Prøv avisen

Det gamle nordiske juletræ

Rødgranen er det almindeligste træ i Danmark, var indtil for 20 år siden vores mest populære juletræ og har vokset i Norden i mindst 9500 år. – Foto: .

På en fjern bjergskråning i Dalarne, nær Sveriges grænse til Norge, står en rødgran, som ifølge forskerne har levende rødder, der er 9500 år gamle

Grantræet, som har fået det internationalt klingende navn Old Tjikko, kan i en vis forstand siges at være verdens ældste træ, skønt det kun er rødderne, der er så gamle.

Uanset om der skulle være et ældre træ et sted på kloden, er Old Tjikko et vidnesbyrd om, at der på selvsamme sted i Norden har vokset rødgran, lige siden isen trak sig tilbage efter den seneste istid, og skoven genopstod. Det var længe, længe før, tyskerne fik den idé at fælde et grantræ og sætte det ind i stuen med pynt på juleaften. Men det understreger, at hvis noget træ fortjener betegnelsen klassisk nordisk juletræ, er det rødgranen.

Rødgran er det mest udbredte skovtræ i Danmark, men som juletræ er det som omtalt forleden på denne plads i avisen i de senere år blevet overhalet af den importerede nordmannsgran. I denne forbindelse skal vi i øvrigt rette en fejl. Vi skrev, at nordmannsgran bruges til violinbunde, men to læsere har henvendt sig, fordi dette er forkert. Ifølge Ole Grove-Rasmussen er det violindæk, nordmannsgranens træ kan bruges til.

Tilbage til rødgranen. Den er et robust træ, som både tåler kulde og en vis udtørring, og som derfor kan vokse hvorsomhelst. På grund af den nogle gange uharmoniske vækst, og fordi træet hurtigt når en betydelig højde, er der dog mange haveejere, der betakker sig for rødgranen.

Det er også den lidt mindre harmoniske udformning og de knap så elegante nåle, der har ført til, at mange i dag foretrækker nordmannsgranen som juletræ. Til gengæld vinder rødgranen med mange længder, når det handler om egnethed til tømmerproduktion. Og med sine sølle 150 år i Norden er den kaukasiske nordmannsgran jo en nytilflytter i forhold til rødgranens 9500 års anciennitet som det nordiske grantræ og juletræ.