Arne Haugen Sørensens uddrivelse af Paradis som læsertilbud

Kristeligt Dagblad tilbyder eksklusivt Arne Haugen Sørensens bibelske motiv "Uddrivelsen" som signeret kunsttryk

Arne Haugen Sørensens uddrivelse af Paradis som læsertilbud
Foto: Kunsttrykket.

Maleren Arne Haugen Sørensens (født 1932) nye kunsttryk til Kristeligt Dagblads læsere har titlen ”Uddrivelsen”. Det er malet i 2014, og originalen hænger på Arne Haugen Sørensen Museum i Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. Her skildrer han et af sine yndede motiver fra Det gamle Testamente: Uddrivelsen af Paradis fra 1. Mosebog, kapitel 3, vers 23: ”Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af.” Siden da har kvinden måttet føde sine børn i smerte, og menneskeheden har skullet tjene til føden i deres ansigts sved.

”Uddrivelsen” er fremstillet til Kristeligt Dagblads læsere i et begrænset oplag på bare 500 eksemplarer. Alle kunsttryk er signeret af Arne Haugen Sørensen. Størrelsen på kunsttrykket er 60 gange 60 centimeter. 

Kunsttrykket kan købes i Kristeligt Dagblad Butik på k.dk/butik/kunst

Beretningen om syndefaldet og den dermed forbundne uddrivelse fra Paradis er et genkommende motiv i kunsthistorien. Blandt de mest kendte eksempler er de italienske kunstnere Masaccios (1401-1428) hjertegribende skildring fra 1427 og Michelangelos (1475-1564) psykologisk indlevede loftsmaleri i Det Sixtinske Kapel fra 1509-1510.

Men der er næsten ingen ende på kunstneriske fortolkninger af dette mytologisk tunge motiv, som handler om menneskehedens ulykkelige og konfliktfyldte grundvilkår: efter at være blevet skabt af Gud til at leve evigt i harmoni med natur og i fred og lykke i det tabte Paradis, må mennesket leve med døden som følgesvend, og tilværelsen svæver mellem ondskab og godhed. Mange psykologer, filosoffer og digtere har forholdt sig til denne grundlæggende myte, som på et symbolsk plan også kan repræsentere barndommens tabte uskyld.

Arne Haugen Sørensen, som er erklæret kristen, har givet motivet en moderne fortolkning: Adam og Eva fremstår delvis stiliserede, det vil sige uden detaljer, og omgivelserne er blot nogle monokrome flader, der støder op mod hinanden. Gud, Kundskabens træ og slangen glimrer ved deres fravær. Derimod ser vi de første mennesker, Adam og Eva, vandre nøgne og tæt sammenslyngede mod mørket. De har forladt det lyse, frugtbare og grønne og må nu bevæge sig mod mørket og det ukendte. Ovenikøbet går de i vand, hvilket gør vandringen endnu mere tung og besværlig.

Man bemærker, at de to skikkelser fylder meget lidt i forhold til det store, tomme rum. Menneskene er nu ladt alene og må klare sig selv på godt og ondt.

Det originale maleri findes på Arne Haugen Sørensen Museum i Videbæk. 

Kunsttrykket kan købes i Kristeligt Dagblad Butik på <strong>k.dk/butik/kunst</strong>