


- Anders Ellebæk Madsen, redaktør for kirke og tro
Anders Ellebæk Madsen
Send artiklen Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi til din ven.
Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi

Tegning: Peter M. Jensen foto:

Annonce flexblock
flexblock
Forstør Send Print

Grotesk og usmageligt, at trossamfund kan miste vielsesbemyndigelse, hvis de ikke retter ind efter er politisk flertal, skriver Birthe Rønn Hornbech

TROSSAMFUNDENE er nervøse for, at vielsesbemyndigelsen kommer til at indebære en pligt til forestå indgåelse af ægteskab for homoseksuelle på lige fod med heteroseksuelle.

At den ellers så ordrige minister ikke har dementeret udsagn om inddragelse af vielsesbemyndigelsen, hvis ikke trossamfundene makker ret, har selvsagt ikke gjort bekymringen mindre.

LÆS OGSÅ:  Danske kirkers råd advarer mod at fratage vielsesret

Såfremt det virkelig er regeringens mening, at trossamfund, hvis lære er i lodret strid med, at et ægteskab skal kunne indgås af homoseksuelle, skal tvinges, er det vist første gang, at en regering har vovet at udøve tvang over for trossamfundenes indre anliggender.

Annonce
Vi har religionsfrihed i Danmark. Det følger af Grundloven. Derfor bør det være en selvfølge, at staten ikke tvinger et så vitalt teologisk spørgsmål som ægteskabsforståelsen ned over et trossamfund.

Ligestillingsministeren ville da heller ikke med et sådant lovforslag kunne leve op til sine egne ideologiske slagord om ligestilling. For det er jo sådan, at præsterne i den danske folkekirke ved lov får ret til at nægte at vie homoseksuelle på linje med traditionen for at kunne nægte at vie fraskilte.

DERIMOD KAN OG SKAL der naturligvis ikke lovgives om retten for nogen præst i trossamfundene. For der er som sagt religionsfrihed, og staten skal overhovedet ikke blande sig i trossamfundenes anliggender ved at begynde at lovgive for, hvad trossamfundenes præster kan og skal. Det er et stolt kendemærke for Damark, at der er foreningsfrihed, og at enhver kan danne trossamfund uden at skulle registreres endsige godkendes noget sted.

Enhver gruppe, der samles om en fælles tro, hvad enten det drejer sig om verdens ældste og mest universelle kirke, den romerskkatolske, eller det drejer sig om de ekstremt troende ateister, der ikke kan tåle at være i stue eller i hvert fald på kirkegård med andre, kan danne trossamfund.

Kun hvis man ønsker særlige rettigheder i form af skattefradragsret eller vielsesmyndighed, skal man opfylde særlige betingelser, som statsmagten stiller. Men trossamfund, der ikke beder om nogen særlig anerkendelse eller godkendelse, kan danne trossamfund helt uden statslig indblanding. Og mange menigheder ønsker netop derfor ikke særlig anerkendelse eller vielsesbemyndigelser.

Medlemmerne går på rådhuset, og man holder så en kirkelig vielse bagefter, som ikke i sig selv har nogen juridisk betydning. For ligesom trossamfund altså ikke behøver at bede staten om noget, kan de samme trossamfund uden anerkendt vielsesmyndighed naturligvis heller ikke kræve noget af staten – heller ikke, at deres kirkelige vielser har nogen juridisk betydning.

SPØRGSMÅLET ER SÅ, om den omstændighed, at de nævnte godkendte trossamfund har vielsesbemyndigelse og som sådan fungerer som offentlig forvaltningsmyndighed og skal opfylde samme betingelser som kommunale og folkekirkelige vielsesmyndigheder, betyder, at de som trossamfund kan tvinges til at forestå kirkelig vielse med borgerlig gyldighed af homoseksuelle.

Jeg mener det ikke. Dels er der religionsfriheden, men ikke mindre traditionen for, at staten blander sig helt uden om trossamfundenes virke. Det vil være et usmageligt angreb på religionsfriheden og den lange, lange tradition for kirkelig frihed i Danmark at angribe trossamfundene ved at fratage dem en vielsesbemyndigelse, hvis ikke de teologisk retter ind efter et muligt flertal i Folketinget.

Men også når det drejer sig om folkekirken, er regeringen i øjeblikket ude på tynd is. Det er klart, at folkekirken på grund af sin særlige stilling må tage det sure med det søde. Men det er i strid med alle traditioner, at regeringen i den grad har bragt sig på kollisionskurs med flere biskopper og store dele af den danske folkekirke i øvrigt.

