Prøv avisen

Ringborg fra vikingetiden fundet ved Køge

Her er grundplanen fra vikingeborgen Fyrkat ved Hobro lagt oven på et geofysisk billede af den nyfundne Vallø Borgring. De røde prikker viser de områder, der er udgravet, og hvor der blandt andet er fundet rester efter palisadeklædte jordvolde. - Foto: Danmarks Borgcenter

Historiebøgerne skal formentlig skrives om. Et sensationelt akæologisk fund viser nu, at Danmark ikke har fire, men fem ringborge fra vikingetiden

På en mark tilhørende godset Vallø Stift vest for Køge er der fundet en hidtil ukendt vikingeborg. Eller rettere resterne af en stor, 145 meter i diameter, cirkelrund borg, der formentlig er en vikingeborg i lighed med de berømte trelleborge, der blev bygget af Harald Blåtand omkring år 980.

Det er første gang i mere end 60 år, at der findes en ringborg fra vikingetiden i Danmark. Det oplyser Nanna Holm, der er arkæolog og museumsinspektør på Danmarks Borgcenter i Vordingborg. Det er hende, der sammen med professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet Søren Sindbæk, står bag det sensationelle fund. Et fund, der betyder, at historiebøgerne måske skal korrigeres. Hidtil har man kun kendt til fire ringborge: Trelleborg ved Slagelse, Fyrkat ved Hobro, Aggersborg ved Løgstør og Nonnebakken ved Odense.

Det nye fund betegnes foreløbig som Vallø Borgring, og nærmere undersøgelser vil vise, om der med den borg kan skrives et nyt kapitel om de danske vikinger. Vikingernes ringborge hører til blandt Danmarks vigtigste fortidsminder. De tiltrækker turister fra hele verden, og har i flere omgange omskrevet danmarkshistorien.

”Vikingerne har ry som berserker og pirater, og det vil komme bag på mange, at de også byggede storslåede borge,” siger Søren Sindbæk. Han har i flere år været på jagt efter vikingeborge, og fundet har da også været lidt af et detektivarbejde.

”Vi har haft mistanke om, at der manglede en borg i Østsjælland. Vallø Borgring ligger helt rigtigt i landskabet på et sted, hvor de gamle hovedveje mødtes og nåede ud til Køge Ådal, der i vikingetiden var en sejlbar fjord og en af Sjællands bedste naturhavne. Derfra har vi arbejdet os frem skridt for skridt,” fortæller han.

Det var nye og mere nøjagtige laseropmålinger af landskabet ved Vallø Stift, der førte arkælogerne på sporet af borgen. Et næsten udjævnet voldsted viste sig at have et klart cirkelformet omrids, der straks vakte arkæologernes interesse.

De danske arkæologer har fået hjælp af Helen Goodchild, der er ekspert i arkæologisk geofysik på University of York i England. Ved at måle små forstyrrelser i jordens magnetisme har hun været med til at kortlægge de første såkaldte skyggebilleder af borgen.

”Vi er meget spændt på at få bekræftet, om borgen er fra Harald Blåtands tid. En militærbefæstning fra vikingetiden kan belyse, hvordan Sjællands tilknytning var til det ældste Danmark og Jellingdynastiet,” siger Nanna Holm.

Indtil nu er kun små dele af borgen blevet udgravet, og listen over ubesvarede spørgsmål er lang.

”Udgravningen har bekræftet langt mere, end vi turde håbe på, men vi ved langtfra alt endnu. Det næste store spørgsmål er, om der har stået store bygninger inde i borgen, som på de kendte trelleborge,” siger Søren Sindbæk og tilføjer, at fundet samtidig rejser spørgsmålet, om der ligger flere ukendte ringborge gemt.

”Udforskningen af den nye ringborg bliver en fantastisk opdagelsesrejse,” fastslår han.