De åndssvage

Indholdsfortegnelse

Kristeligt Dagblad fortæller i serien ”De åndssvage” om Åndssvageforsorgen fra 1959 til 1980, hvor den danske stat havde ansvaret for de udviklingshæmmede.

Gennem portrætinterview med nøglepersoner beskriver artiklerne en periode i danske socialhistorie, hvor udviklingshæmmede på store centralinstitutioner blev glemt og gemt væk på store centralinstitutioner.

Her blev mange fastspændt i døgndrift, tvangsmedicineret og udsat for både vold og nedværdigende behandling.

Tusindvis af danskere, der enten har arbejdet inden for eller været underlagt åndssvageforsorgen, lever stadig.

Journalist Line Vaaben modtog N.E. Bank-Mikkelsens Pris for sin store artikelserie om en af dansk socialhistories sorteste perioder

1. Overblik

1. 1. Billedserie

Nogen patienter var fastspændt alle vågne timer, andre kun om natten for at undgå uro på

BILLEDSERIE: De åndssvage 1959-1980

SE BILLEDSERIE: Sådan var livet for udviklingshæmmede på de store centralinstitutioner

2. Personlige beretninger

3. Tidslinie

Staten og "de åndssvage"

1855 Den første åndssvageanstalt Gamle Bakkehus oprettes på Frederiksberg. Man begynder at udskille de udviklingshæmmede fra de psykisk syge.

1890-1940 Der oprettes en lang række centralinstitutioner for udviklingshæmmede i Danmark, blandt andet Brejning, Ebberødgaard, Andersvænge og Vodskov

1959 Staten overtager ansvaret for de udviklingshæmmede med N. E. Bank-Mikkelsen som chef. Samtidig vedtages Åndssvageloven. Landet bliver inddelt i 11 forsorgscentre med hver sin centralinstitution.

1980 Åndssvageforsorgen bliver nedlagt og ansvaret overdraget til amterne. De store centralinstitutioner bliver langsomt brud ned i mindre enheder og de udviklingshæmmede flyttet ud i beskyttede boliger og egne lejligheder

Politikere kendte til åndssvages forhold

Det var ikke hemmeligt for nogen i 1960'erne og 1970'erne, at tusindvis af...

4. Børn

Der fandtes ingen eller meget lidt adspredelse for de dårligst fungerende børn på

Udviklingshæmmede børn fik det hvide snit

Hundredvis af personer under åndssvageforsorgen fik det hvide snit op til 1983. Operationerne blev...

Åndssvage børn blev gemt og glemt

Langt op i 1970'erne var det helt almindeligt, at udviklingshæmmede børn blev afleveret til...

5. "Det hvide snit"

6. Debat

De centralinstitutioner husede også tusindvis af børn, hvoraf nogen var afleveret som ganske spæde og ...

Beboerne på central institutionerne blev passet på værdig vis

Det er så let her 50 år efter, med de muligheder der er til rådighed i dag, at kritisere det, vi...

Mange forældre til udviklingshæmmede fik det råd af lægerne at aflevere deres børn lige efter fødslen, ...

Centralinstitutioner er et sort kapitel i danmarkshistorien

Gemt og glemt De udviklingshæmmede, der har levet på de gamle centralinstitutioner, har krav på en...

6. 1. Kristeligt Dagblad mener

Den danske gøgerede

Rædsler fra åndssvageforsorgen skal bruges til at se frem

7. Christiansborg reagerer

Partier vil undersøge åndssvageforsorgen

Fra flere sider rejses der krav om, at danske udviklingshæmmede får en undskyldning og eventuelt...

Minister vil have udsattes historie frem i lyset

Socialminister Benedikte Kiær (K) vil have fortidens nedværdigende behandling af udsatte grupper...

8. Udviklingshæmmede i dag

De bedst fungerende udviklingshæmmede arbejdede på værksteder, hvor de blandt andet lavede trådhegn, ...

Synet på udviklingshæmmede er på vej tilbage til fortiden

Svinger pendulet tilbage? Fagfolk frygter, at vi er på vej mod tilstande, der minder om den...

Elbassen er Lars Knudsens favorit. Han elsker at give den gas til Lars Lilholt, Kandis og Birthe Kjær på ...

Her er Lars Knudsen

Det gode liv Lars Knudsen har Downs syndrom. Han blev født på en gård ved Ollerup på Fyn i 1958 -...