At man i den grad vil eksercere alle trossamfund og folkekirken på plads uden overhovedet at give sig ordentlig tid til så meget som at stille de fundamentale juridiske og teologiske spørgsmål, endsige at svare på spørgsmålene, er aldeles grotesk.

Vi har fået en regering, som er parat til at knægte åndsfriheden og se stort på traditionen om at lade trossamfundene være i fred og ikke tyrannisere folkekirken, bare for at få en letbenet ideologi om lighed tvunget igennem.

Der er slet ingen begrundelse for at jaske denne sag igennem. Og det er forargeligt, at vi har fået en regering, der i den grad lader en letbenet lighedsideologi, der ender i den rene tvang og ulighed, overtrumfe helt grundlæggende kirkelige spørgsmål uden grundige konsultationer med folkekirken og trossamfundene.

Kirkeligt set bliver skrevet på skift af folketingsmedlem Birthe Rønn Hornbech (V), teolog og journalist Iben Thranholm, teolog og generalsekretær i Luthersk Mission Jens Ole Christensen, biskop over Aarhus Stift Kjeld Holm og generalsekretær for Caritas og formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen

FACEBOOK: Bliv ven med Kristeligt Dagblad

Andre artikler:


Vil du kommentere artiklen?

Du skal være logget ind for at kunne kommentere artiklen.

 1. Jeg har glemt min adgangskode
Trådet overblik  |  Fladt overblik

Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi

nielsen, publiceret d.06/01 12:45 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
Staten/samfundet bestemmer, hvem der kan/må vies i DK, mindstealder m.m., og ægteteskabet eller partnerskabet er juridisk bindende,
og kan kun bevilges opløst af samme myndigheder.
Hvorfor så alt dette postyr, fordi vi fra gammel tid har ladet forskellige trossamfund forestå disse aftaler!

Skift dog gear, som andre europæiske lande,
og lad alle vielser foregå verdsligt!
Alle trossamfund kan herefter forestå velsignelse og religiøs anerkendelse - alt efter tro!

Hvor svært kan det være?
Link

Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi

Anker, publiceret d.06/01 13:11 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
Vi er så nogen der syntes det er ubehageligt at vi er med til at sponsorere deskrimination.

Hvorlangt gælder så trossamfunds ret til at gøre som deres gamle traditioner siger de skal gøre, hvis der er nogen der vælger at genstarte en azteker kirke må de så have lov at offre mennesker?

Hvis vi først giver kirker lov til at bryde loven hvor vil vi så ikke ende, det er en glidebane.
Link

overgreb mod religionsfriheden

Morten, publiceret d.06/01 13:23 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
Det Radikale Venstre græder naturligvis tørre tårer over de overgreb, der sker mod folkekirken under den nuværende kirkeminister. På den måde fremtvinger man en adskillelse af stat og kirke, fordi svaghederne ved den gamle ordning bliver afsløret. De kulturradiale vil endnu hellere have kirken helt ud af verden, hvis de kunne få held til det.

Hvorfor vielsesmyndigheden skal sammenknyttes med en tvang til at vie alle, der kræver det og har en prøvelsesattest, kan jeg ikke begribe. Det er, som om vi med fandens vold og magt skal ligestille det, som ikke er lige.
E skriver: "Skift dog gear, som andre europæiske lande,
og lad alle vielser foregå verdsligt!" Det kunne være interessant at vide, hvilke lande, der kun har borgerlig vielse. I hele Skandinavien, Storbritannien og USA kan kirken i alt fald få vielsesmyndighed.
Link

En verdslig betragtning

Jørgen Christensen, publiceret d.06/01 13:56 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
kunne vel være, at det er en besparelse for det offentliges udgifter, hvis et trossamfund står for en vielse?

Der forekommer mig, der adderes noget med en art from eller hellig verdslighed, der skal demonstreres som værende overlegen trosbaserede?

Men er verdslighed ikke trosbaseret? Kan man deducere den 100 % entydigt og videnskabeligt uomstødeligt fra fysikken love? Fra kvanteteori? Fra matematiske modeller? Indgår der ingen opfattelser, traditioner, forståelser, end ikke etymologisk i disse hellige robotters egen verden? Formulerer de sig uden sproget og dets sædvaner og lag på lag af tro og forståelse og dybere meninger med livet?

Rent nationaløkonomisk kunne man vel uden videre aflive alle verdslige, da de jo er ren mekanik og i værste fald illusoriske opfattelser af virkeligheden. Åndelige skadedyr! Kan man 100% verdsligt modbevise, dette er helt acceptabelt og rimeligt? Kan man trække atomer og måleapparater, kraftmålere og vægte ind i retslokalet og bevise sådan noget er umoralsk imod enhver tvivl?

