Sådan tackler du bedst dit teenage-barn

Alle forældre oplever på et eller andet tidspunkt konflikter med deres teenagebarn, mener familierådgiver. Her er en række gode råd til forskellige forældretyper

Autoritative forældre skal ofte lære at fatte sig i korthed, mens tolerante forældre skal blive bedre til at sætte grænser, fortæller familierrådgiver. Foto: Siris
Autoritative forældre skal ofte lære at fatte sig i korthed, mens tolerante forældre skal blive bedre til at sætte grænser, fortæller familierrådgiver. Foto: Siris.

Hvad gør man, når man opdager, at ens teenager drikker, ryger eller på andre måder bryder de regler, som man har fastsat som forældre?

Vi har spurgt familierådgiver Anne-Marie Christensen, hvilke gode råd hun giver til forskellige forældretyper, når hun møder dem igennem sit arbejde som social- og familierådgiver i Plan B i Valby.

Baseret på forskningsresultater fra Socialforskningsinstituttet (SFI) inddeler Anne-Marie Christensen forældre i tre forskellige kategorier: De autoritære, de autorative og de tolerante. Og rådene til de tre forældretyper er meget forskellige. 

Gode råd til autoritære forældre
Når autoritære forældre, der ofte bruger kontrol og straf i deres opdragelse, oplever problemer med deres teenager, råder Anne-Marie Christensen forældrene til at engagere sig mere i børnenes liv.

I disse familier har forældrene nemlig ofte haft mere travlt med at skabe og opretholde regler end at udvikle de følelsesmæssige bånd til barnet.

Derfor er Anne-Marie Christensen råd til autoritære forældre også, at de skal prøve at skabe positive oplevelser sammen i familien. Og er teenageren en søn, vil det oftest være faren, som familierådgiver forsøger at skubbe i en ny retning, så afstraffelse og sanktioner spiller en mindre rolle i opdragelsen.

"Sønner af autoritære fædre har brug for at få skabt et fællesskab med deres far. Men det kan være svært at etablere. Jeg opfordrer derfor fædrene til at planlægge ture og oplevelser med deres søn, og jeg forbereder dem samtidig på, at de vil blive afvist af sønnen i begyndelsen, når de foreslår en fisketur eller andet. For sønnerne tror ikke på, at fædrene for alvor er interesserede i dem. Så de vil afvise dem. Derfor skal fædrene være vedholdende. Jo mere vedholdende man er som forælder, desto mere tror børnene nemlig, at forældrene virkelig elsker dem," siger Anne-Marie Christensen og understreger, at autoritære forældre med konfliktfyldte forhold til deres børn er nødt til at ændre sig, hvis de vil have et ordentlig forhold til deres teenagebørn.

"Hvis ikke de ændrer sig og begynder at udvikle nogle tættere bånd med deres barn, så forvandler hjemmet sig til en krigszone. Og jo længere tid, der går, desto sværere bliver det at skabe våbenhvile. Så denne type forældre er tvunget til at lære at lytte mere til deres barn og udvise en højere grad af forståelse og opbakning," siger Anne-Marie Christensen. 

Gode råd til autoritative forældre
Når autoritative forældre, der typisk er topengagerede og har meget tætte bånd til deres børn, oplever konflikter med deres teenager, så er det ofte første gang i familiens historie, at forældrene oplever, at de er uenige om opdragelsen.

Derfor skal mor og far, der ofte er veluddannede og ressourcestærke, først og fremmest tale om, hvordan de i fællesskab vil tackle problemerne.

"Og så foreslår jeg, at disse familier vælger en dag i ugen, hvor de spiser og taler sammen. Det sikrer, at forældrene mindst én dag om ugen har mulighed for at tale med deres teenagedatter eller -søn på en ordentlig måde. Og i stedet for at være på vagt og fordømmende over, hvad teenagere fortæller dem, skal de lytte og sige, at de sætter pris på, at teenageren snakker med dem, hvis der for eksempel er problemer i skolen eller andet," siger Anne-Marie Christensen.

Derudover råder hun de autoritative forældre til at fatte sig i korthed. For de taler ofte mere, end de lytter.

"Forældrene er fulde af ord. De snakker og snakker og snakker. Og deres barn er helt holdt op med at høre efter, hvad de siger, for de kan slet ikke rumme det. Så de autoritative forældre skal allerførst lære at fatte sig i korthed, og så kan det være en god idé, at man finder et "stopord", så teenageren kan sige fra på en ordentlig måde, når forældrene taler for meget. Og når det sker, må de stoppe op og måske sige: Jeg kan godt høre nu, at der er alt for mange ord. Forældrene kan også hjælpe hinanden her, for oftest er det kun den ene forælder, der taler meget."

Kort sagt skal autoritative forældre lukke ned for talestrømmen og sørge for at få sit budskab igennem med færre ord. Og helst under femogtyve ord, siger Anne-Marie Christensen.

"Og det gælder også i forhold til sms'er. Fat dig i korthed og lær at lytte i stedet for selv at føre ordet." siger familierådgiveren.

Gode råd til tolerante forældre
Tolerante forældre har ofte svært ved at mærke deres egne grænser - og de har derfor også utroligt svært ved at sætte grænser op for andre. Inklusiv deres egne børn.

Anne-Marie Christensens råd til forældre i denne gruppe lyder derfor:

"Du skal først og fremmest lære at finde ud af, hvor dine egne grænser går: Hvad er ok for dig - og hvad er ikke? Derudover skal tolerante forældre også lære at være mere tydelige og konsekvente i forhold til barnet. Og så skal de tilgive sig selv, at det måske ikke er gået så godt, som de kunne have håbet på. For de har helt sikkert gjort det bedste, de kunne," siger Anne-Marie Christensen og fortæller, at det gælder for alle tre forældregrupper, at de skal blive bedre til at lytte til deres børn.

"Nogle forældre tænker, at deres teenager er et monster, når de kommer her i familierådgivningen, fordi problemerne er vokset dem over hovedet. Mange glemmer, at en teenager er et menneske i udvikling, og forældrene kan ikke forstå, at den opdragelsesmetode, som de anvendte, da barnet var mindre, ikke længere virker. Så det handler om, at de skal forstå, at barnet udvikler sig - og at de som forældre må følge med denne udvikling," siger familierådgiveren og fastslår, at alle forældre med teenagere oplever problemer og konflikter:

"Alligevel føler mange forældre, at det er pinligt, og de taler ikke med andre om det. Men det er en skam. For vi kan lære meget af hinanden som forældre, og det er en god ide at spare med andre i omgangskredsen. Og alle familier har problemer med deres teenagebørn, så der er ingen grund til at tænke, at man er en dårlig far eller mor, fordi man ikke kan få det til at glide gnidningsfrit."

En ny SFI-undersøgelse viser, at de autoritative forældres opdragelsesmetoder fører til en mindre grad af risikoadfærd blandt teenagere end de to andre grupper. Her kan du se, hvordan teenagere af de tre forskellige forælder-typer agerer i forhold til alkohol, rygning m.m.