Prøv avisen

Bierne er pressede, men vi kan hjælpe

– Foto: Iris/Ritzau Scanpix

Nu skal biernes massedød undgåes

Den dårlige nyhed er, at bierne er pressede af stadig mere vanskelige levevilkår, og at flere arter allerede er forsvundet, og at flere risikerer at uddø. Den gode nyhed er, at der er flere muligheder for at forbedre biernes levevilkår, så det lille insekt også i fremtiden kan spille sin vigtige rolle i produktionen af fødevarer og i opretholdelsen af naturens biodiversitet.

Det siger lektor ved institut for plante- og miljøvidenskab Annette Bruun Jensen.

Hun maner til besindighed, hvis man går rundt og forestiller sig, at alle bierne snart er fuldstændig udryddet. Men, understreger hun, de summende væsener kan bestemt godt bruge en håndsrækning.

FN satte sig sidste år for at forsøge at mobilisere en redningsaktion og besluttede at gøre dagen i dag til biernes dag for at sætte fokus på problemet i hele verden. For nylig udtalte FN’s chef for biodiversitet Robert Watson, at naturødelæggelser er lige så farlige som klimaændringerne, og at et dramatisk fald i antallet af især bier kan skabe et katastrofalt fald i afgrøder.

I nogle af de lande, hvor man gennem tiden har holdt godt øje med bestanden af bier, som Holland og England, er det tydeligt, siger Annette Bruun Jensen, at flere bestande er blevet mindre over de seneste årtier.

Ifølge hende kan man trygt konkludere, at det samme er tilfældet herhjemme, hvor knap så detaljerede undersøgelser har vist, at flere af de biarter, som var til stede i den danske natur tidligere, ikke findes i dag.

”Særligt hårdt er det gået ud over de såkaldte specialiserede bier, der er meget kræsne. De spiser kun nektar og pollen fra en eller få beslægtede blomsterarter og vil kun bygge reder nøje udvalgte steder. Det kan blive svært for dem, når naturen og klimaet ændrer sig, og de ikke kan finde eksempelvis en meget sandet, sydvendt skråning til formålet,” siger Annette Bruun Jensen.

Det er da også især manglen på velegnede levesteder og føde, der presser bierne. Et stadig større areal herhjemme og i udlandet bliver nemlig brugt til landbrug for at kunne brødføde klodens voksende befolkning. Samtidig betyder mere beton og flere byer og veje, at der står stadig mindre urørt natur tilbage.

”Biernes naturlige habittater forsvinder, og derudover er brugen af kemikalier og pesticider i landbruget hårde ved insekterne. Pesticider henter bierne med hjem, når de søger føde, og selv lave doser kan nedsætte biernes immunforsvar og gøre dem mindre modstandsdygtige over for forskellige sygdomme, siger Annette Bruun Jensen, der kalder udviklingen ”bekymrende”, fordi bierne er vigtige.

”Vi har behov for bierne, for de bestøver de vilde planter og opretholder biodiversiteten. Bierne kan betyde en øget og mere effektiv produktion af fødevarer. De har også en vigtig funktion som del af et større kredsløb, hvor de kan være føde for andre insekter og større fugle. Hvis de forsvinder, kan det få endnu større følgevirkninger, end vi lige forestiller os,” siger Annette Bruun Jensen.

Hun har flere gode råd til, hvordan man som samfund og privatperson kan passe bedre på bierne. De er samlet i faktaboksen.