Annoncering

Du kan ringe til Kristeligt Dagblads annonceafdeling på telefon: 33 48 05 00 eller tage kontakt via e-mail: annonce@k.dk

Læserprofil

Kristeligt Dagblad er de senere år vokset kraftigt. Avisen læses dagligt af flere og flere personer enten digitalt eller som almindelig papiravis som leveres på abonnentens privat- eller firmaadresse.
Kristeligt Dagblad er den landsdækkende avis, som har den største andel af kvindelige læsere. Knap tre femtedel af vores læsere er kvinder og to femtedele er mænd. Langt de fleste er over 50 år, de er veluddannede og har rigtig god økonomi. De læser betydeligt flere bøger end landsgennemsnittet, de går oftere i teateret, i operaen, på museum, på kunstudstilling eller tager på højskole og rejser mere end gennemsnittet.
Det karakteriserer avisens læsere, at de er de mest velgørende i landet. Hver tredje læser giver mere end 1.500 kroner i støtte til humanitære og velgørende institutioner om året. Det er rekord.

Avisannoncer

Hvis din målgruppe er mennesker, der har stort økonomisk råderum, er veludannede, er kulturelle storforbrugere og langt mere gavnmilde end gennemsnittet af den danske befolkning, så er Kristeligt Dagblad det rigtige annoncemedie. Ring og hør mere om de mange annonceplaceringer samt annonceløsninger vi tilbyder.

Bannerannoncer

Kristeligt Dagblads trafik på hjemmesiden er vokset kraftigt det seneste år, og vi kommer i kontakt med flere interessante målgrupper end for bare et år siden. På nettet har vi mere end seks gange så mange læsere som i avisen, og trafikken forsætter med at vokse.
Læsernes profil på nettet ligner til forveksling vores printlæsere, med undtagelse af aldersgennemsnit, i det mere end en tredjedel af vores læsere på nettet er under 30.

Jobmarked

Kristeligt Dagblads jobmarked indrykkes hver onsdag og fredag på rubrikannoncesiden. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så du får den helt rigtige kandidat til jobbet. Ring til Kristeligt Dagblads annonceafdeling på telefon 33 48 05 00 eller tag kontakt via e-mail: annonce@k.dk
Du kan læse mere om vores forskellige jobpakker.

Indstik

Kristeligt Dagblad bringe gerne indstik med avisen i hele eller dele af oplaget alle udgivelsesdage. Hvis du vil sikre dig plads, kan du ringe til Kristeligt Dagblads annonceafdeling på telefon 33 48 05 00 eller tage kontakt via e-mail: annonce@k.dk

Tillæg

Kristeligt Dagblad udgiver en lang række målrettede specialtillæg, hvor læserne kan fordybe sig i det aktuelle tema. Hvis du er interesseret i at høre med om vores mange tillæg, er du velkommen til at kontakte annonceafdelingen.

Personlige

I Kristeligt Dagblad har du mulighed for at indrykke en række personlige annoncer. Dødsannoncer bringes dagligt på menneskesiden, billetmærke- og boligannoncer indrykkes på vores rubrikside onsdage eller fredage.
Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så annoncen bliver udformet bedst muligt. Du kan ringe til Kristeligt Dagblads annonceafdeling på telefon 33 48 05 00 eller tage kontakt via e-mail: annonce@k.dk

Materialespecifikationer

Du er velkommen til selv at udarbejde dine annoncer til avisen eller til nettet, men har du behov for hjælp, så gør vi det gerne, og vi tager et symbolsk beløb for hjælpen. 1 krone per annoncemillimeter og 500 kroner pr. bannerformat.
Hvis du har spørgsmål til annonceudformning, er du velkommen til at få nogle gode råd og vejledning. Kontakt annonceafdelingen på 33 48 05 00 eller på e-mail annonce@k.dk.

Medarbejdere

Pernille Gram
Annoncechef
Jørn Gundestrup
Key Account Manager
Maria E. Jensen
Key Account Manager
Jens Pedersen
Key Account Manager
Benjamin Henriques
Key Account Manager
Pia Olsen
Annonceservice, grafiker