De åndssvage

For 30 år siden overdrog staten ansvaret for de udviklingshæmmede til amterne. Gennem nulevende øjenvidner fortæller Kristeligt Dagblad i en række artikler historien om Åndssvageforsorgen og forholdene for danske udviklingshæmmede i de tyve år, som gik forud fra 1959 til 1980.
Ritsau Scanpix/Birthe Melchiors
1. Introduktion

Kristeligt Dagblad fortæller i serien ”De åndssvage” om Åndssvageforsorgen fra 1959 til 1980, hvor den danske stat havde ansvaret for de udviklingshæmmede.

Gennem portrætinterview med nøglepersoner beskriver artiklerne en periode i den danske socialhistorie, hvor udviklingshæmmede på store centralinstitutioner blev glemt og gemt væk på store centralinstitutioner. Her blev mange fastspændt i døgndrift, tvangsmedicineret og udsat for både vold

Journalist Line Vaaben modtog N.E. Bank-Mikkelsens Pris for sin store artikelserie om en af dansk socialhistories sorteste perioder.

Centralinstitutioner er et sort kapitel i danmarkshistorien

Nogle af de største centralinstitutioner havde op til 800 udviklingshæmmede beboere. Mange afdelinger var aflåst og med sovesale til 20-25 personer og store fællesrum, hvor personalet kunne have et nemt overblik med alle. Støjen fra skrig og råb og lugten kunne være forfærdelig, skriver kronikør

2. Personlige beretninger
3. Børn under Åndssvageforsorgen

Åndssvage børn blev gemt og glemt

Langt op i 1970'erne var det helt almindeligt, at udviklingshæmmede børn blev afleveret til åndssvageforsorgen og mistede al kontakt til deres familie. I Danmark sidder stadig hundredvis af ældre udviklingshæmmede, som ikke kender deres egen historie

Mange normalt begavede kom under åndssvageforsorgen

Fra 1959 til 1980 blev et stort antal danskere fejlanbragt på åndssvageinstitutioner. Her blev de udsat for tvang, fiksering og omsorgssvigt. Selv mindre handicap kunne føre til institutionalisering i årtier

4. Det hvide snit

Et snit i blinde

"Det hvide snit" var exceptionelt udbredt i Danmark, hvor 4500 danskere blev opereret fra 1939 til 1983. Hjernekirurgien blev båret frem af begejstrede psykiatere, presse og politikere, der så det som en revolution i behandlingen af psykisk syge. De mange dødsfald og bivirkninger så man til gengæld stort på. Ny bog fortæller hele historien

Udviklingshæmmede børn fik det hvide snit

Hundredvis af personer under åndssvageforsorgen fik det hvide snit op til 1983. Operationerne blev udført på børn ned til seks år. Mange døde af indgrebet

5. Mere om Åndssvageforsorgen

Mange normalt begavede kom under åndssvageforsorgen

Fra 1959 til 1980 blev et stort antal danskere fejlanbragt på åndssvageinstitutioner. Her blev de udsat for tvang, fiksering og omsorgssvigt. Selv mindre handicap kunne føre til institutionalisering i årtier

Dengang handicappede var ”defekter” og ”minusindivider”

De seneste 100 år har danskerne diskuteret, hvordan antallet af ”sindssyge og åndssvage” kunne begrænses gennem sterilisation, abort og – ultimativt – aktiv dødshjælp. I dag er vi tættere på efterkrigstidens syn på mennesker med handicaps ”uværdige” liv end 1970-1980’ernes insisteren på, at alle liv er værd at leve, mener medicinhistoriker

6. Seneste

Dengang handicappede var ”defekter” og ”minusindivider”

De seneste 100 år har danskerne diskuteret, hvordan antallet af ”sindssyge og åndssvage” kunne begrænses gennem sterilisation, abort og – ultimativt – aktiv dødshjælp. I dag er vi tættere på efterkrigstidens syn på mennesker med handicaps ”uværdige” liv end 1970-1980’ernes insisteren på, at alle liv er værd at leve, mener medicinhistoriker

Min far blev stemplet som åndssvag

Som barn var Kurt Christiansen anbragt på en åndssvageanstalt og et sinkehjem, selvom han ikke fejlede noget. Nu fortæller sønnen Bjørn Christiansen om sin fars hårde liv i bogen ”En redningskrans af bly”

I grænselandet mellem overgreb og omsorgssvigt

Når det handler om tro og udviklingshæmmede, bevæger man sig ofte i en gråzone mellem overgreb og omsorgssvigt, forklarer ekspert. En grundlovssikret ret fra politisk side kan sikre en balance, mener både kirken og handicaporganisationer

Dansk socialpolitik før og nu

Vi skylder de skiftende tiders udsatte grupper, at børn og unge kender til deres forhold. Vi skal lære af historien, skriver socialminister Benedikte Kjær (K)

Serien "De åndssvage" udløser pris

Journalist Line Vaaben modtog i går N.E. Bank-Mikkelsens Pris for sin store artikelserie om en af dansk socialhistories sorteste perioder

Se flere