Burka-frit Danmark, tak. Ville vi acceptere kvinder i snor og halsbånd?

I 2009 FORESLOG JEG et forbud mod brugen af burka og niqab. Det udløste en heftig diskussion i offentligheden, som fik en brat afslutning, da Justitsministeriets embedsmænd vurderede, at et sådant forbud ville være imod Grundloven og menneskerettigheder.

I begyndelsen af juli i år slog Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fast, at Frankrigs forbud mod netop burka og niqab ikke strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dommen viser dermed, at de danske embedsmænd tog fejl. Den franske lov er møntet på, at man skal vise sit ansigt, fordi det kan forstyrre den offentlige ro og orden, at man går rundt og skjuler, hvem man er.

Jeg er glad for dommen og mener, at den er pinlig for de danske embedsmænd, for den viser efter min opfattelse at deres vurdering i sin tid var mere politisk ”korrekt” end juridisk velfunderet. Jeg er spændt på at høre, hvad Justitsministeriet siger til dommen i dag.

Jeg er heller ikke enig i påstanden om, at et burka- og niqabforbud vil støde mod Grundlovens principper. Et forbud kan først blive i strid med Grundlovens paragraf om religionsfrihed, hvis det gælder forbud mod et neutralt mainstream religiøst symbol.

Men hverken burka eller niqab er et neutralt mainstream religiøst symbol. Tværtimod! En undersøgelse foretaget i syv store muslimsk-dominerede lande (Tunesien, Egypten, Libanon, Tyrkiet, Saudi-Arabien,

Du skal have et di­gi­talt abon­ne­ment til k.​dk for at kunne læse re­sten af ar­tik­len. ×

Er du al­le­re­de abon­nent, så skal du logge ind for at få ad­gang

Har du abon­ne­ment på den tryk­te avis, så har du al­le­re­de be­talt, og du skal blot ak­ti­ve­re dit digitale abonnement først.

Køb et di­gi­talt abon­ne­ment

Få ad­gang til at læse re­sten af ar­tik­len med det samme. Du køber sam­ti­digt ad­gang til Kri­ste­ligt Dag­blad på iP­ho­ne, iPad og An­droid. Der føl­ger fuld ad­gang til vores e-avis med i pri­sen. Du kan vælge mel­lem fire for­skel­li­ge abon­ne­ment­er:

  • Måned
  • 199 kr.
    199,- / md.
  • Køb »
  • Kvartal
  • 599 kr.
    200,- / md.
  • Køb »

Be­mærk ven­ligst: Abon­ne­ment­et for­ny­es au­to­ma­tisk og kan til en­hver tid af­mel­des igen.

 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.