Fødselsdag i morgen

Sognepræst Morten Meiner, 40. - Sognepræst Niels Vincens Grunnet, 41. - Niels Søren Fahnøe Jørgensen, 44. - Sognepræst Lars Højland, 47.

Skuespiller Betty Glosted, 53. - Mag.art. Claus Lynge, 53. - Afdelingslæge Eigil Nygård, 54. - Sognepræst Jens Hvidtfeldt Nielsen, 55. - Sognepræst Peter Bisgaard Stentoft, 55. - Oberst Lars Reinhardt Møller, 55. - Sognepræst Søren Trolddal Nielsen, 56. - Professor Niels Peter Revsbech, Århus, 56.

Formand Jørgen Hoppe, 60. - Ambassadør Birger Riis-Jørgensen, 60. - Sognepræst Gunhild Marie Haastrup Hedeboe, 61. - Landsdommer Michael Ulrik Lerche, 61. - Advokat Eigil Worm, 62. - Professor, dr.techn. Jørgen Juncher Jensen, 62. - Direktør Erland Kolding Nielsen, 62. - Tidl. statsamtmand Christian Trønning, Helsingør, 62. - Sognepræst Jens Sander Simonsen, 63. - Universitetsdirektør Gert Bechlund, 63. - Maler Lene Adler Petersen, 65. - Billedvæver, billedkunstner Jette Brønnum, 66. - Dommer Jette Krog, 67.

Pastor emer. Dagny Marie Mikkelsen, 70. - Direktør, civilingeniør Mogens Bundgaard-Nielsen, 70. - Pastor emer. Svend Erik Wagner, 71. - Pastor emer. Herluf Ohrhammer Andersen, 76. - Sognepræst Herluf Andersen, Århus, 76. - Havbiolog, forfatter Jørgen Møller Christensen, 76. - Direktør Henry Petersen, 78. - Gårdejer Hans Hansen, 79.

Bestyrelsesformand Jens Knudsen Kokborg, Kibæk, 80. - Direktør, cand.oecon. Knud Brix, Juelsminde, 87. - Fhv. højesteretspræsident Peter Christensen, 88.

Landsretssagfører Sv. Bundesen, 90. - Universitetslektor, cand.jur., fhv. MF Poul Boeg, 90.

Tilføj kommentar

 
 
 

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.