Flertal af biskopper er imod ny lov om vielse af homoseksuelle

53årige Mos er en af de gamle drenge på gaden. Han søger ly for regnen under halvtaget på Nørreport Station, men har sværere ved at finde ly for de yngre hjemløses mobberi.

Landets biskopper til festgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke søndag d. 15 januar 2012. Et flertal af dem er imod ny lov om vielse af homoseksuelle. Foto: Keld Navntoft. / Scanpix

Biskoppernes holdning

De fire biskopper for lovforslaget om vielse af homoseksuelle: Peter Skov-Jakobsen, Peter Fischer-Møller, Kjeld Holm og Kresten Drejergaard (sidstnævnte er dog kritisk over for processen).

De seks biskopper imod lovforslag om vielse af homoseksuelle: Lise-Lotte Rebel, Steen Skovsgaard, Karsten Nissen, Henning Toft Bro, Elisabeth Dons Christensen og til dels Niels Henrik Arendt.

relevante temaer

Seks biskopper mener, det bør diskuteres, om vielse skal ud af kirken. De fleste er dog klar til at skrive vielsesritual for homoseksuelle

Kirkeminister Manu Sareen (R) har ikke opbakning fra folkekirkens ti biskopper til lovforslaget om at ændre ægteskabsloven, så også homoseksuelle kan indgå ægteskab i folkekirken.

LÆS OGSÅ: Biskop vil diskutere folkekirkens vielsesret

Biskoppernes uenighed med kirkeministeren fremgår af svar, Kristeligt Dagblad har fået fra alle biskopper. Fire biskopper er for forslaget, mens resten i varierende grad er imod. Uenigheden står i skærende kontrast til biskoppernes tilstræbte enighed i 1997, da de gav grønt lys for en gudstjenestelig markering af registrerede partnere i folkekirken.

I dagens Kristeligt Dagblad skriver Ribe Stifts biskop Elisabeth Dons Christensen, Aalborg Stifts Henning Toft Bro og Viborg Stifts Karsten Nissen under overskriften Hastværk er lastværk:

Uden forudgående udvalgsarbejde er der nu fremsat forslag om ny ægteskabslov, som gør det muligt for såvel heteroseksuelle som homoseksuelle par at indgå ægteskab i folkekirken. Allerede før lovforslaget blev fremsat, lovede kirkeminister Manu Sareen homoseksuelle par, at de nu kunne bestille tid i kirken i løbet af foråret 2012. I fjernsynsudsendelsen Tro, håb og homovielser ser vi kirkeministeren triumferende komme med lovforslaget til den radikale kirkeordfører, som ventede på hans kontor. Grinende talte de om, hvad de sure biskopper mon nu ville sige. Sådan er forholdet mellem kirke og stat i 2012!.

Men i erkendelse af at biskopper også er statslige embedsmænd, vil otte af de ti biskopper udarbejde et nyt ritual for vielser i folkekirken, uanset hvad de personligt mener om vielser af homoseksuelle. Steen Skovs-gaard i Lolland-Falsters Stift og Lise-Lotte Rebel i Helsingør Stift vil ikke deltage.

Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger vil biskopperne være klar med et ritual i midten af juni, når loven formodentlig vedtages endeligt.

Bredden og nuancerne i biskoppernes syn på emnet illustreres af biskoppen i Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt.

Han er ikke som sådan imod vielse af homoseksuelle i kirkerne. Når han i ministeriets høringsnotat alligevel rubriceres som modstander, skyldes det blandt andet, at han mener, at der bør bruges to forskellige betegnelser for deltagere i henholdsvis heteroseksuelle og homoseksuelle ægteskaber, ligesom han helst ser, at vielserne tages helt ud af kirkerne. Han begrunder dette ønske med, at det er den eneste måde, hvorpå der kan ske en fuld ligebehandling af heteroseksuelle og homoseksuelle par, og det er den måde, hvorpå man undgår at bruge folkekirken som løftestang for en politisk ambition.

Forslaget om at tage vielserne helt ud af folkekirken er tidligere blevet luftet af både Kjeld Holm og Kresten Drejergaard, Aarhus og Fyens Stifter, og i torsdagens avis rejste også Viborg Stifts Karsten Nissen spørgsmålet.

Det kan biskopperne ikke afgøre på egen hånd. Der skal i givet fald lovgivning til.

Elisabeth Dons Christensen siger i den anledning, at hun er meget imod at slippe den gode kontakt, kirken har med befolkningen i forbindelse med livets store overgange, blandt andet vielser.

Men hvis hele spørgsmålet om vielser af homoseksuelle i kirkerne bliver et kæmpeproblem, så er jeg villig til at diskutere en mulig flytning af vielserne over i borgerligt regi.

Også Henning Toft Bro tilslutter sig med debatindlægget i dagens avis, at flytning af vielser bør diskuteres, hvis et flertal stemmer lovforslaget igennem.

Et flertal af biskopperne er altså imod det foreliggende lovforslag om vielse af homoseksuelle, mens seks er villige til at diskutere, om vielser overhovedet skal være en sag for folkekirken.

Loven falder i to dele, en fra Socialministeriet og en fra Ligestillings- og Kirkeministeriet. Forslagene førstebehandles begge på tirsdag.

Bente Clausen

Født 1960. Bifag i historie fra Aarhus Universitet 1985. Uddannet journalist 1989. Suppleringsfag i minoritetsstudier fra Københavns Universitet i 1997. Skrevet 'For Guds Skyld - om protestantisme og politik i USA' i 2004. På Kristeligt Dagblad fra 1989-93, Indenrigsministeriet 1993-96, Kristeligt Dagblad fra 1996. Stofområde: Kirkelige forhold, kirkeret, kirken og menneskerettigheder, islam og jødedom i Danmark.

Tilføj kommentar

fra shop.k.dk

Barcelona - Madrid

kr. 8.930,00 Køb

Mozart - Argerich og Abbado

kr. 129,00 Køb

KRIGEN 1914-1918

kr. 249,00 Køb

Leonard Bernstein Collection. Vol. 1.

kr. 799,00 Køb

Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream. Piano Concertos

kr. 119,00 Køb

Efterår på Sicilien

kr. 9.598,00 Køb

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.