Ateist til teolog: Prøv at se verden uden Gud

Robert Bladt virker til stadig at mene, at ateisme bør lede til en amoralsk tilværelse, fordi han insisterer på, at vores værdier er absolutte – og kommet udefra. Vores værdier og moral er ikke absolutte. De er relative. Dynamiske. De ændrer sig konstant, skriver talsmand for Ateistisk Selskab til teolog Robert Bladt

"For at folk som Robert Bladt kan forstå mit standpunkt er I nødt til at foretage et eksperiment: I er nødt til at lade som om, at jeres Gud ikke findes. Bare for en stund. Forestil jer, at universet og denne planet vitterlig er opstået af en form for tilfældighed," skriver komiker og talsmand for Ateistisk Selskab Anders Stjernholm.
"For at folk som Robert Bladt kan forstå mit standpunkt er I nødt til at foretage et eksperiment: I er nødt til at lade som om, at jeres Gud ikke findes. Bare for en stund. Forestil jer, at universet og denne planet vitterlig er opstået af en form for tilfældighed," skriver komiker og talsmand for Ateistisk Selskab Anders Stjernholm.

Et hurtigt resume er, at Robert Bladt mener, at kristendom er en nødvendighed for vores demokratiske samfund. Som ateist mener jeg, at vores demokrati er et resultat af vores sociale evolution. Følelsen af fællesskab er grundlag nok for at opføre sig ordentligt. Robert Bladt mener, det kræver en gud, og at kristendom derfor er nødvendig/gavnlig.

I sit seneste indlæg nævner Robert Bladt, at fællesskabsfølelsen også har negative konsekvenser. Men det er irrelevant. Forestillingen om en gud har også både positive og negative konsekvenser.

Er krige blevet værre?

At vi som samfund skulle være på vej i bedre retning takket være vores sociale evolution, modargumenterer Robert Bladt med, at de seneste konflikter i verdenshistorien har været de mest voldelige og makabre.

Det er simpelthen ikke korrekt. De har været mere dødbringende. Men ikke de mest makabre. De større dødstal skyldes to ting: Der er flere mennesker på planeten, og vi besidder langt farligere og vidtrækkende våben. Men jeg vil påstå, at disse konflikter ikke har været mere makabre end tidligere tider.

I tidligere tider har sejrherrer dræbt tabernes drengebørn for at sikre sin overlegenhed fremover. Snittet akillessener hos våbenføre mænd. Brændt afgrøder og efterladt taberne til en sandsynlig sultedød.

Voldtægter, civile tab og anden ondskab i forbindelse med krigshandlinger findes stadig. Men i dag har vi konventioner og regler for krig, som hovedparten af klodens lande søger at overholde. Vi tager krigsfanger i stedet for at slagte sårede på slagmarken. Vi søger at undgå civiles involvering. Vores våben er langt farligere – men jeg vil vove at påstå, at mennesket i disse sekulære dage faktisk udviser langt mere medmenneskelighed og næstekærlighed end i tidligere tiders konflikter.

Værdiernes oprindelse

Robert Bladt virker til stadig at mene, at ateisme bør lede til en amoralsk tilværelse, fordi han insisterer på, at vores værdier er absolutte – og kommet udefra.

For at folk som Robert Bladt kan forstå mit standpunkt er I nødt til at foretage et eksperiment: I er nødt til at lade som om, at jeres Gud ikke findes. Bare for en stund. Forestil jer, at universet og denne planet vitterlig er opstået af en form for tilfældighed. Og livet lige så. Samt at ingen styrer processen på nogen måde.

I så fald opstår der langt flere spørgsmål omkring vores moralitet. Hvordan har vi fået den? Hvordan skabes den? Hvordan ændres den?

Svarene på disse spørgsmål er ikke entydige. Men umiddelbart kan de snildt findes, uden at faktoren ”gud” behøves inkluderet i udregningerne.

Det virker til, at det meste psykologiske forskning tyder på at vores værdier er langt fra absolutte. Jeg har selv i tv-programmet Hjernevask på DR2 arbejdet med manipulation af hjerner, og det er tydeligt, at vores psyke kan flyttes i mange retninger – også ud af dybt amoralske spor.

Vores værdier og moral er tilsyneladende ikke absolutte. De er relative. Dynamiske. De ændrer sig konstant – og over den lange bane virker det til, at de går mod større tolerance, mere fred og mere frisind.

Anders Stjernholm er komiker, journalist og talsmand for Ateistisk Selskab.