Prøv avisen

En bog til at leve af

Poul Hoffmann er en af Danmarks mest produktive forfattere. Hans nye bog er dog ikke et enmandsprojekt, men er blevet til i samarbejde med hustruen. - Foto: THORKILD AMDI Nordfoto

Man kan ikke undgå at blive ramt af "Pletskud", som Kirsten og Poul Hoffmann har samlet. Både dronning Margrethe og C.S. Lewis er med i bogen

Bagsideteksten til "Pletskud", citater samlet af Kirsten og Poul Hoffmann, indeholder en opfordring, som ikke bør følges. "Nyd bogen som en pose slik", står der. Fortsættelsen – at man skal tage "et stykke ad gangen" – er derimod fornuftig nok. Men slik er det altså ikke. Slik forsvinder hurtigt, efterladende en tomhed. De "stykker", der udgør samlingen, er noget ganske andet: næring med langtidsholdbar kraft. Slik kan man ikke leve af, det kan man af "Pletskud".

Ud over at de citerede udsagn bevæger sig inden for et kristent univers, er det alene den træfsikre formuleringsevne – og visdommen – der er det samlende i mangfoldigheden. Og så dette, at de har betydning for de to redaktører. Med bogen vil de sætte den aggressive ateistiske propaganda i relief, denne "stupiditet, som virker næsten utrolig i betragtning af, at den jævnlig kommer fra mennesker, som i kraft af deres uddannelse og position måtte formodes at have i hvert fald en nødtørftig viden om og forståelse af de ting, de taler om. Det har de ganske simpelt ikke. Det er, som om der på dette felt ses bort fra alle de krav om kompetence og elementær sund sans, som der i andre forbindelser lægges så stor vægt på i nutiden."

Først og fremmest har det dog været Kirsten og Poul Hoffmanns hensigt at formidle noget af det "mægtige åndepust" fra riget, hvor visdommen er uendelig, fordi kærligheden er det.

Der er gengangere blandt de citerede, blandt andre den amerikanske vækkelsesprædikant Billy Graham, Søren Kierkegaard og forfatteren C.S. Lewis. Et udsagn af sidstnævnte afsluttes sådan: "Den perfekte gudstjeneste ville være én, vi næsten ikke bemærkede – hele vores opmærksomhed ville være vendt mod Gud." Også dronning Margrethe er repræsenteret, men tydeligvis netop ikke kun, fordi hun er dronning, men især fordi hun er klog: "Den kristne tro er hverken for kloge eller dumme. Den er for mennesker. Det forlanges ikke, at man skruer hovedet af, det forlanges heller ikke, at man skruer det særlig fint på. Men hvad man nu måtte have, kan bruges dér."

Bogen rummer flere overraskelser i form af citater af personer, som man ikke havde ventet at træffe i denne sammenhæng. For eksempel den franske forfatter og filosof Jean Paul-Sartre med ord formuleret i åbenhed over for en virkelighedsforståelse, der peger hen på Gud – og den svenske forfatter August Strindberg, der tilskriver alle sine ulykker "denne ene årsag, at jeg har været gudløs". "Pletskud" er god at have stående. Den vil altid kunne ramme én.

grymer@kristeligt-dagblad.dk

Pletskud. Citater samlet af Kirsten og Poul Hoffmann. 280 sider. 249.95 kroner. Credo.