Kristeligt Dagblads jobmarked

Administrations- og regnskabsmedarbejder

Areopagos

Areopagos Danmark og Center for Ungdomsstudier søger i fællesskab en medarbejder, som er ferm til tal og systemer, og som trives i et uformelt miljø, hvor alle arbejdsopgaver ikke nødvendigvis er defineret på forhånd.

Kirkegårdsleder

Vestervig Kirke

Du får et bredt og alsidigt ansvarsområde, som stiller store krav til både dine faglige og personlige egenskaber. Du bliver daglig leder for en velfungerende arbejdsplads med 4 engagerede medar- bejdere.

Økonomimedarbejder med IT-kompetencer

KFUM og KFUK i Danmark

Vi søger en engageret økonomimedarbejder til vores økonomiteam på i alt 3 medarbejdere, der har ansvar for organisationens bogføring, lønudbetalinger og medlemssystem.

Sognepræst

Vejby Menighedsråd

Vi søger en præst, der på letforståelig måde kan sætte kirkens budskab i relation til hverdagen, og som er interesseret i, at kirken er synlig i lokalsamfundet.

Kirke- kultur- og informationsmedarbejder

Sankt Gertruds Hus

Sankt Povls sogn er et større provinssogn med 7143 indbyggere og 6066 medlemmer af folkekirken.

Leder

Kirkens Korshær

Sct. Nicolai Tjenesten i København har siden 1957 haft åbne telefoner hver dag året rundt. Åbningstiden er 9 – 03, og mennesker kontakter Sct. Nicolai Tjenesten såvel i akut krise som for at bryde en massiv ensomhed. Lederen gennem de seneste 29 år går nu på pension, og vi søger hans efterfølger.