Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Atomvidenskabens vigtige mellemregning

2Denne samtidige tegning viser den engelske amatør-videnskabsmand John Dalton, som bidrog til moderne kemi og fysik med sin indsigt i en række centrale grundstoffer og deres atomvægt. – Foto: Brigdeman Art Libery/.

de 50 største opdagelser

Enhver gas består af en vis mængde atomer, og ethvert atom er karakteriseret ved at have en bestemt vægt. I dag er denne viden banal for de fleste, der har beskæftiget sig med kemi og fysik, men det var en nyhed, da den i 1800-tallets begyndelse blev formuleret af John Dalton, en tænksom lærer og skoleinspektør fra Manchester, der i fritiden syslede med naturvidenskab.

Dalton slog også fast, at atomer ikke lader sig dele eller skille ad i mindre bestanddele: Vi kan lige så godt forsøge at skabe en ny planet i vort solsystem som at skabe et brintatom. Heri tog han fejl. Senere videnskabe-lige fremskridt har åbnet øjnene for, at atomerne består af mindre enheder, og at atomer kan spaltes. Uden denne viden havde vi ikke fået kernereaktorer og atombomber.

LÆS OGSÅ: Efterår på Sicilien

Men selvom John Dalton kun havde delvis ret, ud-gør han i videnskabshisto-rien en vigtig mellemreg-ning mellem den antikke græske filosof Demokrit, der som den første brugte betegnelsen atom, og det 20. århundredes store atomfysikere med danske Niels Bohr i spidsen, der for alvor gav mennesket indsigt i atomers struktur.

John Daltons hovedværk udkom i 1808 med titlen A New System of Chemical Philosophy (Et nyt system for kemisk filosofi) og bestod blandt andet af en forløber for det periodiske system. Dette system, hvor 118 grundstoffer er ordnet i forhold til deres atomstruktur og vægt, er i dag kemiens og fysikkens referenceramme.

Russeren Dmitrij Mendelejev har hovedæren for det med sin kategorisering fra 1869, som byggede videre på . Men Dalton lagde grunden med en opgørelse over 20 grundstoffers atomvægte.

Ligesom mange andre videnskabsmænd før og siden har oplevet det, modtog verden først atomtankerne med skepsis, men fra 1820 blev Daltons atomteori bredt anerkendt. Amatørforskeren blev på sine gamle dage anerkendt som en af Storbritanniens store videnskabsmænd og blev æresdoktor ved universiteterne i Oxford og Edinburgh. Da han døde som 78-årig i 1844, fik han en stor offentlig begravelse i Manchester.