Undersøgelse: Voldelige computerspil skærper børns moral

Børn og unge kan blive bedre mennesker af at stjæle, torturere og slå ihjel i computerspil, konkluderer amerikansk undersøgelse

Voldelige videospil kan føre til en forøget moralsk følsomhed," konkluderer amerikanske forskere.
Voldelige videospil kan føre til en forøget moralsk følsomhed," konkluderer amerikanske forskere. . Foto: Jakob Dall.

Voldelige computerspil er ofte blevet beskyldt for at gøre børn og unge moralsk afstumpede.

Men det forholder sig faktisk omvendt, konkluderer amerikansk undersøgelse. 

Når børn og unge hakker hinanden ihjel, stjæler biler eller dræber en mængde mennesker med et maskingevær - kort sagt, gør alle de afskyelige ting, man ikke må i virkeligheden - så kan det skærpe deres fornemmelse for godt og ondt.

Det fortæller Matthew Grizzard, ph.d. og adjunkt ved Buffalo Universitet i USA, som står i spidsen for en ny undersøgelse af forholdet mellem moral og vold i computerspil. 

"Snarere end at gøre spillerne mindre moralske tyder vores forskning på, at voldelige videospil faktisk kan føre til en forøget moralsk følsomhed," siger han. 

Undersøgelsen, som desuden involverer forskere fra Michigan State University og University of Texas, er baseret på observationer og interview med 185 deltagere.

Forskerne fandt ud af, at deltagerne fik skyldfølelse, når de spillede videospil, hvori de ikke kunne undgå at overtræde moralske regler såsom at give mennesker en retfærdig behandling og at drage omsorg for andre.

Denne skyldfølelse viste sig ifølge forskerne at skærpe spillernes følsomhed i forhold til de moralske regler, de overtrådte i computerspillet.

Skyldfølelse i den virtuelle verden kan med andre ord fremme spillernes refleksioner over moralske valg og styrke deres moralske adfærd i den virkelige verden, konkluderer Matthew Grizzard.

"Vores resultater tyder på, at følelsesmæssige oplevelser fremkaldt af medie-eksponering kan styrke det intuitive fundament, som mennesker træffer moralske domme ud fra," siger han.

Tidligere undersøgelser har ellers peget på det modsatte, nemlig at voldelige computerspil påvirker social adfærd i negativ retning. Et omfattende studie, som samlede op på 98 tidligere undersøgelser med i alt næsten 37.000 deltagere, konkluderede tidligere i år, at de voldelige spil kan svække sociale kompetencer og gøre børn mere aggressive.

Den amerikanske undersøgelses konklusion er dog ikke overraskende, mener medieforsker og lektor ved Bergen Universitet Kristine Jørgensen, som beskæftiger sig med computerspil. 

”Det er svært at bevise noget på det her felt, men andre undersøgelser har også vist, at computerspil kan lære spillerne at reflektere over etiske valg på en ny måde. Det gælder også voldelige computerspil.”

Når undersøgelser er kommet frem til vidt forskellige og modstridende resultater, skyldes det, at man går forskelligt til værks, alt efter hvilken forsknings-tradition man er rundet af, fortæller Kristine Jørgensen.

”Meget af den forskning, som har været interesseret i de skadelige effekter af voldelige computerspil, er typisk kommet fra psykologien, mens de, som er mere interesseret i, hvordan computerspil kan fremme læring og refleksion, har en mere filosofisk eller kulturvidenskabelig tilgang.”

Hvem, der har ret, er altså vanskeligt at sige. Det endegyldige svar mangler stadig, selvom forskere i 40 år har beskæftiget sig med emnet.

Det er dog velgørende, at der kommer fokus på de mere positive sider af computerspil. Det mener Christian Mogensen, der beskæftiger sig med børn og unges forhold til computerspil ved Center for Digital Pædagogik.

”Lige siden skoleskyderierne i USA blev forklaret med, at drabsmændene spillede voldelige computerspil, har det været en god overskrift, at børn og unge bliver voldelige af at spille. Nu begynder vi så småt at se en åbenhed over for, hvad man kan bruge spil til. Det er godt, for det er også vores erfaring, at spillene tvinger børn og unge til at tage stilling til moralske forhold, som de ellers aldrig ville tale om hjemme ved middagsbordet.”
 
Selvfølgelig er der spil, hvor den rå vold er selve omdrejningspunktet, påpeger Christian Mogensen:
 
”Og ud til højre med de spil. Men mange voldelige spil handler om meget mere end det – de tvinger for eksempel børnene til at forholde sig til andre menneskers skæbne. Så min opfordring til forældre og lærere er: Tal med børnene om spillene, diskuter spillene med dem, frem for at fordømme dem.”