Klogt og godt fra det jydske

Jyllands natur og folkeliv er en masse værd. Det er der ingen tvivl om. Hverken for jyder, fynboer eller sjællændere.

Derfor er det også naturligt, at der kommer rigtig mange bøger om Jylland og jyske hjemstavne. Og da Jylland er et pænt langt stykke land, er der nok at skrive om.

Det har for eksempel sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring,Walter Nielsen-Refs, gjort med bogen »Thy på landkortet - og vejen til Damaskus«. Her fortæller Hurup-drengen om sin barndom på godt og ondt i den jyske stationsby. Det er en lille egnshistorisk og hyggelig sag, der også for byboen tjener som en fragmentarisk, men udmærket vejviser til landsbylivet i de gode gamle dage.

»Vestbyen i Aalborg« er nummer 32 i rækken af temarettede bøger, udgivet af Selskabet for Aalborgs Historiske Museum.

Bogen, der er skrevet af Jens Topholm, bygger på erindringer om en bydel, der skitserer Aalborgs forandring fra let slumrende købstad til en industriby med fuld fart på.

I dag har vestbyen fået konkurrence fra nye områder. En udvikling, der har fået den gamle bydel til befolkningsmæssigt at stagnere. Men vestbyens histo-rie kan og skal stadig fortælles for de kommende generationer. Og heldigvis har forskellige arkiver bevaret det materiale, som der øses af i ord og billeder. Blandt andet er kildemateriale fra Aalborg Stadsarkiv et helt centralt bidrag til bogen, der koster 128 kroner. Og kan bestilles på Selskabet for Aalborgs Historie i Nørresundby.

Og når vi nu er ved det jyske, må også nævnes Peter Bisgaards »Bondedreng fra Himmerland«. Der er her tale om et fortællemæssigt meget personligt, men samfundsmæssigt bredt og filosofisk anlagt erindringsværk, der med kommentarer til både fol-kekirke, nyreligiøse og politiske bevægelser samt samfundets tabere og vindere tager udgangspunkt i forfatterens barndom i Himmerland under og lige efter krigen.

Bogen, der er tænkt som et memento til den danske velfærdsmodel og koster 229 kroner, kan købes på forlaget Classica House, Todbjerg i Hjortshøj.