Prøv avisen

200 års fødselar: 21 skarpe citater af Karl Marx

Vær opmærksom på, at belønningen for arbejde og mængden af arbejde er to vidt forskellige ting, lyder en af Karl Marx mange betragtninger på verden.

Den tyske filosof med mere Karl Marx fylder 200 år i 2018 og har præget verden med sine mange idéer og tanker om både samfund, økonomi og religion. Bliv bedre klædt på til at fejre ham med en række af hans bedste citater

For 200 år siden blev en af den moderne tids største samfundstænkere født. Karl Marx betragtes som kommunismens fader, og 150 år efter udgivelsen af hans første bind af ”Kapitalen” er hans tanker om kapitalismeog klassekamp atter populære.

Men hvad var det egentlig, Karl Marx stod for og sagde - ud over at religion er opium for folket, som er en af hans bedst kendte citater?

Her er en samling af hans tanker om samfund, religion verden, så det bliver lettere at tale med ved middagsbordet, når den kommende fødselar bliver samtaleemnet:

- Målet med mit liv er at aftrone Gud og ødelægge kapitalismen.

- Vær opmærksom på, at belønningen for arbejde og mængden af arbejde er to vidt forskellige ting.

- Den kommunistiske teori kan opsummeres i én sætning: Undgå al privat ejendomsret.

- Enhver skal yde efter evne og nyde efter behov.

- Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Men det, som det kommer an på, er at forandre den.

- Klassekampens nødvendighed fører uundgåeligt til proletariatets diktatur.

- Vejen til helvede er brolagt med gode forsætter.

- Alle revolutioner har hidtil bevist én ting,nemlig at meget lader sig forandre, bare ikke menneskerne.

- Sælg en mand en fisk, og han spiser en dag, lær ham at fiske, og du ødelægger en fantastisk forretningsmulighed.

- Sæt spørgsmålstegn ved alt.

- Historien er dommeren - dens bøddel er proletariatet.

- Maskiner var, formentlig, et våben anvendt af kapitalister til at kvæle oprøret fra det specialiserede arbejde.

- Jo mere frastødende arbejdet bliver, jo mindre bliver lønnen.

- De undertrykte får med nogle få års mellemrumlov til at vælge, hvem fra den undertrykkende klasse, der skal repræsentere og undertrykke dem.

- Den religiøse elendighed er på en gang udtryk for og protest mod den virkelige elendighed. Religionen er den betrængte skabnings suk, den er en hjerteløs verdens hjerterørelse, den er åndløse tilstandes åndsindhold. Den er folkets opium.

- Religion er kun et problem, så længe den står i vejen for revolutionen.

- Et spøgelse går gennem Europa. Kommunismens spøgelse.

- Vi tolker blot verden forskelligt, det, det går an på, er, at forandre den.

- Kapitalen er dødt arbejde, der som en vampyr udelukkende lever af at udbytte det levende arbejde, og lever desto bedre, desto mere arbejde den udbytter.

- Som filosofien i proletariatet finder sinemateriellevåben, således finder proletariatet i filosofien sineåndeligevåben

- Hvis der er en ting jeg ved, jeg ikke er, så er det marxist.