Prøv avisen

Narnia og Kierkegaard

Bøger og film om eventyrlandet Narnias univers er stærkt inspireret af kristendommen Foto: Photo ITAR-TASS Denmark

Narnias fader, C.S. Lewis' liv og omvendelse til kristendom beskrives i ny bog.

Kort om bøger om tro
Der findes næppe et tidligere barn i vores del af verden, der ikke har hørt om C.S. Lewis eventyrbøger om Narnia. Disney er oven i købet godt i gang med at filmatisere den lange bogserie, der er tydeligt præget af bibelhistorien. Men den engelske forfatter og litteraturhistoriker C.S. Lewis underviste samtidig det meste af sit liv på Oxford og er blevet kaldt en af det 20. århundredes vigtigste forsvarere for den kristne tro.

Det er kristendom og Fra helvedes blækhus hører til hans mest populære apologetiske værker. Og i år fik vi endelig et dansk C.S. Lewis-selskab med det formål at udbrede kendskabet til den store kristne tænker og forfatter.

Selskabet er allerede klar med sin første udgivelse, der slet og ret hedder Fra C.S. Lewis Selskabet 2011.

Skriftet indeholder artikler af selskabets grundlæggere, der ifølge forlaget kommer godt rundt om Lewis liv og værk; historien om hans omvendelse, hans tanker om krig, kristendom, moral, eventyr og så videre. Antologien indeholder også bidrag om Lewis ven og kollega, filologen og eventyrforfatteren J.R.R. Tolkien, der spillede en afgørende rolle for Lewis omvendelse til kristendommen.

Thomas Østergaard Aallmann (red.), Fra C.S. Lewis Selskabet 2011. 144 sider. 200 kroner plus forsendelse. Taarnborgs forlag 2011 (bestilles via info@taarnborg-ribe.dk).

Babysalmesang er efterhånden en integreret del af mange folkekirkers ugentlige liv. Men under søndagsgudstjenesterne er de lidt større børn ofte henvist til et legehjørne, hvor de helst skal sidde og tegne og være stille, mens de voksne synger lange salmer i fred.

Børnesalmebogen er ifølge forlaget et forsøg på at formidle salmerne til børn, så børnene i stedet kan sidde og kigge på en tegning ved siden af salmen i deres egen salmebog, når de kommer i kirke.

Det er en god idé. For på den måde bliver børnene mere inkluderet i gudstjenesten og mere fortrolig med salmeskatten.

Vi håber, at Børnesalmebogen vil finde plads i børns hjerter og være med til at udbrede kendskabet til de skønne salmetekster og -melodier, både i og uden for kirken, skriver forlaget selv. Og de 58 salmer, der står i Børnesalmebogen, er alle hentet fra Den Danske Salmebog. Salmerne er udvalgt i samarbejde med folk med både teologisk og musikalsk baggrund, og bogen er gennemillustreret af børnebogsillustrator Dina Gellert. Bogen er ifølge forlaget særligt egnet til børn i alderen fra cirka 3-10 år og indeholder ikke kun gamle klassiske salmer, men også flere af de nye salmer. Den medfølgende musik-cd indeholder 14 af bogens salmer, sunget og spillet af Sille Grønberg og Palle Windfeldt, som er kendt for deres formidling af musik til netop børn.

Børnesalmebogen. Illustreret af Dina Gellert. 120 sider. 249 kroner inklusive cd med musik af Sille Grønberg og Palle Windfeldt Forlaget Bolden.

Luther, Kierkegaard, Lindhardt, Laub, Løgstrup og Grundtvigs ansigter pryder forsiden på prædikensamlingen Kirkehistoriske prædikener, men det er ikke dem, der har skrevet prædikenerne inde i bogen. De har blot inspireret dr.theol. Knud Ottosen, der er bogens forfatter.

De fleste af de 16 prædikener, bogen indeholder, er holdt i forbindelse med Knud Ottosens virke som ulønnet hjælpepræst i Skejby-Lisbjerg Sogn 1976-1987 sideløbende med, at han var lektor i kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Han var blevet hjælpepræst dér gennem en opfordring til at blive feltpræst af reserven, og det krævede, at han var præst i den danske folkekirke.

I over 40 år har Knud Ottosen været forsker og underviser i oldtidens kirkehistorie, og det præger prædikenerne, der ifølge Knud Ottosen selv gennem en række centrale teologiske problemstillinger forsøger at føre tilhøreren til at forstå sig selv i Guds perspektiv, så menneskelivet og den enkeltes liv på én gang bliver uendelig ansvarligt og samtidig uendeligt tilgivet af den Gud, som både er frelser og skaber. Og på bogens bagside får den blandt andet en varm anbefaling af biskop emeritus Jan Lindhardt:

Man kan kun ønske, at Knud Ottosens prædikener vil blive læst af mange, lærerige som de er med hensyn til historiske fakta, historisk fornemmelse og forståelse af de diskussioner og begivenheder, der har formet kirken, skriver Jan Lindhardt.

Knud Ottosen: Kirkehistoriske prædikener. 100 sider. 99 kroner. Books on demand.

Kierkegaard den misforståede er den modige titel på Birgit Bertungs lille bog om Danmarks største filosof. For titlen indikerer jo, at forfatteren har forstået ham bedre end det hav af forfattere, der tidligere har udsendt bøger om den berømte dansker. Birgit Bertung kender dog også Kierkegaard-stoffet særledes godt, ligesom hun selv tidligere har udgivet en stribe bøger om Kierke­gaards tænkning. Og ifølge hende er Kierkegaard altså ikke kun den mest citerede danske filosof, men også den mest misforståede danske teolog og filosof:

Selv filosofisk uddannede tager fejl af hans sproglige originalitet og vil ikke rigtig forstå den afgørende betydning af hans komplekse meddelelsesform. Det skyldes i høj grad de første fortolkere, skriver forlaget i en pressemeddelelse og citerer selv Kierkegaard for at skrive, at det atter og atter gjentager sig, at man med forudindfattet Mening gaar til Læsningen af Alt.

Med bogen vil Birgit Bertung vise, at Kierkegaards tænkning stadig er aktuel, og hun argumenterer for, at Kierkegaards avancerede kristendomsforståelse nærmest er forud for vore dages mest progressive teologer.

Birgit Bertung: Kierkegaard den misforståede. 130 sider. 135 kroner. Forlaget Bios.

ohrstrom@k.dk