Prøv avisen

Kritik: Skizofreni-diagnose misbruges på folk, der hører stemmer

Stemmehørere med diagnosen skizofreni er ganske enkelt mennesker, som ikke har lært at kontrollere deres stemmer, mener psykiatrisk sygeplejerske og stemmehørerkonsulent Trevor Eyles. Foto: Torben Christensen

Det er nyttesløst at give medicin til mennesker, blot fordi de hører stemmer. Det mener fagfolk, som beskæftiger sig med stemmehørere. Forkert, lyder det fra speciallæge i psykiatri

Danske psykiatere bør smide medicin og skizofreni-diagnoser langt væk, når de møder mennesker, som plages af indre stemmer.
 
Det mener fagfolk, som i årevis har beskæftiget sig med det at høre stemmer – et fænomen, som cirka 200.000 danskere skønnes at kende til.

Som Kristeligt Dagblad skrev i går, er det langt fra alle stemmehørere, der har et problem med de indre stemmer. Undersøgelser peger på, at kun en tredjedel plages af stemmerne. Men selv de, der plages af anklagende og ødelæggende røster, bør ikke behandles som syge.

LÆS SPECIALHISTORIEN: Anita har brækket hjernen  

Det mener Trevor Eyles, psykiatrisk sygeplejerske og stemmehørerkonsulent i Aarhus Kommune, der har arbejdet med fænomenet i godt 10 år. Skizofreni-diagnoser misbruges ofte på folk, der hører stemmer, mener han.

”Det er min overbevisning, at stemmehørere med diagnosen skizofreni simpelthen er mennesker, som ikke har lært at kontrollere deres stemmer. At blive patient skyldes manglende evne til at håndtere stemmerne. Så vi arbejder med at få folk til at forstå og acceptere stemmerne frem for at prøve at komme af med dem eller blive behandlet med medicin, som alligevel ikke virker direkte mod stemmerne.” 

Det er ikke det samme som at sige, at medicin ikke kan være berettiget for eksempel for at dæmpe angst, understreger Trevor Eyles.  

”Men at lave skizofreni-diagnoser og give medicin, fordi folk hører stemmer, hjælper ikke. Tager man i stedet fat på de bagvedliggende problemer, kan man lære at håndtere stemmerne. Undersøgelser viser tydeligt, at de ofte starter i forbindelse med følelsesmæssige kriser og traumer såsom omsorgssvigt, mobning og overgreb.”

Så du mener, at mennesker med en skizofreni-diagnose er potentielt raske – de skal bare lære at kontrollere deres stemmer?

”Præcis.”

Skizofreni-diagnosen bruges lemfældigt på folk, der hører stemmer. Det mener ligeledes Jørn Ditlev Eriksen, forstander ved det socialpsykiatriske tilbud Slotsvænget og medstifter af Det Danske Stemmehørernetværk.

”De fleste i psykiatrien tror fejlagtigt, at stemmer er et symptom på skizofreni. Det er ikke korrekt, hvilket antallet af raske stemmehørere beviser. Mange psykiatere forsøger at opdele de ’syge’ og de raske stemmehørere i to kategorier af mennesker. Men det er for mig at se forkert. Skizofreni er jo en subjektiv diagnose – en konstruktion, fordi man i psykiatrien har tænkt, at det giver mening. Diagnosen og det at behandle mennesker medicinsk mod stemmer hjælper dem ikke grundlæggende.”

Også Jørn Ditlev Eriksen understreger, at det som regel er traumatiske oplevelser og livsbegivenheder, der har udløst stemmerne. Får man ikke styr på de grundlæggende problemer, kan stemmerne blive så invaliderende, at man med rette kan kalde stemmehøreren for syg, mener han.

"Men målet er ikke at kurere en sygdom og få fjernet stemmerne, men at få kontrol over stemmerne og ikke lade sig styre af dem.”

Men det er en meget dårlig ide at ville afskaffe medicin til skizofrene, som plages af stemmer. Det mener klinisk professor, speciallæge i psykiatri og overlæge Merete Nordentoft:

”Udtalelserne lægger op til, at medicinsk behandling mod det at høre stemmer nærmest er nytteløst, og det mener jeg simpelthen er forkert. Siger man, at skizofreni nærmest ikke eksisterer, undervurderer man, hvor stor betydning medicin faktisk kan have på folk, som lider under at høre stemmer," siger hun.

Merete Nordentoft medgiver, at man udover den medicinske behandling skal gøre alt, hvad man i psykiatrien kan for at hjælpe folk med at håndtere stemmerne:

"Og i visse tilfælde kan hjælp til håndtering af stemmer være et supplement eller i nogen tilfælde alternativ til medicinsk behandling. Vi skal ikke lukke døren for andre muligheder. Men i mange tilfælde er det effektivt med medicinsk behandling.”

LÆS SPECIALHISTORIENAnita har brækket hjernen