Færre unge piger bliver gravide

Antallet af både aborter og fødsler blandt unge piger er gennem de sidste to år faldet. En positiv udvikling, siger seniorforsker fra SFI og medlem af Det Etiske Råd

Unge piger er blevet mere opmærksomme på prævention, hvilket har mindsket antallet af teenage-graviditeter og aborter.
Unge piger er blevet mere opmærksomme på prævention, hvilket har mindsket antallet af teenage-graviditeter og aborter.

Færre unge piger bliver gravide. Antallet af fødsler blandt 15-19-årige piger er faldet fra 6,1 per 1000 kvinder i 2008 til 5,1 per 1000 kvinder sidste år. Antallet af aborter i samme aldersgruppe er i samme periode faldet fra 17,7 til 15 pr. 1000 kvinder. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsens registre.

For overlæge og faglig leder af Sex og Samfunds Præventions og Rådgivningsklinik Charlotte Wilken er tallene en opmundring.

Tallene er et udtryk for, at vores arbejde bærer frugt. Vi har i mange år arbejdet hårdt for at fortælle de unge, at sex uden graviditet er lig prævention. Vi har oplyst de unge om, at man godt kan gå i gang med sin seksuelle karriere, men man skal sørge aktivt for ikke at få børn, siger hun og fornemmer, at de unge reflekterer over abort.

De etiske dilemmaer omkring abort er blevet diskuteret meget de seneste år, og det gør måske, at de unge mennesker tager mere stilling og handler på det i dag, end de har gjort tidligere, siger Charlotte Wilken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er mange fordele ved, at færre unge piger får børn, siger Mogens Christoffersen, sociolog og seniorforsker fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Vores erfaringer med at følge de unge mødre er dels, at moderskabet stiller sig i vejen for at få en uddannelse, dels at de har en stor risiko for at komme til at leve af overførselsindkomster i meget lang tid, hvis de får børn tidligt, siger han.

Der er samtidig en stor risiko for, at det ikke går børnene særlig godt. En del af børnene kan ikke blive boende hjemme og bliver anbragt uden for hjemmet, siger Mogens Christoffersen.

To forskellige landsdækkende undersøgelser fra SFI har i løbet af de seneste år vist, at en tredjedel af de børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, har en mor, som har fået børn som teenager.

Mogens Christoffersen er enig med Charlotte Wilken i, at faldet i graviditeter til dels kan skyldes seksualvejledning.

Man kan gætte på, at bedre uddannelsesmuligheder til teenagerne og en tidlig, grundig information af de unge om, hvordan de skal undgå uønskede graviditeter, har hjulpet på aborttallet, siger Mogens Christoffersen.

Cand.theol., lektor og medlem af Det Etiske Råd Mickey Gjerris kan også se ulemperne ved at få børn i en tidlig alder.

At få børn kræver en vis grad af selvopgivelse, og det kræver en vis mængde modenhed, siger han, men lektoren kan samtidig se det problematiske i, at der i dag bliver født mange projektbørn.

Fødselskontrollen, vi har i dag, gør, at vi får børn, når vi føler, vi er klar til dem. Men problemet er, at vi i højere grad laver børn om til projekter i stedet for, at det er et vilkår, der kommer til os, som vi bare må tage imod. Det kan betyde, at børnene kommer til at ligge under for et forventningspres. Når børn er planlagte, risikerer vi også, at de ikke lever op til vores planer, siger han.

Også antallet af fødsler blandt 20-24-årige kvinder er faldet siden 2008. Antallet af aborter blandt 20-24-årige kvinder er derimod steget en smule.

pallesen@k.dk

mcghie@k.dk