11 argumenter for eller imod vielse af homoseksuelle

Mange kirkelige er imod vielse af homoseksuelle par. Men hvad ligger der bag det nej? Og omvendt - hvordan kan man som teolog sige ja til homoseksuelle vielser, når det tilsyneladende er imod Bibelens ord om, at mennesker er skabt til at leve sammen som mand og kvinde? Få begge begrundelser her

Den 15. juni 2012 blev partnerskab mellem par af samme og af forskelligt køn ligestillet i Danmark. Både homo- og heteroseksuelle kunne nu for eksempel vies i folkekirken. Modelfoto.
Den 15. juni 2012 blev partnerskab mellem par af samme og af forskelligt køn ligestillet i Danmark. Både homo- og heteroseksuelle kunne nu for eksempel vies i folkekirken. Modelfoto. . Foto: Nima/ritzau .

11 grunde til at sige ja

Tilhængere af at give homoseksuelle mulighed for at gifte sig eller indgå registreret partnerskab i folkekirken bruger argumenter som disse:

1. Demokrati: Der tegner sig et flertal i befolkningen og i Folketinget for at give homoseksuelle flere rettigheder i folkekirken.

2. Biologi: Forskning viser, at homoseksualitet er den naturlige seksualitet for nogle mennesker. Kirken skal ikke lave om på naturen.

3. Bibelen: Bibelens grundsynspunkt er, at mennesker skal tage ansvar for hinanden og forpligte sig over for fællesskabet. "Det er ikke godt for mennesket at være alene," står der for eksempel i 2. Mosebog.

4. Kirkehistorie: Kristendommen har siden grundlæggelsen udviklet og ændret sig meget. Det skal og kan den blive ved med. Kirkens styrke i forhold til andre religioner består i dens evne til at forny sig.

5. Kærlighed: Essensen af kristendom er kærlighed. Kirken kan velsigne ethvert parforhold, som er båret af kærlighed, trofasthed og omsorg.

6. Signalværdi: Når folkekirken kommer homoseksuelle i møde, viser den sin rummelighed og styrker sin position som institution i det danske samfund.

7. De andre kirker: De øvrige nordiske kirker, især den svenske, åbner sig også mere og mere for homoseksuelle. Folkekirken skal ikke lefle for traditionelle katolske eller ortodokse synspunkter.

8. Kirkesplittelse: Alle trusler om kirkesplittelse og højrefløjens flugt fra folkekirken blev til intet, da folkekirken i 1940?erne fik de første kvindelige præster. Så splittelsen vil heller ikke i praksis blive til noget denne gang.

9. Protestantisme: Luthers kongstanke var, at Gud er nådig, og at mennesker selv skal tolke Bibelen i lyset af deres egen situation. Samtidig mente Luther, at ægteskab var et borgerligt anliggende, som ikke spillede nogen stor kirkelig rolle.

10. Familieliv: I virkelighedens verden er kernefamilien brudt sammen, og folk lever så forskelligt sammen i dag som nogensinde før. Kirken skal række hånden ud mod de voksne og børn, der i praksis lever under disse forandrede vilkår.

11. "Hvad bliver det næste?": Der er tale om en hypotetisk skræmmekampagne, når modstandere af et nyt ritual for homoseksuelle advarer mod en etisk glidebane med kommende godkendelser af flerkoneri eller børneægteskaber.

11 grunde til at sige nej

Modstandere af at give homoseksuelle mulighed for at gifte sig eller indgå registreret partnerskab i folkekirken bruger argumenter som disse:

1. Demokrati: Troens indhold kan ikke afgøres demokratisk; det bestemmes af Bibelen og trosbekendelserne.

2. Biologi: Naturen viser, at kun mænd og kvinder kan få børn sammen. Kirken skal ikke lave om på naturen.

3. Bibelen: Både Det Gamle og Det Nye Testamente forbyder klart homoseksuelt samliv: " Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente", skriver Paulus advarende i Romerbrevet.

4. Kirkehistorie: Kristendom holder op med at være kristendom, hvis Bibelen tolkes frit efter livet i det moderne samfund. Til sidst vil ingen kunne skelne mellem humanisme og kristendom.

5. Kærlighed: Kærlighed er ikke det samme som følelser, forelskelse eller seksuel tiltrækning. Sand kærlighed udfolder sig bedst inden for de rette rammer, som Gud har udstukket.

6. Signalværdi: Ved at komme homoseksuelle i møde udvander folkekirken sit mandat og mister i længden betydning som etisk pejlemærke i det danske samfund.

7. De andre kirker: Folkekirken vil sætte sig uden for fællesskabet med hovedstrømmen af verdens kirker, ikke mindst den katolske kirke og de ortodokse kirkesamfund, ved at tilbyde et ritual for homoseksuelle.

8. Kirkesplittelse: Hvis et politisk flertal tromler et aktivt mindretal i kirken ned, kan det føre til kirkesplittelse. Flere personer fra den kirkelige højrefløj vil slutte sig til valg- og frimenigheder eller helt forlade folkekirken.

9. Protestantisme: Martin Luther var imod homoseksuelt samliv. Kirken skal værne om sin evangelisk-lutherske arv ved at fastholde denne modstand.

10. Familieliv: Familien med far, mor og børn sikrer stabilitet og tryghed i samfundet. Det er et farligt eksperiment at lave grundlæggende om på de familie- og samværsformer, som gennem århundreder har vist sig at fungere godt.

11. "Hvad bliver det næste?": Et nyt ritual for homoseksuelle vil være begyndelsen på en moralsk og relativistisk glidebane, hvor næste skridt kan være godkendelse af flerkoneri eller måske børneægteskaber.