Adoption

1. Introduktion


Adoption rejser mange etiske spørgsmål. Skal man kunne opsøge de forældre, der bortadopterede én? Skal enlige have lov at adoptere? Skal homoseksuelle? Og er adoption ved at blive så dyrt, at det er en luksus for de velstillede? Herunder finder du et udvalg af artikler om emnet.

2. Om adoption

Billedet af adopterede er stereotypt

Adopterede børn og deres forældre mødes ofte af en uhæmmet nysgerrighed fra danskere og med diskriminerende undertoner, lyder kritikken fra mor til adopterede og forfatter til ny håndbog om adoption

3. Adoption og sårbarhed

Adoptivbørn er skrøbelige gaver

Børn, der er adopteret fra lande uden for Danmark, er særligt psykisk sårbare, viser ny undersøgelse. Men en tidlig indsats for at sikre deres trivsel og rådgivning kan hjælpe, siger to voksne adopterede, der har haft deres at kæmpe med

Adoption kan være sårbart

Der er mange ubekendte, når man adopterer eller bliver adopteret. Det er ikke altid, kemien passer, ligesom et tidligt svigt og ophold på børnehjem kan præge børnene helt ind i voksenlivet

4. Adoption og etik

Er det etisk forsvarligt at adoptere et barn fra et fattigt land?

Et dansk par skal aflevere deres kenyanske adoptivdatter tilbage, efter det er kommet frem, at moderen ikke har indvilget i adoptionen. Sagen puster ild til debatten om menneskehandel i transnationale adoptioner. Læs eller genlæs artiklen fra 2015

Ingen holder øje med danske adoptivbørn

Danskfødte adoptivbørn følges langt mindre end adoptivbørn fra udlandet. Netop danske adoptivbørn har ellers forøget risiko for at klare sig dårligt

Debat

Adoptionens etiske dilemma: Er det ikke bedre at hjælpe lokalt?

Hvem er adoption egentlig godt for? Kan vi vide os sikre på, at en mor i nød ikke sælger sit barn til et bedre liv, uvidende om at de samme midler kan muliggøre, at hun kan beholde sit barn og samtidig komme ud af den krise, de befinder sig i, spørger læser

5. Adoption og homoseksuelle

Homoseksuelles ret til adoption er igen til debat

For første gang har et dansk homoseksuelt par adopteret et barn fra udlandet. Skepsissen er stadig stor, men forskning viser, at børnene klarer sig lige så godt som alle andre

6. Adoption og voksenliv

Nye familiemønstre kan føre til voksenadoptioner

Flere ønsker at blive adopteret som voksne. Psykolog og familieterapeut peger på, at det kan være en vanskelig beslutning, og brud i familien er ofte også den sorg, man ikke sender blomster til

7. Tvangsadoption
Tvangsadoption

Tvangsadoption: Michelles nyfødte barn er kun til låns

En datter til en handicappet mor skal bortadopteres med tvang. For moren og hendes familie betyder afgørelsen, at de nu må sige endegyldigt farvel til et barn, de i flere år har kæmpet for at få lov at beholde. Læs første afsnit af deres historie her

Tvangsadoption

Kapitel 2: Hvis lille barn er du?

En datter til en handicappet mor skal bortadopteres med tvang. For moren og hendes familie betyder afgørelsen, at de nu må sige endegyldigt farvel til et barn, de i flere år har kæmpet for at få lov at beholde. Læs andet afsnit af deres historie her

Tvangsadoption

Kapitel 3: Vi er familien

En datter til en handicappet mor skal bortadopteres med tvang. For moren og hendes familie betyder afgørelsen, at de nu må sige endegyldigt farvel til et barn, de i flere år har kæmpet for at få lov at beholde. Læs andet afsnit af deres historie her

Tvangsadoption

Historisk dom: Handicappet mor mister sit barn 

For første gang i nyere tid bliver et barn til en handicappet mor nu bortadopteret med tvang efter afgørelse i Landsretten. For moren og hendes familie betyder afgørelsen, at de må sige farvel til et barn, de i flere år har kæmpet for at få lov at beholde. Kristeligt Dagblad har fulgt familien forud for afgørelsen. Læs deres historie her

Debat

Tvangsadoption sidste udvej

At tage udgangspunkt i barnet betyder i nogle få tilfælde, at man seriøst må overveje spørgsmålet om tvangsindgreb. Men vi har i Danmark ingen tradition for at forholde os aktivt og konstruktivt til for eksempel tvangsadoption, skriver John Aasted Halse, psykolog, forfatter og tidligere formand for Børns Vilkår

Regeringen vil gøre det lettere at tvangsadoptere

Eksperter kalder det dybt problematisk, at regeringen vil gøre det lettere at tvangsadoptere børn og dermed afskære enhver kontakt til de biologiske forældre

8. Adoption og religion

Jødedommen accepterer adoption

Hvis det adopterede barn er en dreng, forventes det, at han bliver omskåret, skriver overrabbiner Bent Lexner til en læser

Hvad siger islam om adoption?

Man må gerne tage sig af forældreløse børn, det er en stor gerning, men med hensyn til visse ting bør der alligevel gøres forskel mellem biologiske børn og adopterede børn, svarer imam Kassem Rachid

9. Seneste

Er adoption for børnenes eller adoptivforældrenes skyld?

I 2015 blev 97 børn adopteret til Danmark fra udlandet. Det er langt færre end tidligere, men nogle mener, at tallet burde være nul, da børn bliver frataget deres rettigheder ved international adoption. Andre ser adoption som en handling, der sikrer børn retten til et godt liv

Nye familiemønstre kan føre til voksenadoptioner

Flere ønsker at blive adopteret som voksne. Psykolog og familieterapeut peger på, at det kan være en vanskelig beslutning, og brud i familien er ofte også den sorg, man ikke sender blomster til

Adoptivbørn er skrøbelige gaver

Børn, der er adopteret fra lande uden for Danmark, er særligt psykisk sårbare, viser ny undersøgelse. Men en tidlig indsats for at sikre deres trivsel og rådgivning kan hjælpe, siger to voksne adopterede, der har haft deres at kæmpe med

Er det etisk forsvarligt at adoptere et barn fra et fattigt land?

Et dansk par skal aflevere deres kenyanske adoptivdatter tilbage, efter det er kommet frem, at moderen ikke har indvilget i adoptionen. Sagen puster ild til debatten om menneskehandel i transnationale adoptioner. Læs eller genlæs artiklen fra 2015

Spørg om livet

Familiehemmeligheder er sjældent af det gode

Selvom forældre ofte begrunder fortielser med hensynet til børnene, er det ofte de voksnes angst for sandheden, der ligger bag tavsheden

Tvangsadoption

Historisk dom: Handicappet mor mister sit barn 

For første gang i nyere tid bliver et barn til en handicappet mor nu bortadopteret med tvang efter afgørelse i Landsretten. For moren og hendes familie betyder afgørelsen, at de må sige farvel til et barn, de i flere år har kæmpet for at få lov at beholde. Kristeligt Dagblad har fulgt familien forud for afgørelsen. Læs deres historie her

Se flere