Kurt E. Larsen interviewes om sin bog ”Kirkeretninger i Danmark”

Interview fra den 23. februar 2022 med dr.theol. og professor Kurt E. Larsen og redaktør for kirke, tro og historie Anders Ellebæk Madsen.

Kirkehistoriker Kurt E. Larsen fortæller, hvorfor blandt andet Indre Mission og den grundtvigske menighed opstod. Men også om kirkeretningernes samspil med det øvrige samfund.

Bogen kortlægger de største og væsentligste kirkelige retningers og bevægelsers historie og indflydelse i Danmark. Hvad vil det sige at være evangelisk-luthersk i modsætning til katolsk? Har grundtvigianismen overhovedet noget at gøre med Indre Mission?

De forskellige danske fortolkninger af kristendommen blev dog også formet af de forskellige danske sindelag og landets infrastruktur blandt andet. På den måde vil dette læsermøde også handle om lokal- og regionalhistorie.