Prøv avisen

Betroede talenter

UCI sender Riis og Saxo Bank på pinebænken Foto: Nils Rosenvold/ Denmark

Der spejdes efter talent på uddannelsesinstitutionerne, i erhvervslivet, i showbiz. Alle steder efterspørges X-faktor, det særlige talent, som kan skabe det nye og afgørende gennembrud

Vor tid er fikseret af forestillinger om innovation og talent, drømme om et pludseligt spring, som vil bringe en virksomhed, en nationalstat, et fag hvad det nu er afgørende frem i den benhårde konkurrence, som præger alle sektorer.

Det er umenneskelig hård konkurrence, som præger elitesporten, der er verdens største udstillingsvindue og underholdningsindustri, og jagten på talent skyr ingen midler.

Talent optræder i mange sammenhænge. Det betyder i vore dage en særlig evne eller begavelse, der kan være medfødt eller opøvet.

LÆS OGSÅ: Han er noget af en bajads

I søndags omhandlede dagens tekst i kirken de betroede talenter, som de fremstilles i lignelsen i Matthæus-evangeliet 25,14-30. Her anvendes ordet i pagt med sin oprindelige betydning, hvor talenter var penge eller værdienheder. Det var babylonierne, som først anvendte talenter; siden gled de ind i græsk og romersk historie. Det moderne ord, vi anvender, kommer af det latinske talentum, som har rod i græsk tálanton, der betyder vægt eller lod. Pengevæsenet blev på den tid, hvor evangelierne blev til, ikke styret af nationale banker, der kunne udsende sedler og mønter. Byttemidler var derimod metalstykker eller altså talenter, der havde den værdi, metallets værdi og vægt udgjorde. Talent hviler altså på koldt metal og på hård finans, men det anede vi vel egentlig?

Talent kom ind i det danske sprog i betydningen evne i løbet af 1700-tallet, hvor det imidlertid også anvendtes om penge. Holberg bruger talenter både om penge og om menneskers viden. I 1800-tallet udtales ordet talang, formentlig som et knæfald for franske udtaleregler, og det kunne skrives både talang og talent alt efter talent.

Der er et godt, gammelt begreb, som har den samme historie. Man kan nemlig forvalte sit pund ordentligt, hvis man har et talent, så ligesom talentet både er evne og hård valuta, kan pundet forvaltes i begge områder.

Det er morsomt, at man stadig kan gå til slagteren og bede om et halvt pund hakket kalv. Vægtenheden pund blev afskaffet i 1907, men det synes ikke at genere hverken forbruger eller slagter. Ordet kendes også i en hel brigade af møntfødder, således engelsk, irsk indtil 2002, falk-landsk, egyptisk, syrisk og cypriotisk. Ordet pund rummer netop samme komplekse betydning som talentet, hvor vægtenhed, fastsat værdi og evne eller begavelse løber sammen.

Ordet pund, både det engelske og det danske, har rod i latinsk pondus, der betyder vægt og pondus er det, man har, når der ligger nogle solide kilo på kroppen. Det latinske verbum pendere, som er af samme ordstamme, betyder afveje. Det er det ord, som danner rod i pension. Pensionen er den afvejning af livslønnen, der skal give tilværelsen pondus efter arbejdslivet. Så må vi håbe, pensionskasser og pengeinstitutter har forvaltet vort pund, så vi kan udfolde alle vore talenter på fedeste vis. Pensionsmidler er i sandhed betroede talenter.