Psykologer: Gør op med det ekstreme selvfokus

Jo mere selvfokuserede vi er, desto flere symptomer i form af stress, angst og depression får vi. Indadvendtheden og det konstante fokus på os selv dræner os simpelthen for energi og underminerer vores selvværd, skriver to psykologer. Så kom ud af dit eget hoved, lyder deres råd. Iris

Overalt inden for psykologien hører vi, at vi skal mærke indad og analysere vores tanker og følelsesliv for at ”bearbejde” vores problemer og få det bedre. Men det virker jo tydeligvis ikke

Stort set dagligt ser vi alarmerende avisoverskrifter med nye tal om stress og mistrivsel. Blot i de seneste uger er vi gennem medierne blevet præsenteret for undersøgelser om børn og skoleelever, som mistrives, stressramte akademikere og senest en påstand om, at der i flere kommuner er helt op imod en tredjedel af borgerne, der er stressede.

Vi ser desværre en tydelig tendens. De seneste år har der været en dramatisk stigning i antallet af psykiske lidelser. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at cirka 700-800.000 danskere over et år vil have psykiske problemer i større eller mindre grad.

Overalt inden for psykologien hører vi, at vi skal mærke indad og analysere vores tanker og følelsesliv for at ”bearbejde” vores problemer og få det bedre. Men det virker jo tydeligvis ikke.

Med udgangspunkt i den nyeste internationale forskning vover vi den påstand, at jo mere selvfokuserede vi er, desto flere symptomer i form af stress, angst og depression får vi.

Indadvendtheden og det konstante fokus på os selv dræner os simpelthen for energi og underminerer vores selvværd. Kort fortalt er der en markant sammenhæng mellem den tid, vi bruger på spekulationer, bekymringer og selvfokus, og de symptomer, vi oplever.

Desværre er den praksis, som dominerer behandlingssektoren i dag, med til at forstærke forestillingen om, at svarene og løsningen ligger gemt inde i os selv.

På den måde kommer vi i behandlingssektoren til at understøtte de mekanismer, som fører til psykiske lidelser, frem for at bidrage til at reducere dem. Der er behov for nytænkning i behandlingssektoren.

En ny psykologisk retning, som viser bemærkelsesværdigt gode resultater, er metakognitiv terapi, hvor man har fokus på tankeprocesser frem for tankeindhold.

Målet er at lære at komme ”ud af hovedet” og tilbage til livet. Af samme grund består behandlingen ikke i at ”mærke mere efter” eller tænke mere over sin identitet, men i simpelthen at tænke mindre.

For at ændre den negative udvikling med flere og flere psykiske lidelser opfordrer vi til, at der gøres op med det ekstreme selvfokus, både hos den enkelte person og i medierne.

Vi har belæg for, at for megen selvfokus og idéen om, at løsningen altid findes dybt i vores psyke, er ekstremt uproduktiv.

Det gør det i bedste fald svært at skabe positive resultater, og i værste fald kan det øgede selvfokus føre til flere danskere med psykiske lidelser.

Sisse Find Nielsen og Pia Callesen er begge psykologer

Vi har belæg for, at for megen selvfokus og idéen om, at løsningen altid findes dybt i vores psyke, er ekstremt uproduktiv.

Kommentarer

0
15606
+0  

"Desværre er den praksis, som dominerer behandlingssektoren i dag, med til at forstærke forestillingen om, at svarene og løsningen ligger gemt inde i os selv"

Selvfølgelig ligger svarene og løsningen inde i os selv, hvor i alverden skulle de ellers være.

Det hele afhænger af, hvordan vi grundlæggende opfatter en psykisk lidelse, og det er der mange mere eller mindre fornuftige tilgange til.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, hvor problemerne opstår. Læs mere Det er en opfattelse jeg har fået på baggrund af, at jeg de sidste 25 år har interesseret mig for psykiatriske lidelser.

Jeg har brugt min egen organisme både fysisk og psykisk, i et forsøg på at få ryddet op i min psykiske tilstand. Det har til tider været en barsk omgang, men meget lærerigt.

