Fem læger om fostre, der overlever abort

1 ud af 500 fostre overlever abort før 8. graviditetsuge. Derefter vil nogen blive fjernet ved en ny abort, og enkelte født. Her er fem lægers erfaring med fænomenet

6-8 uger gammelt foster
6-8 uger gammelt foster. Foto: Human Embryo, 6-8 Weeks.

"Det er et velkendt fænomen, at nogen fortsat er gravide, selvom de tror, de har fået en abort og at nogen får en abort og finder ud af, at de i virkeligheden skulle have haft tvillinger. Jeg tror, det er sket på alle hospitaler, og som ansat på en gynækologisk afdeling vil man opleve det på et eller andet tidspunkt. Det må være ekstra hårdt for kvinden at skulle igennem processen to gange eller finde ud af, at det er for sent at få en ny abort. Især hvis hun har været bare en lille smule ambivalent i forvejen."

- Ditte Trolle, overlæge ved Aarhus Universitetshospital, gynækologisk afdeling

LÆS OGSÅ: 1 ud af 500 små fostre overlever abort

"Vi ser af og til, at kvinder får en abort, men efterfølgende stadig er gravide. Det sker sjældent, men fænomenet er velkendt. Vi prøver altid at informere bedst muligt om risikoen. Personligt har jeg kun oplevet det med en enkelt patient. Der endte det med at blive meget vigtigt for hende, at hun fuldførte graviditeten. Men det er selvfølgelig meget individuelt og afhænger af, hvad grundlaget for abortønsket har været til at starte med."

- Bjarne Kristensen, ledende overlæge ved Odense Universitetshospital, gynækologisk afdeling

"Det er en kendt mulighed, at en abort kan mislykkes. Det sker meget sjældent ved de kirurgiske og lidt hyppigere ved de medicinske aborter. Det er derfor, vi kontrollerer kvinder systematisk efter abort. Jeg har oplevet en enkelt gang, hvor en kvinde udeblev fra kontrol efter en medicinsk abort, og først meget sent opdagede, at hun stadig var gravid. Hun fødte i efteråret sidste år. Det er meget forskelligt, hvordan kvinder reagerer på, at en abort er mislykket. Nogle siger, det er, hvad der kan ske. Andre bliver meget chokerede."

- Mette Schou Hammerum, afdelingslæge ved Herlev Hospital, gynækologisk afdeling

SPECIALHISTORIE: En fars brev til den datter, der aldrig skulle have været født

"I de snart 25 år jeg har været i gynækologien, er det kun sket to gange, at vi har troet, vi har afbrudt en graviditet, men kun har fjernet en bid af moderkagen, så graviditeten er fortsat. I begge tilfælde endte kvinderne med at få en ny abort i uge 18-19, da de fandt ud af, at de fortsat var gravide. Det er klart, at det skaber nogle enorme dilemmaer fortsat at være gravid efter at have truffet så svær beslutning, som det er at få foretaget en abort. Det er jo en kæmpe rutsjebanetur rent følelsesmæssigt."

- Charlotte Wilken-Jensen, ledende overlæge, Hvidovre Hospital, gynækologisk afdeling

"De, der ønsker en abort, får alle at vide, at der er en risiko for fortsat graviditet bagefter. Det er standard at sige det, og det bør ikke være ubekendt for nogen. Vi havde både et tilfælde i 2010 og i 2012, hvor en kvinde fortsat var gravid efter en abort. I begge tilfælde fik de en fornyet udskrabning ganske få dage efter."

- Annemette Jørgensen, overlæge, Aalborg Universitetshospital, gynækologisk afdeling