Arker på himlen

Læserne har bidraget til at finde ud af, hvad arke på himlen betyder

Solnedgang på Røsnæs.
Solnedgang på Røsnæs.

Erik Andersen fra Stenløse fortalte i avisen onsdag den 28. september, at hans himmerlandske farmor sagde: ”Når det arker fra søjer til nar (syd til nord), så skal man ha’ kornet ind så længe det er tar (tørt). Men arker det fra vester til øster, så kan man lade kornet stå, så længe man løster.” Erik Andersen er ikke klar over, hvad det betyder at arke, så bagsiden spurgte læserne om hjælp til at finde ud af det. Og rigtig mange læsere har svaret.

Flere læsere henviser til Jeppe Aakjærs ”Jeg bærer med smil min byrde” og verset: ”Jeg ser over tindrende marker/ og langt mod den blånende fjord/ jeg stirrer på sejlende arker, men finder ej tolkende ord. ”

Jørgen Frimstrup fra Viborg er en af de læsere, der har skrevet til bagsiden. Han gør opmærksom på at ordets betydning forklares i ”Den gamle danske vejrbog” fra 2005, side 77, hvor der står:

”Lyse stribede skyer lige over hovedet blev i gamle dage kaldt for en ark. Hvis de lignede plankerne i et skib og gik fra horisont til horisont – samt eventuelt samlede sig i en spids nær den ene horisont – sagde man, at ’nu blev arken bygget’. Gik skystriberne fra syd til nord, mente man, at arkeskyer varslede regn. Strakte de sig fra øst til vest, lovede arkeskyer godt vejr: ’Når himlen arker fra sønder til nør skal bonden ta’ kornet, hvis det er tør’. Når himlen arker fra vester til øster, kan han lade det stå, så længe han lyster’.”

Inge Lise Pedersen, der er cand.mag. og tidligere institutleder på institut for dansk dialektforskning ved Københavns Universitet har også skrevet til bagsiden, hvor hun i en mail forklarer, at verbet (udsagnsordet) arke er afledt af substantivet (navneordet) en ark og betyder ”danne sig skystriber på himlen i form af en ark”, og man kan også sige ”arken bygger”. Den ark, der her (og i vejrreglen) er tale om, er en bådformet skydannelse af fjerskyer tværs over himlen. Hun nævner også, at ”det er sådanne skydannelser Aakjær synger om i ’Jeg bærer med smil min byrde’.”

Det er det samme ord som i Pagtens Ark (hvor det betyder en kiste) og Noahs Ark (hvor der jo er tale om en slags båd).

”I øvrigt bruges udtrykket om bådlignende himmelfænomener både i svensk (ark), tysk (Noahskasten) og engelsk ((Noah’s) ark) i følge Ordbog over det danske Sprog, bind 1, spalte 822,” skriver hun.

Inge Lise Pedersen skriver videre, at udtrykket at arke og næsten enslydende vejrregler findes i de fleste danske dialekter, se for eksempel Ømålsordbogen, bind 1, Feilbergs Ordbog over de jyske Almuesmål, bind 1, og Vendsysselsk ordbog, bind 1.

Ordbog over det danske Sprog kender kun substantivet en ark om himmelfænomenet, ikke verbet.

Ordbog over det danske sprog ligger på nettet på ordnet.dk.