Historier om Jesus uden fokus

Notto Thelles personlige bog om Jesus rummer gode pointer, men mangler fokus og fornyelse

Notto R. Thelle: Gåden Jesus. Én fortælling -- mange stemmer. Oversat af Asger Sørensen. 252 sider. 248 kroner. Alfa.
Notto R. Thelle: Gåden Jesus. Én fortælling -- mange stemmer. Oversat af Asger Sørensen. 252 sider. 248 kroner. Alfa. Foto: Bogforside.

Mange i Vesten er fascineret af Østens yin og yang. Men hvad beskriver de i grunden? De beskriver en cirkel, der lukker sig om sig selv – som et kredsløb. Korset symboliserer det modsatte. Korset peger nemlig ud mod alle sider, idet den lodrette bjælke går fra jord til himmel, medens tværbjælken rækker ud i den ganske verden. Dermed bliver korset både et tegn på forbindelsen mellem himmel og jord og på, at det kristne budskab skal omsættes i den ganske verden.

LÆS OGSÅ: Den fortabte søn går igen

Forholdet mellem korset og kredsløbet har den norske professor i teologi Notto R. Thelle særlige forudsætninger for at kende til, idet han fra 1969 til 1985 var bosat i Japan. Thelle er selv kyndig i japansk, og nogle af bogens mest interessante vinkler er dér, hvor han inddrager japanere, der har forladt Østens religiøsitet til fordel for den korsfæstede Kristus.

Teologisk set må man karakterisere store dele af Thelles tænkning som en "kristologi fra neden". En kristologi fra neden lægger vægt på, at Jesus solidariserede sig med fattige og forkuede mennesker og søgte at ændre de sociale vilkår – eller med Thelles egne ord: "Er det ikke bedre med en medvandrer og ven end en ophøjet Herre?".

Med udgangspunkt i, hvad Markus, Matthæus, Lukas og Johannes har at fortælle om Jesus, er der indtil nu skrevet over 100.000 biografier om Jesus. Notto Thelles bestræbelse er at beskrive Jesus på en ny og anderledes måde, men det er i grunden forbløffende, så lidt nyt stof "Gåden Jesus" indeholder. Thelle henviser talrige gange til, hvad "bibelforskere" har skrevet om Jesus, men noteapparatet viser, at det sjældent er nutidige forskere, han har i tankerne. Til gengæld har han en forkærlighed for Ethelbert Stauffers bog om Jesus i historisk belysning, der udkom for mere end et halvt århundrede siden.

Om en skribent med samme temperament og tilbøjelighed som Thelle bemærkede salig Kai Friis Møller engang, at "alt minder ham slående om alt muligt andet". Et eksempel på faldgruberne i en sådan impulsstyret tilgang til stoffet finder man i Thelles gennemgang af indtoget i Jerusalem, som bliver afbrudt midtvejs for at give plads til en lang og omstændelig skildring af kong David – herunder hans venskab med Jonathan. Ja, verden er fuld af interessante forhold, men når man skriver en bog om Jesus, må opgaven bestå i at fastholde fokus på verdenshistoriens vigtigste skikkelse, og det kniber for Thelle.

Derimod har Thelle ofte held med at formulere sig prægnant– om kvinderne ved graven hedder det: "Som ugyldige vidner er de det stærkeste vidnesbyrd om, at noget dramatisk må være sket. Ingen mænd ville have accepteret deres vidnesbyrd, hvis ikke de selv – senere – havde oplevet at møde den opstandne."

Med særlig omhu betoner Thelle, at Jesus "truede moralen og spottede Gud", og selvom han pointerer, at tanken om Jesu genkomst kun har hans begrænsede inter- esse, udtaler han sig med stor patos og afgjorthed om emnet. Således mener han at vide, at Jesus først vil opsøge prostituerede og narkomaner. Ja, en kristologi fra neden løber altid den risiko at ende i en sentimental antiborgerlig attitude, hvor skæve eksistenser bliver til sakrosankte størrelser, og den teologiske tænkning ender i en spejlvendt farisæisme.

"Gåden Jesus" er også skrevet af en forfatter, som er ved at blive gammel, og som tænker på alderen og de svundne år og skønner på de små ting i den eviggyldige tilværelse, og det er faktisk her, at bogen er mest læseværdig. Thelles skildring af sin næsten 100 år gamle mors sidste tid er både bevægende og opbyggelig. Thelles mor kunne ofte være meget direkte og uindpakket i sin karakteristik af andre mennesker, men den sidste aften, hun levede, udbrød hun pludselig: "Fra nu af vil jeg ikke tale grimt om noget menneske!". Og det giver Thelle anledning til at reflektere over, om det var et livsprojekt, som nåede sin endelige og lykkelige afslutning.

Som teolog er Thelle faktisk bedst i de øjeblikke, hvor han uden at skele til forskning og videnskabelighed tager afsæt i den personlige oplevelse eller anekdote, som når han refererer en af sine kolleger, der bliver spurgt om, hvad et kamera havde registreret, hvis det havde været installeret i graven påskemorgen. Efter nogen tøven svarede kollegaen: "Ja, så tror jeg måske, at kameraet var gået i stykker!".

kultur@k.dk

Notto R. Thelle: Gåden Jesus. Én fortælling – mange stemmer. Oversat af Asger Sørensen. 252 sider. 248 kroner. Alfa.