Alkohol
Alkohol spiller en central rolle i den danske fest- og hyggekultur, men kan også være skyld i triste skæbner og splittede familier, venskaber og parforhold. Her har vi samlet vores bedste og vigtigste artikler om alkohol


Alkohol

Indholdsfortegnelse

Danskernes afslappede forhold til alkohol er berømmet ude i verden. Men hyggen med en lille én har medført en kultur, der truer mange helt almindelige danskeres helbred og ødelægger menneskelige relationer.

Danskernes nye alkoholkultur er blevet et samfundsproblem, der – måske – begynder ganske fredeligt med, at mor og far deler en flaske vin hver aften.

Her sætter vi eksperter og politikere i tale, præsenterer seneste forskning og statistik og møder alkoholikere

1. Introduktion

Illustration: Peter M.

"Det er hyggen i det"

Danskerne drikker for meget og forkert, hører vi igen og igen. Men hvad er det for en alkoholkultur...

1. 1. Tal og statistik

Cirka 860.000 danskere drikker flere genstande hver uge, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. De er såkaldte storforbrugere af alkohol.

585.000 danskere drikker så meget alkohol, at det er direkte skadeligt. Og cirka 140.000 er decideret afhængige af alkohol.

Mænd udgør den største del af både storforbrugerne, af dem med et skadeligt alkoholforbrug og af dem, der er afhængige af alkohol. Godt 18 procent af alle danske mænd over 16 år er storforbrugere af alkohol, mens det samme gælder godt 11 procent af alle danske kvinder over 16 år.

Knap 15 procent af alle danskere med mere end 13 års skolegang bag sig er storforbrugere af alkohol.
66 procent af alle voksne, der er storforbrugere af alkohol, er i arbejde.

16 procent af alle danskere med en indtægt over 600.000 kroner om året drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Flest unge og midaldrende tilhører gruppen af storforbrugere af alkohol. Det gælder 18 procent af alle 16-24-årige og af de 45-64-årige.

57 procent af alle danskere med et storforbrug af alkohol er gift, det samme gælder 40 procent af dem, der har et skadeligt alkoholforbrug.

Alkohol er årsag til 17% af den samlede sygdomsbelastning. Sygdomsbelastningen beregnes ved hjælp af antal tabte leveår som følge af sygdom og for tidlig død. Alkohol resulterer hvert år i 50.000 tabte leveår for mænd og 20.000 for kvinder.

Region Hovedstaden er det område i Danmark, hvor andelen af storforbrugere og personer med et skadeligt forbrug af alkohol er størst.

De samlede udgifter til alkoholrelateret kontakt til hospital er på 1,36 mia. kr.

Kilder: Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen ”Tal på alkohol i kommunerne”

2. Historie

Vin blev blandt andet brugt som medicin og offergave i det gamle Egypten. På denne fresko fra dronning ...

Beruselse i årtusinder

Mennesket har drukket alkohol i tusinder af år og tilsyneladende altid knuselsket de berusende...

3. Alkoholkultur

3. 1. Familien

Børns trivsel og eget syn på alkohol påvirkes voldsomt, når de ser deres forældre berusede, viser ...

Børn påvirkes voldsomt af at se deres forældre fulde

Hvert tredje barn finder druk skræmmende. Britisk undersøgelse viser, at børn tydeligt kan mærke...

3. 2. Unge

Drukgilde.

Forældre accepterer teenage-drikkeri

Middelklassen tror i høj grad på deres børns ansvarlighed og afviser at udstikke faste regler om alkohol, siger forskere

3. 3. Ældre

Det er hyggeligt at nyde et godt glas vin, men jo ældre man bliver, desto mindre alkohol skal der til, før ...

Ældre skal hjælpes til at drikke efter deres alder

Hjemmehjælpere og plejehjemsmedarbejdere skal klædes på til at takle ældre borgeres alkoholvaner. Det er nemlig de færreste seniorer, der ved, at de ikke længere kan drikke som i deres unge dage

©Laurence Mouton/6PA/MAXPPP ; Assorted wines in

Ældre får nye alkoholregler

Ældre kan ikke tåle samme mængde alkohol som yngre, og det skal afspejles i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ekspert advarer mod alkohol-formynderi

3. 4. I Europa

Drikkevaner

Når man spørger statistikken, får man klare billeder af europæernes alkoholvaner: Franskmændene elsker vin, letterne foretrækker spiritus, og irerne vælger øl. Tyrkiet har flest afholdsfolk, mens Danmark har færrest. I Italien drikker man stort set kun, når der er mad på bordet, i Tyskland er det omvendt. Danskerne hører til dem, der oftest drikker sig fulde, mens svenskerne gør det mest sjældent. Kristeligt Dagblad har bedt en svensk, en tysk og en dansk familie om at føre dagbog over deres alkoholforbrug i en uge for at se, hvilken rolle procenterne spiller i hverdagen forskellige steder i Europa

4. Personlige beretninger

Per Ørum Jørgensen i Holstebro 20. juni 2010. Det tidligere konservative folketingsmedlem Per Ørum ...

Per Ørum Jørgensen: Alkoholisme skyldes ikke dårlig moral

Politiker og alkoholiker Per Ørum Jørgensen har gjort det til sin hjertesag at skabe bedre behandling for danske alkoholikere

©PHOTOPQR/REPUBLIQUE DU CENTRE/PASCAL PROUST

Da alkoholen knækkede Thomas Larsen

Danskerne undervurderer skadevirkningerne ved at drikke alkohol. For Thomas Larsen kostede det dyrt

5. Sundhed

5. 1. Indvirkning på hjernen

5. 2. Sundhedsstyrelsen anbefaler

7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. Mere bør danskerne ikke drikke, hvis de vil være nogenlunde sikre på ikke at tage skade af deres alkoholforbrug. Sådan lyder de nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

I mange år har anbefalingen ellers ligget på 21 genstande for mænd og 14 for kvinder.

Nu bør kvinder kun drikke halvt så meget

Sundhedsstyrelsen giver nu danskerne nye genstandsgrænser. Ifølge sundhedsministeren er budskabet, at vi skal drikke markant mindre, hvis vi vil minimere risikoen for sygdomme og skader forvoldt af alkohol

6. Debat

6. 1. Kristeligt Dagblad mener

6. 2. Flere artikler