Skal kommerciel hvalfangst genindføres?

DYREETIK: Den japanske regering bør ikke få held med at genindføre kommerciel hvalfangst ad bagdøren

Danmark var i 1982 medvirkende til, at IWC, Den Internationale Hvalfangstkommission, vedtog et forbud imod kommerciel hvalfangst. Men Danmarks stemme på sidste års Internationale Hvalfangstkommissionsmøde (IWC) betød, at der blev flertal for en erklæring om genoptagelse af hvalfangst – St. Kitts erklæringen – foreslået af den japanske regering.

Den danske regerings opbakning til erklæringen er et klart signal om, at Danmark støtter den japanske regerings ønske om at genåbne kommerciel hvalfangst.

Erklæringen er en stor sejr for Japan. Ifølge teksten er hvaler en trussel imod fødevaresikkerheden, fordi hvalerne æder for mange fisk. Det er ikke rigtigt. Hvaler er ikke årsag til aftagende fiskebestande. Den største trussel imod fiskebestande i dag er overfiskeri.

Erklæringen siger også, at der er udviklet en robust metode til udregning af kvoter, så hvalbestanden ikke udnyttes groft kommercielt. Metoden skulle kunne sikre hvalerne imod rovdrift, men Japan følger ikke selv denne metode, når det gælder den hvalfangst, Japan i dag driver. En hvalfangst, som under dække af at være "videnskabelig" reelt er kommerciel og dermed et brud på IWC's forbud.

Der er IWC møde igen i maj. Inden mødet forsøger Japan at samle en række lande til et "normaliseringsmøde". Formålet er at give yderligere styrke til den japanske regerings vedvarende forsøg på at få genindført kommerciel hvalfangst. Det er endnu uvist, om Danmark vil deltage i mødet.

Den danske regerings holdning i hvalspørgsmålet bygger angiveligt på hensynet til "rigsfællesskabets" interesser. Altså fordi man mener, at det kan gavne grønlandske hvalfangst-interesser. Men den danske regerings forhandlingsposition er ren hasardspil. Dels med de globale hvalbestande, hvis der igen åbnes op for kommerciel hvalfangst under IWC, og dels med grønlandske interesser i at bevare IWC kvoter for fangst af hvaler.

Der er således stor risiko for, at Grønland slet ikke vil kunne få tildelt nogen kvote under kommerciel fangst i modsætning til i dag, hvor Grønland tildeles en kvote under traditionel fangst. Bestandene omkring Grønland er for små til, at Grønland kan gøre sig forventninger om tildeling af kommercielle kvoter. Hertil kommer, at den videnskabelige overvågning, som kræves ved kommerciel fangst, vil være meget bekostelig for det grønlandske samfund.

Danmark bør ikke deltage i det af den japanske regering planlagte "normaliseringsmøde", da det reelt er et "legitimeringsmøde" med det formål at få ophæve moratoriet for kommerciel hvalfangst. Derimod bør Danmark på kommende møder i IWC-stemme for alle forslag, som støtter et fortsat moratorium og fordømme IWC partnere, som driver kommerciel hvalfangst – herunder også Japans "videnskabelige" fangster.

Jan Søndergård er politisk rådgiver i Greenpeace Norden. Ovenstående indlæg er skrevet på vegne af følgende organisationer: Selskabet til Bevarelse af Havpattedyr; Danmarks Naturfredningsforening; Dyrenes Beskyttelse; Dyrenes Venner; WSPA; WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace.

Tilføj kommentar

fra shop.k.dk

Mød Peter Høeg

kr. 65,00 Køb

Sæt med 8 smukke kunstkort af Arne Haugen Sørensen

kr. 115,00 Køb

The Act of Killing - dokumentarfilm

kr. 210,00 Køb

Efterår på Sicilien

kr. 9.598,00 Køb

Mød Desmond Tutu og hans datter Mpho Tutu

kr. 70,00 Køb

TILGIVELSENS BOG

kr. 249,00 Køb

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.