Otte ud af ti betragter abort som et etisk problem

90 procent af danskerne støtter fri abort, men en tredjedel af dem ønsker politisk fokus på at nedbringe antallet af aborter, og otte ud af ti mener, at der er etiske problemer forbundet med afbrydelsen af et svangerskab, viser ny undersøgelse

40 år efter indførelsen af den frie abort i Danmark, er emnet fortsat problematisk for et flertal af danskerne, viser nye tal fra YouGov. På billedet - foster i 12. graviditets uge.
40 år efter indførelsen af den frie abort i Danmark, er emnet fortsat problematisk for et flertal af danskerne, viser nye tal fra YouGov. På billedet - foster i 12. graviditets uge. Foto: GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRAR.

40 år efter indførelsen af den fri abort støtter ni ud af ti danskere kvinders ret til at få afbrudt svangerskabet inden graviditetens 12. uge. Men trods den brede opbakning til den nuværende lovgivning finder otte ud af ti, at abort i en eller anden grad er etisk problematisk, og hver tredje ønsker politisk fokus på at få nedbragt antallet af provokerede aborter. Hvert år udføres der cirka 16.000 aborter, og andelen af kvinder, der får afbrudt svangerskabet, har været stabilt de seneste 10 år.

Danskernes holdning til abort fremgår af en ny spørgeskemaundersøgelse, som YouGov har foretaget blandt 1002 repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 74 år for Kristeligt Dagblad.

I foreningen Sex & Samfund ser generalsekretær Bjarne B. Christensen svarene i undersøgelsen som udtryk for, at danskerne på trods af opbakning til den nuværende lovgivning godt er klar over, at afbrydelse af svangerskabet er en nødløsning. Han peger på, at der stadig bør gøres mere for at forebygge uønsket graviditet hos helt unge kvinder.

Danmark har en af de laveste andele af aborter i verden, så på den måde har de seneste mange års politik været en rigtig kurs. Vi vil aldrig helt kunne forebygge os ud af problemet, men det er stadig muligt at nedbringe tallet. Der kommer hele tiden nye generationer til, og vi må spørge, om forebyggelsen nu også når ud til de unge. Der mangler især en indsats på ungdomsuddannelserne, siger Bjarne B. Christensen.

LÆS OGSÅ: Skal kaliumindsprøjtninger være en mulighed ved sene aborter?

Han henviser til en ny nordisk undersøgelse, som viser, at unge danskere oftere glemmer at bruge kondom end jævnaldrende svenskere og nordmænd.

Formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Sophie Hæstorp Andersen (S), er enig:

Helt undgå aborter kan vi ikke. Men vi kan komme længere ned i forhold til at undgå uønskede graviditeter blandt de helt unge. Der bør være mere fokus på oplysning i gymnasier og på tekniske skoler, siger Sophie Hæstorp Andersen.

I foreningen Retten til Liv, der arbejder for en afskaffelse af den fri abort, finder landssekretær Ellen Højlund Wibe det positivt, at danskerne har øjnene åbne for problemerne ved abort.

Vi kan glæde os over, at en så stor andel ønsker aborttallet ned, selvom det er vigtigt ikke kun at reducere debatten til et spørgsmål om at sænke antallet. Det er de praktiserende læger, kvinderne henvender sig til i første omgang, og det ville være oplagt at ruste lægerne til i højere grad at give plads til kvindens tvivl om abort, mener Ellen Højlund Wibe.

Læge Birgit Petersson, der er lektor og afdelingsleder for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning på Københavns Universitet, tror dog ikke for alvor, det kan lykkes at få aborttallet ned.

Man kan gøre vilkårene endnu bedre for unge, der gerne vil have børn, men det vil næppe for alvor begrænse tallet. De, der får abort, vælger det efter nøje overvejelse. De fleste er uønsket gravide, og hovedparten har brugt prævention netop for ikke at få børn, lyder det fra Birgit Petersson.

Mødrehjælpen, der sidste år rådgav 203 kvinder om abort, efterlyser mere permanent rådgivning til unge kvinder.

Den triste serie om De Unge Mødre, hvor unge mennesker fremstilles dumme og umodne, har været med til at styrke fordomme om, at hvis man er en ung mor, så bliver man også en dårlig mor. I de fleste tilfælde kan man sagtens få en uddannelse, selvom man er ung mor. Det ser vi masser af gode eksempler på i Mødrehjælpen, siger direktør i Mødrehjælpen, Mads Roke Clausen.

Han understreger, at Mødrehjælpen ikke har en holdning for eller mod abort, men udelukkende forsøger at rådgive, så den enkelte kvinde selv tager stilling.