Kirke.dk: Hvordan forhindres den voksende ulighed mellem land og by i folkekirken?

Biskop Marianne Gaarden og formand for Landsforeningen af Menighedsråd Anton Pihl interviewes om folkekirkens "skævvredne økonomi" og den medførte ulighed mellem land- og bysogne.

Kirke.dk: Hvordan forhindres den voksende ulighed mellem land og by i folkekirken?

Hvem: biskop over Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden, formand for Landsforeningen af Menighedsråd og medlem af Vesterbro Sogns menighedsråd i København Anton Pihl og redaktør for Kirke.dk Kåre Gade

Hvornår: onsdag den 1. november kl. 16.00-17.00

Hvor: digitalt via webtjenesten Livestorm (link sendes på mail). Deltagelse er mulig via computer, tablet og smartphone.

OBS: Ved tilmelding til dette læsermøde accepteres det samtidig at modtage et særtilbud fra Kirke.dk på brev, telefon eller e-mail.

Folkevandringen fra land til by har skævvredet folkekirken. I de affolkede landsogne taler menighedsråd om at rive kirker ned. I de voksende bysogne løber præster og personale så stærkt, at vigtige opgaver forsømmes.

Alle i folkekirken er enige om, at ressourcerne skal fordeles anderledes – men hvordan? Hvad skal prioriteres, og hvad kan undværes?

Biskop Marianne Gaarden har tidligere kortlagt løsninger, der vil kunne hjælpe de økonomisk trængte sogne og sikre kulturarven. En af disse løsninger er "differentieret vedligeholdelse", som hun blandt andet vil fortælle om.

Og Anton Pihl, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd vil uddybe, hvad han og medlemmerne mener, der er gået galt med folkekirkens økonomi.

Deltagerne anbefales at medbringe egne udfordringer og spørgsmål, som kan tages op ved læsermødet.

Dette læsermøde er ekstraordinært tilgængeligt for alle interesserede.