Eller er det sådan at verdslighed er endnu en fælde for menneskets tankeevner og ansvarlighed. At det befrier den (verdsligt) troende fra moral, andres opfattelser, traditioner? For disse er alle på et eller andet tidspunkt løbet over en slags grænse for det rimelige, og dermed er de 100% forkerte?

Er vi tilbage hos eugenikken, og den ideologiske samfundsopfattelse, at man skal lære befolkningen at tænke rigtigt med alle midler, og så stormer fremskridtet ellers bare derudaf!
Link

Sv. overgreb mod religionsfriheden

nielsen, publiceret d.06/01 16:36 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
Morten skrev:
Det kunne være interessant at vide, hvilke lande, der kun har borgerlig vielse...

I bl.a. Tyskland, Holland og Belgien kan man ikke blive kirkeligt "viet", før man er blevet brogerligt/verdsligt viet!

Og i øvrigt
er det glædeligt,
at vi alle er lige over for Vor Herre!
Og 'troen er mellem hin enkelte og Vor Herre', som Søren Kierkegaard mente!
Link

Sv. overgreb mod religionsfriheden

Morten, publiceret d.06/01 22:21 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
E. skrev:I bl.a. Tyskland, Holland og Belgien kan man ikke blive kirkeligt "viet", før man er blevet brogerligt/verdsligt viet!


Det vidste jeg godt. Jeg mener også, at det gælder Frankrig og måske i Østrig, som ofte følger Tyskland. Men alle de øvrige lande - hvordan er det med dem?

Selv kender jeg udmærket systemet fra Tyskland. Netop derfor er jeg ikke tilhænger af det. Brylluppet bliver lidt rodet af det. Først holder man rådhusbryllup, og senere på dagen eller måske en hel anden dag holder man så kirkebryllup. Jeg kan heller ikke se, at det redder noget i forhold til vielse af homoseksuelle. Så bliver spørgsmålet jo bare, om kirken kan tilbyde "velsignelse af borgerligt indgået ægteskab" eller ej.
Link

Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi

Renato, publiceret d.12/01 20:41 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi
FULDSTÆNDIG ENIG MED B RØNN HORNBECK:

VI HAR EN GRUNDLOVSSIKRET RET TIL AT FORSAMLES, UDØVE VOR RELIGION - SAMT

NATURLIGVIS RET TIL IKKE AT UDØVE NOGEN RELIGION.

SAMT PLIGT TIL AT STØTTE STATSKIRKEN. OG MONARKIET.

SIKKEN DEJLIG LOVGIVNING!
Link

Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi

Tænk nu efter, publiceret d.14/01 00:00 (for 2 år siden)
Læs artiklen bag debatten her: Birthe Rønn: Regeringen er til fals for letbenet lighedsideologi

Vi har fået en regering, som er parat til at knægte åndsfriheden og se stort på traditionen om at lade trossamfundene være i fred og ikke tyrannisere folkekirken, bare for at få en letbenet ideologi om lighed tvunget igennem


Der er noget om det Birthe Rønn Hornbech siger.
Link
flexblock
flexblock
flexblock

Job på k.dk I samarbejde med Jobzonen

 1. Børne- og ungemedarbejder

  Værløse Sogn

  Oprettet den: 16-04-2014

 2. Vil du arbejde og udvikle sammen med frivillige i KFUM og KFUK?

  KFUM og KFUK

  Oprettet den: 14-04-2014

 3. Skoleleder til Skt. Knuds Skole, Aarhus

  Skt. Knuds Skole, Aarhus

  Oprettet den: 07-04-2014

 4. Christians Sogns Menighedspleje søger Sognemedhjælper

  Kristeligt Dagblad

  Oprettet den: 01-04-2014

 5. Administrationschef til KFUM og KFUK

  KFUM og KFUKs Landskontor

  Oprettet den: 14-04-2014

 6. Sognepræst

  Sct. Peders Pastorat i Århus Stift

  Oprettet den: 08-04-2014

Se flere jobmuligheder
flexblock

Læs hele dagens avis

flexblock
Læs alle artikler her på siden samt i vores e-avis og apps - køb adgang for kun 79,- kroner om ugen
» Læs hele avisen her på siden samt i vores e-avis og apps: Få adgang for kun 79,- pr. uge flexblock

flexblock
flexblock
flexblock
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... flexblock

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​