Hvis man virkeligt ønsker, at få gamle psykiske traumer bearbejdet, må man være indstillet på, at man i en periode får det meget dårligt. Derfor er der ikke noget underligt i, at det giver følelsesmæssige rystelser, når vores organisme kommer i berøring med de mekanismer, der er årsagen til vores psykiske lidelser.

Jeg ser ikke nogen forskel på de traumer nogle af vores soldater kommer hjem med, de har jo været udsat for meget voldsomme oplevelser, der op-hobes i organismen, indtil de kan blive følelsesmæssig gennemlevet.

Det er på samme måde med voldsomme oplevelser i barndommen, de op-hobes også i organismen som traumer, og bliver senere til psykiske lidelser, indtil de også kan blive følelsesmæssig gennemlevet.

Egentlig anser jeg en psykisk smerte, som vores organismes besked om, at noget er galt, på samme måde som vores organisme gør ved en fysisk smerte. Problemet er, at man desværre ikke kan bort-skære den psykiske smerte.

Jeg har dog det problem her bagefter, at jeg står med praktisk viden og erfaring, som ingen indenfor psykiatrien vil tage alvorligt. Jeg er af den opfattelse, at teoretisk viden er ganske udmærket, men det kan aldrig erstatte den praktiske erfaring.

Klag over indlæg  
0
15612
+0  

Overlæge og dr. med. Peter C. Gøtzsche han sætter fingeren lige på pulsen. Han fortalte i TV i Dina og Oles talkshow om de mange diagnoser der er steget fra 40 til 400 og hvordan børnene bliver medicineret for blandt andet ADHD (flere og flere bogstaver kobles på), depressioner og søvnproblemer. Han mener at medicineringen er skadelig og mon ikke den er det ? Vi kommer alle ud for sorg og jeg kunne forstå, at i dag er den slags blevet en sygdom, som man skal "behandles" Læs mere for. Gøtzsches team har gennemgået det skema, der ligger til grund for disse "psyke-diagnoser" og hans team blev alle diagnosticeret med en lidelse incl. Ole Stephensen. Vi har brug for den lille dreng i kejserens nye klæder, til at få stoppet det vanvid og ressourceforbrug, som ingen ende har. Det ser ud til, at der ikke længere er plads til den brede vifte af mennesketyper som der tidligere har været, det er og bliver uhyggeligt. Man er jo ikke syg fordi man bare er aktiv, som mange drengebørn er og altid har været. Det er kun medicinalindustrien og en tiltagende skare af psykebehandlere, der har glæde af dette overdrevne ressourceforbrug. Men de der går imod strømmen vil blive straffet i deres karriereforløb af de der bestemmer - det er lige så uhyggeligt. Godt at Gøtzsche tør - vi har brug for flere af hans slags også på andre felter.

Klag over indlæg  
0
15620
+0  

Naturligvis ligger svaret i den enkelte selv, så deet må være manglende viden til en tolkning, der ikke fører folk videre i deres dilemma af den ene el anden art.

Det er naturligvis ikke meningen, at man skal være så selvcentreret, at man ikke kan foretage andet. Det kan vare kortere over én længere periode; men den enkelte skal gerne kunne gå videre og høste nye erfaringer - så ganske enkelt, så er der noget i vejen med den førte psykologi el viden i det hele Læs mere taget.

Det kan folk naturligvis blive syge af, af at spekulere - fordi de ikke får fat i den for dem rigtige ende ud fra den enkeltes historie. Derfor spekulerer de, fordi det ikke har hjulpet med den pågældende terapi.

Klag over indlæg  
0
15634
+0  

Artiklen er spændende og relevant, og da den bringes i Kristeligt Dagblad synes jeg det kan suppleres med, at netop det kristne menneskesyn også er en god modvægt mod tendensen med, at det hele foregår "indeni" mig selv.

