Det danske landskab i tydelig forandring

En ny bog skildrer med billeder og tekst den dramatiske udvikling i den danske natur

Et foto fra et postkort fra 1940 (tv.) viser Bramslev Bakker i Mariager Fjord, som de så ud i 1940. Lyng og lave enebuske præger området. Det andet billede viser samme sted i dag uden lyng og med mange forskellige træer og buske. Fotos er fra bogen ”Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år”.
Et foto fra et postkort fra 1940 (tv.) viser Bramslev Bakker i Mariager Fjord, som de så ud i 1940. Lyng og lave enebuske præger området. Det andet billede viser samme sted i dag uden lyng og med mange forskellige træer og buske. Fotos er fra bogen ”Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år”.

Store ændringer har gennem tiden præget det danske landskab. Skove er forsvundet, nye er kommet til. Nu kan man med egne øjne se de tydelige forandringer i en ny bog af de to naturelskere professor Kaj Sand-Jensen og fotograf og tegner Jens Christian Schou. Bogen udkommer senere på måneden og skildrer udviklingen i alle landskabstyper på land og i vand med tekster, gamle og nye fotos og smukke tegninger.

Et godt eksempel på et forandret sted er Bramslev Bakker på nordsiden af Mariager Fjord nord for Randers.

I bogen kan man læse – og se –hvordan bakkerne har forandret sig. For 100 år siden, kort efter fredning af området, var bakkerne lyngklædte med spredte enebuske på en næringsfattig jordbund af grus og sand. De 50 meter høje skrænter blev græsset af kreaturer, og der blev samlet brænde af ene og anden opvækst.

Menneskers og dyrs færden på området blotlagde mineraljorden, så små enårige tørbundsplanter og varmekrævende smådyr kunne leve her. Hugorm, mark-firben og grøn sandspringer solede sig på de sydvendte sandskrænter, og man kunne også finde sommerfuglen Sortplettet Blåfugl.

Sådan er det ikke længere. Blåfuglen er borte, og det samme er stort set også lyng. Enebuskene er langt fra eneste trævækst, og stedet er præget af krat med rose, brombær, røn og bøg blandt de mere end 25 arter træer og buske i området.

Trods de betydelige forandringer er Bramslev Bakker fortsat værd at besøge, mener forfatterne bag bogen. Bakkerne bliver plejet blandt andet af får for at sikre og dokumentere biodiversiteten og de sjældne arter.

”Billeder siger ofte mere end ord, og med ét stod det lysende klart for os, hvor forandret Danmark er blevet i løbet af en given periode. Vi blev slået med forundring, nogle gange med rædsel, andre gange med glæde, over at se de store forskelle mellem dengang og nu,” udtaler forfatterne.

”Så forandret – Danmarks natur gennem 200 år” udgives den 25. november fra BFNs Forlag.