Prøv avisen
Synspunkt

Bispekandidat: Kirken skal være en kritisk røst i et konkurrencesamfund

"Fra 23 års arbejde som præst, menighedsrådsmedlem, provst og domprovst kender jeg folkekirken indefra. Jeg ved, hvor skoen trykker og hvor mulighederne ligger. Som højskoleforstander ved jeg også, at der er et mangfoldigt folkeligt fællesskab uden for kirken," skriver domprovst og bispekandidat Niels Christian Kobbelgaard. Foto: Privatfoto

Som biskop vil jeg arbejde for en folkekirke, der lidenskabeligt forkynder det evangelium, der rummer alle, skriver Niels Christian Kobbelgaard, domprovst i Aalborg og bispekandidat i Viborg Stift

”Sæt Kristus var en fejltagelse, og dette blev godtgjort som en kendsgerning! Jeg ville dog under alle omstændigheder foretrække Kristus frem for alt andet”, skriver Dostojevskij.

Hvorfor? I sin bog ”Mefistofeles” svarer Knud Hansen: ”fordi der hos Kristus er plads for alle – for barnet og den store synder, for ateisten, der plages af mangel på sikkerhed, for den fromme, der mangler tillid til sin fromhed…

Nu er Kristus ingen fejltagelse! Kirkens påsketro bekender: Kristus er opstanden! og der er stadig plads for alle hos ham. Det skal der også være i hans kirke!

Som biskop vil jeg arbejde for en folkekirke, der lidenskabeligt forkynder det evangelium, der rummer alle. Evangeliets giver et forbløffende tilsagn om fællesskab med Gud, der sætter os fri fra skyld og synd og død, fri til at tjene hinanden.

LÆS OGSÅ: Hvad laver en biskop?

Jeg vil være en biskop, der forkynder det Ord, jeg selv er grebet af
Evangeliet styrker det enkelte menneskes og kirkens livsmod, så vi frimodigt må leve livet og være kirke. Jeg vil være en biskop, der forkynder det Ord, jeg lidenskabeligt selv er grebet af.

En biskop, der lytter og tror på samtalen, både den samtale Gud fører med os, og den samtale vi fører med hinanden om vores fælles tilværelse på denne jord og vores opgave som folkets kirke.

Kirken har noget værdifuldt at dele med verden, og den må også være en kritisk røst i et konkurrencesamfund, hvor mennesket ofte bliver den lille i forhold til økonomisk effektivitetstænkning.

Derfor vil jeg som biskop blandt andet helt konkret arbejde for:

- At vi styrker og prioriterer kirkens undervisning af især børn og unge.
- At folkekirken bliver en levende medspiller i samtalen om samfundets udvikling – i holdning og handling.
- At folkekirken skal være den bedste arbejdsplads i sognet.

LÆS OGSÅBispekandidat: Biskoppen skal skabe gode rammer for forkyndelse og vækst 

Jeg tager gerne de svære samtaler
Jeg tager gerne de svære samtaler med præster og menighedsråd om alt lige fra manglende arbejdsglæde - ofte med rod i uløste konflikter - til samtaler om en samfundsudvikling, der truer små sogne på livet.

Folkekirken skal være den bedste arbejdsplads i sognet, hvor alle i respekt for forskelligheder arbejder med på den fælles glæde, der udspringer af evangeliets forkyndelse.

Alle præster skal ikke kunne det samme. Vi skal bruge præsters særlige styrker. Nogle skal måske slet ikke undervise børn og unge, fordi deres styrke ligger i sjælesorg, i at deltage i værdidebatter eller noget helt tredje.

Vi må altid arbejde ud fra det enkle spørgsmål: For hvis skyld gør vi det, vi gør?

Kirken skal styres af passion
Det skal ikke være nedarvede folkekirkelige og tjenstlige strukturer, der alene styrer kirkens liv. Det skal være passionen for at være kirke. Passionen for at forkynde evangeliet i ord og handling. I troskab mod folkekirkens tradition skal vi turde forny den. Samtale og samarbejde bliver nøglebegreber.

LÆS OGSÅ: Kristendom.dk's store tema om biskopper 

Kirken har fra dens første dage haft diakonien som en del at sin DNA. Jeg vil arbejde på at styrke kirkens diakonale praksis i et samfund, der - måske tvunget af økonomien - er mere end villig til at give den tilbage.

Forkyndelse, undervisning og diakoni ER kirkens mission. Med det for øje kan vi tale om struktur, som mange gør lige nu. En biskop skal andet og mere end administrere vedtagne strukturer. Struktur er aldrig noget i sig selv.

Fra 23 års arbejde som præst, menighedsrådsmedlem, provst og domprovst kender jeg folkekirken indefra. Jeg ved, hvor skoen trykker og hvor mulighederne ligger. Som højskoleforstander ved jeg også, at der er et mangfoldigt folkeligt fællesskab uden for kirken.

I Aalborg har jeg som domprovst været initiativtager til Folkekirkens Hus, som for alvor giver nye muligheder for samtalen og udvikling på kryds og tværs. Som biskop i Viborg Stift vil jeg ikke kopiere, men i frugtbar dialog lade nyskabende ideer se dagens lys og være åben for andres visioner - til glæde for et frugtbart samarbejde mellem det kirkelige og det folkelige liv.

Når vi tør tænke sammen, bliver folkekirken også folkets kirke.

Niels Christian Kobbelgaard er domprovst i Aalborg og bispekandidat i Viborg Stift.