Tænk blot på citatet "Husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden der bærer dig" (Romerbrevet). I det kristne menneskesyn er man som menneske blot en lille del af noget større (skaberværket), og Gud passer på det alt sammen. Læs mere Den tanke kan give især de unge en ro og mod på at gribe voksenlivet og alle dets udfordringer.

Eller citatet "Kundskab gør blind, mens kærlighed bygger op" (også Romerbrevet). Vi behøver ikke at skulle forstå alt, eller at være perfekt i alt. Tværtimod kan vi blive "blinde" af al den anstrengelse efter at forstå alt. Vigtigst er, at kærligheden til næsten og skaberværket driver værket, og det er befriende meget lettere at leve op til.

Jeg tror artiklens kritik af den "navlepillende" tendens i vores selvforståelse er starten på et større opgør, som vil vokse de kommende årtier. Jeg savner i artiklen, at de to forfattere uddyber det de ser som alternativet, og håber de vil gøre dette i en kommende artikel.

Klag over indlæg  
0
15635
+0  

Der findes et godt, gammelt udtryk for al den "finden sig selv", nemlig navlepilleri. Det medfører sjældent de store fund, udover en enkelt nullermand, hvis man er så heldig at have en dyb navle.
Og alt for megen pilleri i selvet giver åbenbart heller ingen brugbare fund.

Klag over indlæg  
0
15642
+0  

"Behandlingen består i ...at tænke mindre", påstår Callesen og Nielsen.
Bevidstløsheden som bærende princip - er det en løsning.? Nej, det er det ikke, men det er blevet et mantra for nogle behandlere, der gerne vil lave et "quick fix" uden at der er grundig videnskabelig evidens her for. Seriøse behandlere har i årevis forsket i sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd, og resultaterne kan aflæses hos det engelske National Institute of Clinical Læs mere Excellence (NICE) og i Sundhedsstyrelsens rekommendationer. Det er beskæmmende at 2 angiveligt behandlende psykologer ikke har kendskab til dette. Så værsgo at tænk. Men tænk også i omstændigheder, miljø og egne stærke og svage sider. Og tænk over dine værdier: kritisk, men også rationelt.

Lennart Holm, cand.psych., aut.
Kognitivforum.com

Klag over indlæg  
0
15717
+0  

Er det nu "bare" i behandlerverdenen, at der er dette fokus? ... dette behov for navlepilleri?

Faktisk er min erfaring det stik modsatte!

Efter 2 års kamp på vej ud af udbrændthedens tåger (som er en slags kronisk stress) kan jeg kun sige, at ALLE de behandlere, jeg har været i nærheden af, har sagt "kom nu ud af hovedet og ned i kroppen"/"hold op at tænke, vær!" ... og en lang række varianter over emnet. Varianter jeg først for nyligt Læs mere har forstået ... ja altså ikke sprogligt, men ved at VÆRE! Være i små bitte glimt, der forhåbentligt vil blive til lommer af tankeløshed (i ordets mest bogstavelige forstand), så jeg får modvægt til alle de tanker, der bare ER, når man deltager i det pulveriserende erhvervsliv ...

Behandlerverdenen har ikke dette fokus mere end vores kultur har det! ... er det min påstand.

Vi vil klare os selv ... GODT! Og for at kunne det må vi hugge en hæl og klippe en tå med vore tanker fordi vores natur ikke er til dette kæmpe ultra høje tempo i produktionsøjemed. Vi fortrænger og lukker de sunde tanker nede ... de der siger, vi hellere vil side under korkegen og lugte til blomsterne. Vi får på mystifistisk vis os selv med over i hamsterhjulet og tilmed overbevist os selv om, at det er hvad vi vil, mens børnene Berit! går for lud og koldt vand. Noget vi også med vore tanker legitimerer.

Er det virkeligt så underligt, at vi tror, det er i tankerne vi skal finde årsagen til ondets rod? Ja altså ud over, at en hjerne der er blevet overfodret med behov for tanker, står klar døgnet rundt til at knuse problemer ... Er det så underligt at vi febrilsk tror, at vi må finde den forkerte tanke og erstatte den af en ny og rigtig, så produktionsmaskinen igen kan fungere optimalt ... på de der 462%?

