Åh, Gud – hvor er du nu?

Gud er sort.

Sådan stod der med store typer på et skilt til forbipasserende engang i New York.

Ja, det er hun, tilføjede en af byens mange meningsdannere.

Meningerne om Gud har fra tidernes morgen til nutidens pulserende mediesamfund være mange og meget forskellige.

Gud skabte mennesket – og det har skabt sig lige siden, lyder en af Johannes Møllehaves vittige iagttagelser, der også rummer en anselig dybde.

For vi mennesker gør os vitterligt mange tanker om det overnaturlige, det uforklarlige, det magiske og det guddommelige.

Vi søger - og vi finder vidt forskellige svar på tilværelsens store gåder. Og ofte ligner vores gudsbilleder meget mere os selv og netop den tid, vi lever i, end vi måske går og tror.

Men trods årtiers, ja, århundreders religionskritik er det stadig de færreste, som abonnerer på en rendyrket ateistisk livsanskuelse. Langt flere siger, når de bliver spurgt, at der findes mere mellem himmel og jord, og at der findes sandheder på tværs af de mange forskellige religioner.

I påsken trænger de helt grundlæggende spørgsmål om alt, der ligger i spændingsfeltet mellem himmel og jord, sig meget på. Samfundet står nærmest stille i nogle dage. Den kristne helligdagskalender former fortsat rytmen i Kongeriget. Flere går i kirke end normalt. Og der er tid for mange til eftertanke – også om alt det, der ikke kan måles eller vejes.

Hvad er det, som betyder allermest i livet? Hvad er det, som giver tilværelsen værdi? Hvilke magter eller kræfter står bag det gode, vi møder i livet? Hvem er Gud? Og hvor kan man overhovedet søge viden, der er troværdig og nuanceret, om spørgsmål, der på én gang er så vanskelige og så vigtige at forholde sig til?

Den kristne grundfortælling gør det for så vidt ikke lettere at finde enkle svar. ”Min Gud, min Gud”, råber Jesus, mens han hænger på korset langfredag, ”hvorfor har du forladt mig?”

Hvis Guds egen søn ifølge helligskriftet for verdens største religiøse tradition føler sig forladt eller svigtet, så er det vel ikke så mærkeligt, at kristne til alle tider har måttet bruge lang tid og mange kræfter på at forstå netop dette: Hvor er du nu, Gud? Hvem er du? Hvad betyder du?

I anledning af påsken har Kristeligt Dagblad samlet nogle meget grundige artikler, som hjælper med at finde svar på spørgsmål om Gud i denne digitale særudgave. Til oplysning. Til dannelse. Til en stræben efter det åndfulde og dybe i livet, som kan blive glemt på travle og overfladiske hverdage.

God påske – og god læselyst!