Kulturministeriet bør støtte fejring af store danske personligheder

Kulturministeriet har ikke en særlig bevilling til rådighed med henblik på at markere de runde år for danske personligheder, der har ydet et væsentligt bidrag til udviklingen af den danske kulturs mangfoldighed. Det indebærer desværre, at det kan blive en kedelig uvane at glemme at hædre dem, der hædres bør, mener dagens kronikør

DER ER MANGE MÅDER at blive klog på den danske kultur og dens rødder på, som er så mangfoldige og vidtforgrenede. Dog synes det efterhånden alment accepteret, at Hartvig Frischs ord om, at ”kultur er vaner” i og for sig er meget dækkende for kulturbegrebets rummelighed.

Samtidig er kultur, jævnfør ordets oprindelse, noget, der dyrkes. Det gælder for eksempel vores fritidsinteresser, ofte som en del af de daglige vaner og rutiner, og på den måde tager de fleste del i kulturlivets mange glæder. Det stade, vort samfund befinder sig på, afspejler sig i den kultur, der omgiver os, og som vi er en del af.

Forudsætningen for vor dyrkelse af kulturen og dens mangfoldighed er, at generationer før os skabte dens grundlag. Kulturen er en uadskillelig del af vor civilisation, og fortidens idéer, frembringelser og genstande er det, som siden skabte grundlag for nye opdagelser og interesser, som efterhånden groede frem af det bestående.

Vor kultur er løbende blevet suppleret med nye elementer og fornyet. Det er for eksempel tilfældet med sprogkulturen, dyrkelsen af gamle genrer sideløbende med nyes opståen inden for eksempelvis

Læs artiklen til ende
Læs Kristeligt Dagblad ubegrænset i 4 uger. Tegn et uforpligtende prøveabonnement.
Er du abonnent? Log ind her.

Nyhedsbrev

Få de vigtigste artikler om tro, etik og eksistens fra Kristeligt Dagblad.

Kommentarer

Du have en Facebook-profil for at kunne kommentere denne artikel. Husk at brud på reglerne kan medføre, at dine kommentarer bliver fjernet, og din profil udelukkes fra debatten. Læs mere om vor moderering her.

 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.