Prøv avisen

Gammelt stof giver ny viden om Silkevejen

Mand iført en traditionel silkedragt dateret til cirka 2000 f.Kr. på China National Silk Museum i Kina. Klik på pilen for at se flere billeder. - Foto: Karin Margarita Frei

En dansk forsker hjælper i øjeblikket Kinas nationale silkemuseum med at analysere kinesernes ældgamle tekstiler. Sådan kan man finde nye tråde i Silkevejens historie

Xinjiang-provinsen i det nordvestlige Kina gemmer på enestående skatte i form af årtusinder gamle, velbevarede silker. De farvestrålende dragter og tekstiler bjergtager med deres smukke mønstre og avancerede vævning. De fine stoffer er lette som fjer, så man har mestret silkevævekunsten til fulde.

Heldigvis har unikke bevaringsforhold sikret silkerne for eftertiden og giver nutidens forskere indblik i datidens håndværk.

Seniorforsker Karin Margarita Frei fra Nationalmuseet har med sine såkaldte strontiumisotop-analysemetoder fået lov at tage prøver af Xinjiang-tekstilerne og kan dermed levere ny viden om silkehandelen langs den legendariske Silkevej.

Projektet begyndte på en studietur, hvor Karin Margarita Frei og daværende kollegaer fra Center for Tekstilforskning besøgte China National Silk Museum i Hangzhou. Her fik hun kontakt til museets direktør, professor Zhao Feng, og idéen til et samarbejde opstod.

”Silkevejen har igennem årtusinder været en vigtig og travl handelsrute gennem store dele af Asien. Den omfatter mange lokaliteter og et kæmpemæssigt handelsnetværk, som vi gerne vil have en mere detaljeret viden om. Men silkehandel og silkefremstilling levner utroligt få spor, så vi må gå andre veje, og det kan Karin Margarita Frei hjælpe os med,” forklarer professor Zhao Feng.

Ud fra strontiumisotop-analyser kan man spore det geografiske område, hvor en given silke stammer fra, og lave en slags silkelandkort over nøglelokaliteter langs Silkevejen. Det kan indikere, hvordan råsilken og de færdige tekstiler blev handlet mellem de forskellige handelsstationer.

Karin Margarita Frei har længe arbejdet med strontiumisotop-analyser og forfinet metoden, så hun som den eneste kan bruge den på tekstiler.

Strontium findes i jorden og undergrunden. Derfra havner det i planter, dyr og i mennesker, der optager strontium igennem mad og drikkevand. Da strontiumisotop-sammensætningen varierer geografisk, vil den for eksempel kunne stedfæste et menneskes føde- og levested. Men sporstoffet kan altså også bruges til at stedfæste tekstiler eller rettere, hvor råstoffet kommer fra.

”Silke var et meget kostbart og eftertragtet materiale igennem hele oldtiden. Det blev handlet over lange strækninger og endte med at skabe den største af alle handelsveje: Silkevejen. Der er eksempler på, at silkestoffer blev trævlet op og vævet om - så værdifuldt var det. Hvor selve råsilken stammede fra, ved vi dog meget lidt om. Men med strontiumisotop-analyser bliver vi i stand til at pejle os ind på den egn og nøglelokalitet, som en bestemt råsilke stammer fra,” fortæller Karin Frei.

Professor Feng og hans folk leverer silkeprøverne, som Karin Margarita Frei analyserer i Dansk Center for Isotop Geologis laboratorium ved Københavns Universitet.

”I første omgang har vi analyseret nutidig silke for at teste metoden, og vi har netop fundet ud af, at det fungerer. Næste skridt bliver at analysere prøver af de gamle tekstiler og sammenholde dem med det geologiske strontiumisotop-”billede” på nøglelokaliteterne langs Silkevejen. De foreløbige undersøgelser ser lovende ud, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil få nogle vigtige resultater og et langt mere detaljeret billede af datidens silkehandel,” siger Karin Margarita Frei.

Silkevejen er nu på Unescos verdensarvliste og vil derfor få ekstra bevågenhed:

”Silkevejen har jo ikke bare haft betydning for handel, men også for udviklingen af hele regionen. Så vores kommende resultater kan meget vel få andre, historiske puslespilsbrikker til at falde på plads”, fastslår Karin Margarita Frei.

Arbejdet med at analysere de gamle silker fortsætter de næste år - og vil sikkert give nyt stof til fortællingen om Silkevejens historie.

Kinesisk silke fra arkiverne ved Nanjing Tekstilforskningscenter i Kina. Den farvestrålende silke er vævet så fint, at den kun vejer nogle få gram. - Foto: Karin Margarita Frei