Prøv avisen

Advent i Paris' gader

Deltagerne i Advent 2014 kan kendes på deres gule halstørklæder, pilgrimsstaven og den lanterne, de alle har fået udleveret. -

Den katolske kirke i Paris vil benytte adventstiden til at gøre julens budskab tydeligt i Paris' gader med gløgg, korsang og juleventyr eller debat i caféerne. Det er evangelisering, ikke mission, siger ærkebiskoppen

Julen skal ikke kun handle om gaver og forbrug. Det kristne budskab skal ud på gaden og ind i caféerne, og det er katolikkerne selv, som skal komme de juletravle parisere i møde med vidnesbyd og dialog. Det er tanken bag operation ”Advent 2014”, som fra første søndag i advent og frem til jul tilbyder over 500 forskellige arrangementer i Paris, fra korsang på pladserne og juleeventyr og debatter i caféerne til fotoudstillinger og servering af gløgg i gaderne.

Alle 106 menigheder i Paris har budt ind med aktiviteter til ”Advent 2014”, som er blevet til på initiativ af Paris' ærkebiskop, Jean Vingt-Trois. Adventstiden, som liturgisk set skal forberede på julens komme, skal benyttes til at sprede julens budskab, lyder argumentationen fra ærkebispesædet i Paris.

”Vi skal blive bedre til at aflægge vidnesbyrd om vores tro. Det er er det, jeg beder jer om med ”Advent 2014”. Vi skal tage afsæt i, at julen trods alt stadig en vis religiøs betydning for mange i Frankrig, selvom der ikke er tale om tro i en kristen betydning,” sagde Jean Vingt-Trois, da han lancerede ideen.

Deltagerne i ”Advent 2014” kan kendes på deres gule halstørklæder, pilgrimsstaven og den lanterne, de alle har fået udleveret. For ærkebispesædet lægger ikke skjul på, at meningen med de mange arrangementer er at evangelisere.

”Det handler ikke om at missionere, men om at aflægge vidnesbyrd om julens sande indhold og dele dette budskab med dem, der ikke kender det. Vi opfordrer menighederne til at turde være vidner. Det er noget nyt for menighederne, og vi har identificeret de befolkningsgrupper, vi kommunikerer dårligt med, og de steder i byen, hvor kirken ikke plejer at komme,” forklarer sognepræst Bruno Lefvre Pontalis, som koordinerer operationen.

Tidligere har karismatiske bevægelser båret julebud-skabet ud på gaderne, blandt andet med sang og musik, på samme måde som Frelsens Hær også gør det. Den katolske kirke har ikke samme tradition for at komme den brede befolkning i møde på gaderne. Men en ny generation af unge katolikker er mere villig til at stå frem med sin tro og mindre tynget af den franske verdsligheds krav om at holde den personlige tro i privatsfæren.

2000 katolikker var mødt op på kirkepladsen foran Notre Dame-katedralen, da ærkebiskop André Vingt-Trois officielt lancerede ”Advent 2014” den 22. novem-ber.

”Da Kristus forlod sine disciple, gav han dem en mission. Vi er arvtagerne til denne mission. Ikke i den hensigt at indfange og tvinge vores medborgere, men for at stille den rigdom, vi har modtaget, til deres rådighed,” sagde ærkebiskoppen.