Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger


Tema: Stat og kirke

flexblock
Det hedder i Grundloven, at den danske stat understøtter den evangelisk-lutherske folkekirke. Denne ordning har fungeret i 150 år, men er den rimelig i dag, hvor det danske samfund er præget af forskellige religiøse tilhørsforhold, og tilslutningen til folkekirken er dalende?
flexblock
Sådan foregik Svenska Kyrkans adskillelse fra den svenske stat:
- I de tidlige 1990’ere begyndte den svenske kirke at gøre sig selv mere centralt ledet af en lille gruppe teologer. Det førte til, at man i 1992 meldte ud, at kirken var klar til at blive selvstændiggjort.
- Det krævede flere grundlovsændringer, og de blev gennemført i 2000.
- Folkeregistret blev overført til skattemyndighederne, og dåben blev vejen ind i kirken modsat før, hvor alle nyfødte automatisk blev medlemmer.
- Stort set alle sogne i Sverige har nu stort set selvbestemmelse, men kirken ledes stadig af en ærkebiskop.
- Kirken er også blevet politisk. Den har holdninger til skibsfart, den har erkendt et medansvar for nazisternes jødeudryddelse, og kirken har protesteret mod Sveriges asylpolitik.
flexblock

Sådan vil det foregå

Den ”hårde” løsning:
- Der afholdes folkeafstemning om en grundlovsændring af paragrafferne § 4 og 66.
- Hvis afstemningen ender med et ja, skrives Grundloven om, således at folkekirken ingen særstilling i det danske samfund har.
- Kirken bliver dermed selvstyrende, både hvad angår indre anliggender (hvad ret kirkelære er), og hvad angår ydre anliggender. Det betyder, at områder som begravelseslovgivning, ægteskabslovgivning og navnelovgivning overflyttes til den offentlige forvaltning.
- Efter al sandsynlighed ledes kirken af et kirkeråd, der kan udtale sig på kirkens vegne i moralske og politiske spørgsmål


Den ”bløde” løsning:
- Et flertal i folketinget vedtager en forfatning for kirken. Denne vil efter al sandsynlighed blive skrevet i tæt samråd med folkekirkens ledelse.
- Denne forfatning betyder, at kirken nu selv bliver lovgivende vedrørende indre anliggender. Det vil sige, at det ikke længere er op til en minister, men til et kirkeråd at fastslå, hvad der er ret kirkelære, og hvordan gudstjenester må foregå.
- Samtidig vil kirken stå friere i forhold til at kunne udtale sig politisk og etisk.
- Folkekirken vil stadig kunne varetage sekulære opgaver som navngivning og andre af de opgaver, den varetager i dag.
flexblock
splitblock
Skal kirke og stat på sigt adskilles?
flexblock
Soc: Ved ikke Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Ved ikke KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja
flexblock
Skal folkekirken have en forfatning?
flexblock
Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Ja KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ved ikke
flexblock
FAKTA: Kirkeforfatning og adskillelse af stat og kirke
I Grundloven står der i paragraf 66: Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. For de fleste drejer en kirkeforfatning sig om en særlig styrelse af folkekirken, som ikke findes i dag. Historisk set har de forskellige forslag til en forfatning til folkekirken altid indeholdt følgende elementer: Menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd og kirkeråd. I dag er der ikke et landsdækkende kirkeråd i folkekirken, mens de andre elementer allerede findes. Et kirkeråd vil give øget bestemmelse over kirkens indre anliggender. Hvis der indføres en kirkeforfatning behøver det ikke at betyde en adskillelse mellem stat og kirke, men det kan være et skridt på vejen hvis man ønsker det.

Adskillelse mellem stat og kirke kræver en grundlovsændring idet paragraf 4 siger: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Hvis kirke og stat skilles får kirken også selvbestemmelse over de ydre anliggender som økonomi, ansættelser og bygninger. Ideen er, at det religiøse og det politiske niveau adskilles helt. Hvis folkekirken og staten blev skilt vil det betyde, at alle trossamfund i Danmark ligestilles.
flexblock

Sverige: 10 år med uafhængighed

Svenska Kyrkan
- Har godt 6,2 millioner medlemmer
- Hvert år forlader omkring én procent af medlemmerne kirken
- I alt har en halv million meldt sig ud siden 2000.
- Ifølge kirken selv betyder det faldende medlemstal hvert år 100 millioner færre svenske kroner til kirken.
flexblock
splitblock

Læs mere

Biskopper vil betale for hospitalskirker

Skal vi have folket helt ud af folkekirken, for at det bliver godt?

USA’s højesteret skal afgøre: Må man bede i byrådet?

Frigør folkekirken fra staten - Forkyndelsen af evangeliet skal ikke møde hindringer

Jorden kalder Fabricius: Rystende uvidenhed om kirke-stat-forhold

En ud af tre vil gøre kristendom til statsreligion i Amerika

Afstemning: Hvad er årets bedste kirkelige citat?

Lektor: De Radikale sender meget blandede signaler om religion i det offentlige rum

Kirke vil ikke registrere nyfødte for staten

Sareen: Sure Bjerager; folkekirken går en god tid i møde

"Minoriteterne skal tænkes med i folkekirkereform"

"Reformerne må pege i retning af afvikling af statskirkeligheden"

Lektor: Endelig får vi styr på folkekirken

De skal løsne båndene mellem stat og kirke: Kirkekommission præsenteres i dag

Radikale mod deres kirkeminister: Adskil kirke og stat

Debat: Staten og kirken skal ikke adskilles. Men ny reform – ja tak

Barfoed: Tak for beroligelsen, Sareen

Sareen til Barfoed: Useriøse påstande om folkekirken

Kirkefolk kritiserer ny lukkelov

Barfoed: Lær af Sverige og lad vær med at adskille stat og kirke

Radikale: Staten skal ikke støtte kirken økonomisk

Det er giftigt at tvinge religion ud af det offentlige rum

I mørket i Manus skuffe

Enhver er salig i sin tro

Folkekirken skal tage teten i forfatningsdebat

Fri os for meningskirken

Reform af folkekirken bør finde sted inden for Grundlovens rammer

Brug kirkernes rummelighed

Folkekirkens forfatningsspøgelse er over os

flexblock

Prøv Kristeligt Dagblad gratis i 4 uger

Prøv os i 4 uger – gratis og uforpligtende

Billede af Kristeligt Dagblads avis
Persondatapolitik og cookies

Alt fra Kristeligt Dagblad

 1. k.dk​
 2. religion.dk​
 3. kristendom.dk​
 4. etik.dk​
 5. pilgrimsvandring.dk​
 6. bogbasen.dk​
 7. hjertedating.dk​
 8. foredragslisten.dk​
 9. mindet.dk​
 10. kirku.dk​
 11. shop.k.dk​
 12. forlag​