Mette Skov Hansen

Journalist

Født 1989. Uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i februar 2015. Ansat ved Kristeligt Dagblad som praktikant august 2011-februar 2013 og i vikariat på Kirkeredaktionen i Aarhus marts 2013-februar 2014.

E-mail: skov@k.dk

  • Oprettet som bruger: marts 2013

Artikler af Mette Skov Hansen

Biskopper underkender nye tal fra Kirkeministeriet

Der er så mange glemte udgifter i Kirkeministeriets beregninger af folkekirkens værdi, at tallene ikke kan bruges til ret meget, mener flere biskopper. Det svækker sandsynligheden for en omlægning af kirkens økonomi, siger ekspert


Blå partier uenige om kirketilskud

Kirkeminister Mette Bock (LA) vil ikke sige, om en reform af økonomien fortsat er på hendes dagsorden


Fængselspræster frygter aflytning af sjælesorg

Når fængsels- og arresthuspræster tilbyder indsatte samtaler, kan de ikke garantere dem total fortrolighed. Det ødelægger tilliden mellem præsten og den indsatte, siger præst. Biskopper vil vende sagen med Kriminalforsorgen


Nye tal: Staten giver over 700 millioner til forkyndelse

I går præsenterede Kirkeministeriettal for statens tilskud til folkekirken. Kirkeminister Mette Bock (LA) er tavs om, hvorvidt tallene skal medføre en omlægning af støtten til kirken


Da Det Teologiske Fakultet først fandt ud af, at de skulle flytte til Amager, troede de ikke, at alt kunne ...

Teologer i flytterod tager afsked med 500 års kulturhistorie

2300 hyldemeter bøger er ved at blive flyttet fra biblioteket på Det Teologiske Fakultet i det indre København til Amager. De ansatte er klar til at forlade de gamle bygninger og blive genforenet med humanister og jurister


Ånden flytter ud af det gamle København

I disse uger flytter fakulteterne for jura og teologi fra deres historiske bygninger i det indre København. Den gamle bykerne er gået fra at være centrum for kultur og dannelse til et turistområde med caféer og butikker, siger historiker


Aviser skriver få ledere om kristenforfølgelser

Selvom forfølgelsen af kristne fortsat fylder i hele verden, optræder ordene ”kristenforfølgelser” og ”forfulgte kristne” stort set ikke i de landsdækkende avisers lederspalter. Begrebet er for snævert for medierne, siger iagttager


Genrebilleder af præst i

Flere missionske præster finder vej til folkekirken

Menighedsfakultetets teologer fylder mere på præsteuddannelsen og oplevede i 2016 også flere præsteansættelser end tidligere. Præstemangel og større anerkendelse kan give missionske præster større adgang til de almindelige sogne, siger landssekretær på fakultetet


Hvad skal vi bruge Luther til i dag?

2017 bliver for alvor præget af markeringen af Reformationen, som Martin Luther indledte for 500 år siden. Seks danskere giver her deres bud på, hvad vi skal med Luthers budskaber i dag


Færre kristne konvertitter får asyl i Tyskland

Kirker i Tyskland kritiserer , at flere asylansøgere, der konverterer til kristendommen, vurderes som utroværdige. Ni ud af ti får afslag, siger tysk flygtningepræst, mens danske iagttagere peger på den modsatte tendens i Danmark