Prøv avisen

BILLEDSERIE: Kristeligt Dagblads ni adresser

Da Kristeligt Dagblad udkom første gang den 1. oktober 1896, var adressen kælderen i Indre Missions hus Bethesda i Rømersgade i det indre København. Bethesdas kælder ses til venstre i billedet. – Foto: Leif Tuxen.

I dag fylder Kristeligt Dagblad 116 år. I løbet af de mange år er avisen blevet lavet på i alt ni adresser i København

Sidste forår flyttede Kristeligt Dagblad til nye redaktionslokaler i Vimmelskaftet 47 i København, og det er langtfra første gang, at avisen får ny adresse.

Da avisen den 1. oktober 1896 for første gang udkom, var adressen kælderen i Indre Missions hus Bethesda i Rømersgade i det indre København.

LÆS OGSÅ: Kristeligt Dagblad har været verden rundt

De tre grundlæggere af avisen var udgiveren og pengemanden bag avisen C.B. Kjær, N.Th. Jerne, der var avisens første ansvarshavende redaktør, og Harald Jensen, den anden af avisens redaktører. Desuden var der ansat en ung mand, som havde til opgave at oversætte avisens føljeton, og en ung teologisk kandidat, som skulle være litterær redaktør.

Forud var i 1893 gået den såkaldte Harboøre-sag, hvor 49 fiskere fra Agger, Klitmøller og Harboøre omkom på havet. Ved en af de efterfølgende begravelser talte den senere formand for Indre Mission sognepræst Carl Moe, og begravelsesprædikenen blev bagefter angrebet voldsomt i både Berlingske Tidende, Politiken og Dagens Nyheder. Aviserne skrev, at præsten havde udlagt drukneulykken som Guds straf over de ugudelige fiskere. De indremissionske kredse omkring pastor Moe følte sig misforstået og fejlagtigt gengivet af københavnerpressen. Ønsket om en sober kristelig avis var stort, og Indre Missions førstemand, Vilhelm Beck, var meget positiv over for tanken. Den 1. oktober 1896 blev det så til virkelighed i Bethesdas kælder

Lokalerne var uanseelige, så redaktionen blev kun her i nogle måneder. Derefter var avisen på en kort gæstevisit på Gl. Kongevej på Frederiksberg hos en god ven fra Siloam-kredsen. Men det var en hastebeslutning, som viste sig at være for dyr.

Avisen kom nemlig hurtigt i økonomiske vanskeligheder, og efter det første år var der et underskud på 28.000 kroner, og fra oktober 1897 overtog Indre Mission bladet i form af et aktieselskab. Samtidig blev det besluttet, at avisen skulle udkomme i et større format, og det gamle trykkeri blev skiftet ud med det noget større trykkerifirma, O. Olsen & Co. i Linnésgade, hvor der også blev indrettet gode redaktionslokaler.

Avisens fjerde adresse blev Vesterbrogade 17, hvor bestyrelsen i april 1899 havde fået fuldmagt til at anlægge et trykkeri i kælderen under Mariæ Kirkesal. Denne ejendom havde Kirkefondet købt og ved samme lejlighed nedlagt en dansebule.

Nogle år senere flyttede avisen imidlertid til Købmagergade 52 lige ved Rundetaarn. Her blev avisen i en årrække, indtil den i 1918 blev herre i eget hus og købte Kristeligt Dagblads Hus i Frederiksborggade 5. Det er her, Kristeligt Dagblad har haft til huse i længst tid. 70 år kom avisen til at eje det store hus. Da avisen flyttede ind, blev huset bygget om for 200.000 kroner og bladets første rotationspresse blev anbragt i en høj kælder i baghuset. Her lå den indtil december 1970, hvor Kristeligt Dagblad nedlagde sit eget rotationstrykkeri.

Huset blev imidlertid med tiden både for stort og for dyrt. Den 1. oktober 1987 kunne man i Kristeligt Dagblad læse, at bladets bestyrelse har set det som den for dagbladet bedste løsning at realisere ejendommens store værdi, der skyldes dens meget gode beliggenhed på et af de bedste strøg i Københavns indre by.

20,65 millioner kroner blev ejendommen solgt for, og i 1988 flyttede Kristeligt Dagblad til lejede redaktionslokaler i Fanøgade 15 på Østerbro. Her blev avisen frem til 1996, hvor redaktionen blev flyttet tilbage til den mere pulserende indre by, nærmere bestemt Rosengården 14. Efter at avisen i en årrække er vokset, både hvad angår oplag og antallet af medarbejdere, blev pladsen for trang, og Vimmelskaftet 47 er seneste skud på stammen, når det gælder Kristeligt Dagblads adresser.

Kristeligt Dagblad flyttede en kort overgang ind på Gammel Kongevej 4 på Frederiksberg, men det var en hastebeslutning, som viste sig at være for dyr. I dag ligger Scandic Hotel på adressen, hvor Kristeligt Dagblad tidligere holdt til. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Linnesgade 22,København. Bag stilads, her havde Kristeligt Dagblad en overgang redaktion. Foto: Leif Tuxen
Kristeligt Dagblads tidligere adresse. Her; Vesterbrogade 17, København Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Købmagergade 52. København. Kristeligt Dagblads redaktion havde tidligere til huse her. Foto: Leif Tuxen
Kristeligt Dagblads hus i Frederiksborggade, som det så ud indtil 1967, da facaden blev renoveret. – Foto: Bertil Nilsson.
Kristeligt Dagblads tidligere adresse. Her; Fanøgade 15, København Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen
Rosengården 14. Kristeligt Dagblads tidligere redaktion. Foto: Leif Tuxen
Efter at avisen i en årrække er vokset, både hvad angår oplag og antallet af medarbejdere, blev pladsen for trang. Kristeligt Dagblad flyttede til Vimmelskaftet 47 midt på Strøget i København. Det er Kristeligt Dagblads nuværende og niende adresse. – Foto: Leif Tuxen.