Prøv avisen
Læserrejse

Ro og eftertænksomhed i Sønderjylland

Efter turen gennem Nationalpark Vadehavet mødes vi i Ballum Kirke med Jens Rosendal til sange og fortællinger. -

Kristeligt Dagblad og Rødding Højskole samarbejder om læseropholdet Pilgrimsvandring - Klosterruten gennem Sønderjylland til Ribe fra den 16. til den 22. maj 2015

Rødding Højskole byder i maj, i forlængelse af Kristi himmelfartsferien, velkommen til pilgrimsvandring i det sønderjyske kulturlandskab.

På dette pilgrimskursus har vi tid til eftertænksomhed og til samtale om livets store spørgsmål. Vi er både på en indre og en ydre vandring.

På Ribes toppede brosten forbinder vi os med middelalderens tankegang; her får vi indsigt i de gamle pilgrimmes forståelse af livet.

Under overskriften Vejen, vi går - bliver vi af forfatter og journalist Jørgen Johansen introduceret til netværket af Sankt Olavs-veje - i Danmark, Norden og Europa. Om vejene som de kanaler, kultur, historie og åndsliv snor sig ad. Klosterruten er den 2000 kilometer lange rute, vi orienterer os efter på vore daglige vandringer.

I ugens løb er der også pilgrimsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke med meditation over de syv pilgrimsord: frihed, enkelhed, langsomhed, stilhed, bekymringsløshed, fællesskab og spiritualitet. Gå med Gud er et andet ord for mobil gudstjeneste i Åtte Bjerge - et fredet naturområde på skrænterne ned mod Kongeådalen.

Temaerne i så vel vandringerne som i ugens foredrag er kirke, kunst, historie og natur.

Gennem Nationalpark Vadehavet kommer vi til diget, hvor vi går gennem det flade marsklandskab med højt til himlen og store vidder. Vi vandrer også på Rømø og går over vaden til Mandø. Og fra Ballum Kirke sender Jens Rosendal os hjem med sange og fortællinger.

Vel hjemme går vi i Rødding Bio og ser filmen ”The Way”, der handler om at finde hjem. Også efter at have taget fejl og gået fejl kan vi endnu nå at vende om - og komme hjem, også helt hjem til Gud. En vandring om at genopdage kærlighed, tryghed og tilgivelse.

Et andet aftenprogram handler om måden, vi går på. Det taler Ole Thage om med udgangspunkt i sin bog ”Hvordan går du? Fodnoter om gangens kultur og biologi”. Oplevelsen med at gå får tilføjet ekstra dimensioner i kunstens gengivelse af gående mennesker. Også i litteraturen er der passionerede fodgængere og originale udtryk for at gå. Og Annedorte Ries fortæller med udgangspunkt i sin bog om kunsten at være pilgrim hver dag.

Den videre vandring - om pilgrimsvandring på Caminoen er overskriften for en formiddag uden vandrestøvler på. Her fortæller Lene Pedersen, der var deltager på dette års pilgrimskursus i Rødding, om sine 915 kilometer på Caminoen. Dybt taknemmelig, blev hendes pilgrimsord.

Pilgrimsvandring på Rødding Højskole er et klassisk højskolekursus med daglige vandringer i middelalderpilgrimmenes fodspor (maksimalt 12-15 kilometer daglig), med sang og samtale, fordybelse og foredrag om eksistensfilosofiske emner: en invitation til at vandre, tænke og tro - blive klogere på sig selv - i fordybelse og stilhed!

Under opholdet på højskolen kommer vi til at vandre gennem Nationalpark Vadehavet, hvor vi går gennem det flade marsklandskab med højt til himlen og store vidder. -