Men er det vores behandlere, de der skal hjælpe os af med disse irriterende sten på vejen mod det produktions- og vækstbaserede nirvana, der holder dette tankehygiejneprojekt kørende eller er det vores kultur?

... FORTSÆTTES ...

Klag over indlæg  
0
15718
+0  

... FORTSAT FRA TIDLIGERE ...
Og en MEGET tydeligt del af vores kultur er vores arbejdsmarkedskultur! Ja for på arbejdsmarkedet rykker disse sten på vejen mere og mere over på den enkeltes skuldre og væk fra fællesskabets. Her er det de stærkeste, der holder hjulene i gang og de svageste, der falder fra. Men ER de svageste i virkeligheden dét, altså de svageste? Måske det er produktionsapparatet og formålet med det, der er galt på den?

Når man stadig tror, man er Læs mere blandt de stærkeste ... OG at det er LIVSNØDVENDIGT, at være her blandt de stærkeste ... så har man så travlt med at vækste, at man kun HAR sine tanker. Man har ikke tid til at GØRE andet end klart afmålte gerninger, der i samlet flok fører én til målet. Ikke tid til at VÆRE!

Når kunderne i behandlingsverdenen ikke KAN andet end at tænke, så det vel ikke underligt at behandlingen ligger dér, vel?

Det der VÆRE tager også for lang tid ... og nu hvor vi allerede HAR betalt for behandlingen, så kan de da ikke bare komme her og sige jeg også skal bruge tid!?! Kan jeg ikke bare få en pille, så jeg kan komme tilbage til det jeg elsker? Ja og pillen skal være den blå og ikke den røde ... ligesom i the Matrix. Den røde fører til virkeligheden, mens den blå holder mig i min fantasiverden, hvor alting er godt og jeg bruger min tid optimalt og min krop og VÆREN blot er et middel til målet ...

Så ...

JA FOR DÆLEN!

Lad os gøre op med det ekstreme selvfokus!

Men det aller, aller, ALLER vigtigste er, at dette IKKE er en selvfokuseret kamp, men et samfundsmæssigt opgør!

Klag over indlæg  
0
15743
+0  

Psykologien misbruges også af utilstrækkelige ledere på arbejdspladserne. I stedet for at ledelsen tager fat ved den der skaber problemerne sender man ofrene til psykologer. Der er kommet nye "mennesketyper" til af unge som har en kæmpe stor selvtillid og som tromler alt og alle ned fordi ledelsen ikke gider beskæftige sig med den slags. De lader kampene foregå uden indgriben. Det koster virksomheden en masse ressourcer og ulykkelige menneskeskæbner, som enten bukker under Læs mere eller tager kampen op. Ofte er den der tør påpeger, at den er helt gal, som bliver udråbt til kværulant og ikke den der skaber splid ved en utroværdig adfærd, som ikke bør kunne udøves på en arbejdsplads.

Klag over indlæg  
0
15820
+0  

Helt enig. Det er for vanskeligt at skulle gøre op med, at sætte folk på den rette plads i en forståelse! En forvanskning og forvrængning på sin vis af en virkelighed, hvor dominans er kodeordet - ingen forståelse eller empati, selv om det er dét, der skal til i forhold til problemer medarbejdere imellem. Såre almindeligt - er jeg bange for, også uden for arbejdspladserne ..'Det er ikke mig og mine, det er galt med, så smut du bare..". Det koster netop ressourcer - også Læs mere menneskelige, hvis det ikke bliver stoppet i tide. Måske med fyringer, så en arbejdsplads's kultur kan blive såkaldt normal og ikke for neurotikere i stor stil. Folk reagerer ofte med el på deres neuroser, ikke med deres sundhed! Det kan nemlig ikke betale sig og vil være for dyrt hos en behandler, hvis de 'mobbende' skulle se, at de ikke bare kan blive ved med en adfærd i dominans af andre. Det er dét, der er det neurotiske.

Klag over indlæg