Kristeligt Dagblad Avisarkiv

Alle aviser siden 1. oktober 1896

Sådan bruger du arkivet

Kristeligt Dagblad har herunder samlet en række tips til, hvordan du kommer godt i gang. På avisarkivets forside kan du enten vælge en af tema-indgangene og læse om begivenheder, som avisen i tidens løb har dækket, eller du kan anvende søgeboksen og selv gå på opdagelse.

Søgeboksen: Du kan skrive et eller flere ord i søgefeltet og søge på tværs af alle årgange eller vælge at afgrænse søgningen til et bestemt tidsrum ved at klikke inde i felterne ’Fra’ og ’Til’ under søgeboksen, hvorved der åbnes en kalenderfunktion.

Søgning med et enkelt ord: Der kræves mindst tre tegn, for at søgningen kan udføres. Søgemaskinen søger automatisk på de kombinationer, ordet indgår i, og en- og flertalsformer. Når man for eksempel søger på ordet "kirke" returneres også resultater, hvor der står kirkerum, kirkelige, kirkekunst, kirkegårde. Det ord du har søgt på vil være fremhævet, så du kan se hvor på siden det findes.

OG-funktion: Søgemaskinen sætter automatisk et OG mellem de ord du søger på. Hvis du søger på mere end et enkelt ord vil du blive præsenteret for en oversigt over de resultater, hvor dine søgeord indgår på samme avisside.

Anførselstegn: Bruger man anførselstegn omkring flere ord, så søges der præcis sådan. For eksempel returnerer en søgning på ”vor frue kirke” de sider, hvor Vor Frue Kirke står præcis sådan.

Søgeresultater: Når du søger på flere ord, så vises en resultatoversigt, hvor søgeordene forekommer på samme side – altså ikke nødvendigvis i hverken den rækkefølge, som du har skrevet ordene i boksen, eller i samme artikel. De ord, du har søgt på, vil være fremhævet, så du kan se, hvor på siden de optræder.

Læsning af siden: Når du klikker på dit søgeresultat og en side åbnes, så kan du bladre i den pågældende udgave af avisen. Du bladrer ved at klikke på pilene midt på skærmen, til højre og venstre for avissiden. For at læse artikler zoomer du siden ud og zoomer tilbage igen for at bladre videre i avisen.

Skrifttyper og søgeresultatet: I perioden fra 1. oktober 1896 til 26. august 1912 anvendtes gotiske skrifttyper. Derfor kan det være en god idé at prøve med flere forskellige ord, når du søger i denne periode, fordi tegngenkendelsen er sværere for søgemaskinen for aviser fra den periode.

Nye og gamle staveformer: Hvis du ikke umiddelbart finder det, du søger efter, så prøv igen med et andet ord eller en anden stavemåde. Førhen hed fly aeroplaner, og for ordet tøj brugtes klæder og tekstiler. Ordet gennemstrømmet blev stavet gjennemstrømmet, gennemskæring stavedes gjennemskæring – altså begge med gj-. Prøv også aa i stedet for å,

Tillæg i avisen: Igennem årene er der udkommet et utal af tillæg med Kristeligt Dagblad. Blandt nogle af de historiske kan nævnes ugetillæggene Hjemme og Ude, der i knap ti år følger med avisen fra første halvdel af 1920’erne, og Landmandstidende fra slutningen af 1920’erne – begge tillæg ophører i løbet af året 1933.

Avisen udkom ikke: På grund af strejker udkom Kristeligt Dagblad ikke på følgende dage: 1. marts – 4. juli 1947, 18. februar 1977, 1. april – 14. april 1977, 16. april – 19. april 1977, 25. april 1977 og 27. april – 8. maj 1998

Spørgsmål eller forslag: Har du spørgsmål til arkivet eller forslag til temaer til arkivets portal, så er du meget velkommen til at skrive til avisarkiv@k.dk

Rettigheder og ophavsret: Kristeligt Dagblad gør venligst opmærksom på, at alt stof er ophavsretligt beskyttet og ikke må videreudnyttes eller videredistribueres, hverken på print eller digitalt uden avisens tilladelse. Det er endvidere ikke tilladt hverken at foretage systematisk arkivering af stof eller lave digitale udklip fra avisen. Adgang til arkivet og e-avisen er personlig.