Prøv avisen

Kristi himmelfart markerer afslutning på Jesu liv på jorden

Foto: Scanpix

Kristi himmelfart har været fejret siden kristendommens tidligste historie. Den fejres 40 dage efter påske og 10 dage før pinse, og falder altså altid på en torsdag. Kirken fejrer ved Kristi himmelfart, at Jesus 40 dage efter sin opstandelse steg til himmels. Trosbe-kendelsens næstsidste ord om Jesus lyder: ”Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd.” Himmelfarten markerer altså afslutningen på Jesu liv på jorden og afslutningen på den periode efter påskemorgen, hvor Jesus ved flere lejligheder viste sig for sine disciple som opstanden. Samtidig markerer den en ny begyndelse: Helligånden, som kommer i pinsen og forener de Kristus-troende i kirken. Vi kender fortællingen om Jesus himmelfart fra Markusevangeliet, Lukas-evangeliet og Apostlenes Gerninger i Det Nye Testa-mente. Længe før kirken begyndte at fejre Jesu fødsel, har den fejret hans himmelfart. På maleriet kigger disciplene op, mens Jesus stiger op i himlen. Foto: Mary Evans Picture Library/Scanpix.