Prøv avisen
Liv i sproget

Erhvervslivet vil vækste

Erhvervsvirksomheder vil gerne vækste, men hvad betyder det ord egentlig? Johannes Nørregaard Frandsen giver svaret her

Erhvervsvirksomheder vil gerne vækste, men hvad betyder det ord egentlig? Ja, vi kan slå fast, at det er et modeord af slagsen, der kommer, lyder og sejrer, for nu at fuske med et antikt, romersk kejsercitat. At vækste blev registreret første gang i 1994, mens det nok var i 2000'erne, det første årti af vort nuværende århundrede, at væksteriet for alvor vækstede.

Ordet er, selvfølgelig, afledt af substantivet vækst, der er af god, gammeldags oldnordisk rod og en afledning til verbet at vokse, så det betyder noget med at udvikle sig, spire og gro. Vækst er som sagt et substantiv, mens vækste altså er et verbum, der er skabt ved at påføre et -e, så vækster det helt af sig selv.

Det er ikke usædvanligt, at substantiver tildeles form som verber. Man kan tænke på, at vi juler i december, kælker, hvis der er sne nok, skøjter, hvis der er is på passende vand. For resten kan vi også bile, og det verbum blev skabt i bil- og parcelhusæraen i 1960'erne og 1970'erne. Af helt nye tilføjelser til aktive verber er sms'e og maile og tweete, som alle er afledt af nye engelskinspirerede kommunikationsteknologiske substantiver.

Det er altså ikke nyt at lave verber af substantiver. Men man kan selvfølgelig i hvert enkelt tilfælde diskutere hensigtsmæssighed og skønhed i ordet. Personligt synes jeg, at vækste er et mærkeligt ord, der smager forkert. Det bruges som et konkret udsagn om en given virksomhed, men det er upræcist i sin betydning og karakteristik. Jeg tror, at det grundlæggende betyder positiv vækstrate, men har en anden signalfunktion end det lidt tunge begreb vækstrate. Ordet skal signalere positiv energi!

En virksomhed og sågar et brand kan vækste. Betyder det tilvækst, så kunne man sige vokse. Betyder det, at virksomheden fornyer sit grundlag for grokraft, kun-ne man sige det. Betyder det, at opmærksomheden på firmaet er forøget, ville det være mere præcist at for-klare det. Med al respekt for det nye verbum og for dem, der bruger det, tror jeg som sagt, at ordet først og fremmest skal signalere power og positiv energi, hvilket så sker i en magisk trylleformular, der hedder at vækste.

Det ville lyde dumt, hvis man i en æbleplantage sagde: Se, hvor æblerne vækster! Eller: Se, hvor græsset på plænen vækster. Så ordet kan altså ikke overføres til de områder, det kommer fra. Det er groet i en særlig erhvervsjargon, hvilket naturligvis er o.k. Men igen: Hvad betyder det? Jeg har ofte set ordet anvendt i for eksempel den udmærkede avis Børsen, og jeg kan kun få ordet til at betyde noget i retning af, at nu er der positive, ja, rent ud sagt fede efterretninger at bringe om virksomhed X. Er der andre specifikationer? Er det økonomien, der vokser? Er det medarbejdergrupper, der udvides? Er det eksporten, der forøges? Svaret blafrer i vækstens vinde.

Vækster er på den måde et subkulturelt udtryk. De, der deler det, kommunikerer med det. For et par årtier siden begyndte især yngre erhvervsfolk og konsulenter at producere nye ord, som kunne understrege særlige kompetencer, fordi industritidens masseproduktion delvis blev ændret til stadige tilpasninger til et mere bevægeligt marked. Nu skulle der kommunikeres!

Sådan gør alle subgrupper - de producerer signalsprog, som demonstrerer sammenhold og betydning. Efter min mening er vækste sådan et signalord. Men derfor kan det jo godt både vækste og fungere.