Prøv avisen

WHO: Unge verden over lider af depression

Man skal være forsigtig med at drage konklusioner om komplekse emner som depression, siger danske forskere: Øget fokus på unges sundhed er dog ikke en dårlig ide. Foto: Scanpix

Depression er den mest udbredte årsag til sygdom og forringet livskvalitet hos unge, viser rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO. De opfordrer til øget fokus på unges sundhed

Unge over hele verden har et reelt, men overset problem, der kræver opmærksomhed: De lider af depression.

Behov for stort fokus på unge og depression

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO’s rapport ’Sundhed blandt verdens unge’ er "depression den overvejende årsag til fysisk og psykisk sygdom for både drenge og piger i alderen 10 til 19 år”.

Rapporten anslår, at 1,4 millioner unge i 2012 døde af følgevirkningerne af depression. Undersøgelsen er lavet på baggrund af offentliggjort materiale og konsultationer med 10-19-årige i hele verden.

På baggrund af det samlede materiale kommer WHO nu med en vejledning til at håndtere det fulde omfang af unges sundhedsproblemer, der også omfatter tobak, alkohol og stofmisbrug, ernæring, seksuel- og reproduktiv sundhed og vold. Rapporten kommer samtidig med en række anbefalinger til, hvordan det enkelte land kan imødekomme unges fysiske og psykiske behov.

"Verden har ikke vist de unges sundhed nok opmærksomhed," siger Flavia Bustreo, der er assisterende direktør for enheden ’Familie, kvinders og børns sundhed’ i WHO.

"Vi håber, at denne rapport vil skabe opmærksomhed på de unges sundhedsmæssige behov og tjene som et springbræt for en hurtig forbedring af unges sundhed,” siger han på WHO’s hjemmeside.

Undersøgelser viser, at halvdelen af dem, der rammes af psykiske lidelser, på et senere tidspunkt i livet har deres første symptomer i en alder af 14 år. Rapporten fra WHO er med til at skabe fokus på vigtigheden af, at unge modtager hjælp og redskaber til at modvirke depression, allerede mens de er teenagere.

Pas på med forhastede konklusioner om emner som depression

For Sven Mørch, der er lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet med speciale i ungdomsforskning, er kompleksiteten i et emne som depression så stor, at man skal være forsigtig med at drage forhastede konklusioner.

”Der er mange interesser i sådan et felt. Det er klart, at depression blandt unge er et stort problem, men spørgsmålet er, hvordan vi skal forstå det. Depression er mere almindeligt på steder, hvor man kigger efter det, men det er et meget avanceret begreb, som man ikke bruger på samme måde i andre dele af verden. Man skal være forsigtig med at konkludere noget ud fra sådanne undersøgelser,” siger Sven Mørch, der er usikker overfor WHO’s metoder, men også anerkender problemets størrelse.

”Der er vældige udfordringer i unges liv, som er præget af udsvingene mellem succes og fiasko og spørgsmålet om, hvordan man skal tackle sit liv. Kigger du på vestlige samfund, er det oplagt, at unge har specielle udfordringer. De har så meget frihed, at succes i ungdomslivet bliver udslagsgivende. Men depression er slet ikke en kategori, som man bare kan overføre til andre samfund,” siger Sven Mørch.

Kritik af WHO's metoder

Denne skepsis bakkes op af Torben Bechman Jensen, der er lektor og socialpsykolog på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Han er ikke overrasket over rapportens konklusioner, men forholder sig kritisk til WHO’s metoder.

”Jeg synes ikke, at rapportens indhold er spor overraskende. Det, man skal huske, er, at den drager globale konklusioner, men at der er meget store forskelle verden over, og det er svært at sammenligne. Fra en vinkel giver rapporten mening, og fra en anden ikke, fordi der er så store regionale forskelle. På den baggrund har den begrænset værdi,” siger Torben Bechman Jensen.

På trods af rapportens svagheder bifalder han WHO’s anbefalinger af et større fokus på unges psykiske sundhed.

”Det kommer ikke bag på mig, at unges psykiske problemer er i vækst, for man gør meget lidt for at håndtere mentale lidelser. Hvis man kigger på Europa, er det lykkes at begrænse antallet af unge, der ryger og drikker, men det har ført til, at vi ser en stigning i psykiske problemer, fordi unge ikke har det sociale fællesskab, der kan være omkring rygning eller druk. Unge står i dag mere alene med problemerne, fællesskabet er underprioriteret, og det giver flere psykiske lidelser,” siger Torben Bechman Jensen, der efterlyser et større fokus på kombinationen af fysisk og psykisk sundhed.

”WHO’s rapport er interessant. Jeg håber, at den giver anledning til politiske overvejelser om at satse mere på unges psykiske sundhed.”